Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Korkosijoituksella osakemarkkinan tuottomahdollisuus – juuri nyt voit sijoittaa pääomaturvatusti ja hyötyä vihreän siirtymän edelläkävijäyhtiöiden menestyksestä

Korkosijoituksella osakemarkkinan tuottomahdollisuus – juuri nyt voit sijoittaa pääomaturvatusti ja hyötyä vihreän siirtymän edelläkävijäyhtiöiden menestyksestä

Maanantai 14. marraskuuta 2022 Blogit ja artikkelit

Monessakin mielessä poikkeuksellinen markkinatilanne tarjoilee nyt sijoittajalle niin uhkia kuin mahdollisuuksia. Jälkimmäisiin kuuluu ehdottomasti nousevien korkojen mukanaan tuoma mahdollisuus toteuttaa osakkeisiin sidottuja sijoituksia pääomaturvatusti. Aktian Eeva Toivonen ja Aki Lakkisto pitävät nykyistä tilannetta varsin kiinnostavana juuri nyt myynnissä olevan eurooppalaisten vähäpäästöisten yhtiöiden kehitykseen sidotun 100 % pääomaturvatun sijoitustuotteen kannalta. Aktia Osakeobligaatio Eurooppa Ilmasto on merkittävissä 16.12.2022 asti.


Tämän tuotteen myyntiaika on päättynyt. Tuomme säännöllisesti myyntiin uusia markkinatilanteeseen räätälöityjä strukturoituja sijoitustuotteita. Tällä hetkellä myynnissä olevat tuotteemme löydät täältä

Voimakas korkojen nousu on johtanut siihen, että niin osake- kuin korkosijoitusten arvot ovat laskeneet, ja moni sijoittaja saattaa empiä markkinaan menoa poikkeuksellisen epävarmassa markkinatilanteessa. Mutta samalla se on tehnyt pääomaturvatun sijoittamisen jälleen mahdolliseksi.

Pääomaturvatun sijoituksen kautta päästään osallistumaan osakemarkkinoiden teoriassa rajoittamattomaan tuottoon ilman, että tarvitsee ottaa osakemarkkinan riskiä pääoman menettämisestä.

– Pääomaturvatun sijoituksen kautta päästään osallistumaan osakemarkkinoiden teoriassa rajoittamattomaan tuottoon ilman, että tarvitsee ottaa osakemarkkinan riskiä pääoman menettämisestä. Voidaan siis tavallaan mennä korkoriskillä osakemarkkinaan, kiteyttää Aktian strukturoitujen tuotteiden johtaja Aki Lakkisto.

– Tilanne kokonaisuudessaan on mielestäni äärimmäisen mielenkiintoinen. Maltillistuneet arvostustasot tarkoittavat, että pitkäjänteiselle ja kärsivälliselle sijoittajalle saattaa tarjoutua varsin houkuttelevakin tilaisuus, kun voidaaan pääomaturvatusti saada tuotto osakemarkkinasta, jolla on potentiaalia tuottaa varsin hyvinkin.

Osakkeiden tuotto ilman pelkoa kurssilaskun aiheuttamasta pääoman menettämisestä

Pääomaturvattu osakesijoitus on pohjimmiltaan korkosijoitus, vaikka sen tuotto perustuukin korkotuoton sijaan kohde-etuutena olevien osakkeiden kehitykseen.  Sijoituksen pääoman turvaava komponentti syntyy sijoittamalla osa nimellispääomasta korkomarkkinoille niin, että kun se on kasvanut korkoa sijoitusajan, kasassa on koko alkuperäistä nimellispääomaa vastaava summa.  

Korkosijoituksesta yli jäävällä pääomalla ostetaan optio, joka oikeuttaa osallistumaan osakkeiden mahdolliseen nousuun sijoitusaikana. Mikäli osakkeet laskevat, optio jätetään käyttämättä, eikä sijoitukselle tule tuottoa. Sijoitettu pääoma on kuitenkin turvattu, koska pääoman palautus tulee kokonaan korkosijoituksesta.  

Pääomaturvatun sijoittamisen mahdollistaa siis riittävän korkea korkotaso. Lakkisto painottaakin sitä, että koroissa viimeisen vuoden aikana tapahtunut nousu on ollut merkittävä.  

Nousseet korot ovat tuoneet pääomaturvatun sijoittamisen takaisin.

– Nousseet korot ovat tuoneet pääomaturvatun sijoittamisen takaisin. Tässä on mennyt yli kymmenen vuotta matalampien korkojen parissa, mutta nyt korkotuottoa on taas tarjolla niin hyvin, että sillä saadaan järkevästi ostettua osakemarkkinoiden tuottoa.

Voidaankin sanoa, että ikkuna pääomaturvattuihin sijoituksiin on nyt auki. Lakkiston mukaan on täysin mahdollista, että tämä ikkuna myös sulkeutuu.  

– On tietysti tosi vaikea ennustaa, missä kohtaa korot saavuttavat lakipisteensä. Markkinat hinnoittelevat, että taitekohta koronnostoissa tapahtuisi ensi vuoden puolella, mutta eihän sitä kukaan varmuudella tiedä, miten se menee. Se voi tapahtua nopeamminkin, tai yhtä hyvin voi olla, että siinä menee pitempään.

Aktian Aki Lakkisto ja Eeva Toivonen
Aki Lakkisto ja Eeva Toivonen

Ilmastoystävälliset edelläkävijäyhtiöt tarjoavat kiinnostavan tuottopotentiaalin

Pääomaturvatusta sijoittamisesta kiinnostuneelle kokeneemmalle sijoittajalle Aktialla on nyt myynnissä 16.12.2022 asti Aktia Osakeobligaatio Eurooppa Ilmasto -niminen tuote. Viisivuotinen sijoitus tarjoaa täyden osallistumisasteen kohde-etuusindeksin tuottoon sadan prosentin pääomaturvalla (merkintäpalkkio ei kuulu pääomaturvan piiriin).  

Kohde-etuusindeksi Solactive Climate Change Europe BTI koostuu eurooppalaisista yrityksistä, jotka ovat vertailuryhmänsä johtavia yhtiöitä vähäpäästöisempään talouteen siirtymisessä. Yhtiövalinnan keskiössä on tavoite ilmaston lämpenemisen pysäyttämisestä korkeintaan kahteen celsiusasteeseen vuoteen 2050 mennessä.  

Euroopasta tekee alueena kiinnostavan se, että täällä osakemarkkina on ehkä korostetustikin kärsinyt viime aikoina johtuen alueen tapahtumista, kasvuongelmista, inflaatiosta ja energian saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Tämä kaikki näkyy myös osakkeiden hinnoissa, mikä jo sinällään luo pohjaa nousupotentiaalille pidemmällä sijoitushorisontilla. Ilmastoteemaan liittyen Aktian ESG-päällikkö Eeva Toivonen nostaa esiin myös Euroopan kunnianhimoiset tavoitteet.  

Jos yhtiö jo nyt tuottaa vähän hiilidioksidipäästöjä omaan toimintaansa suhteutettuna, on selvää, että sillä on paremmat lähtökohdat pärjätä siirtymässä kohti vähähiilisempää taloutta.

– Euroopan tavoite on olla ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä, millä tulee olemaan iso vaikutus myös markkinoihin paljon tätä sijoitusta pidemmälläkin tähtäimellä. Jos yhtiö jo nyt tuottaa vähän hiilidioksidipäästöjä omaan toimintaansa suhteutettuna, on selvää, että sillä on paremmat lähtökohdat pärjätä siirtymässä kohti vähähiilisempää taloutta.

Sijoittajan kannalta tähän liittyy Toivosen mukaan myös hiiliriskin hallinnan näkökulma sääntelyn kiristyessä ja kysynnän kohdistuessa yhä voimakkaammin ympäristöä vähemmän rasittaviin tuotteisin ja palveluihin.  

– Tämä voi osoittautua myös ihan validiksi tuottoajuriksi sijoittajalle, joka haluaa omassa toiminnassaan olla linjassa ilmastotavoitteiden kanssa ja hyötyä vihreän siirtymän tarjoamista mahdollisuuksista. Se on mielestäni se ydin tässä, Lakkisto lisää.


Tämän tuotteen myyntiaika on päättynyt. Tuomme säännöllisesti myyntiin uusia markkinatilanteeseen räätälöityjä strukturoituja sijoitustuotteita. Tällä hetkellä myynnissä olevat tuotteemme löydät täältä

Lue lisää osakeobligaatiosta

Aktia Osakeobligaatio Eurooppa Ilmasto on 5-vuotinen sijoitustuote, jonka liikkeeseenlaskija on Barclays Bank PLC. Osakeobligaatiolle ei ole asetettu vakuutta. Osakeobligaatioon liittyy liikkeeseenlaskijariski, jonka toteutuessa liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Pääomaturva on voimassa vain lainan eräpäivänä. Pääomaturva ei kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta, lainakohtaisista ehdoista ja ohjelmaesitteestä. Avaintietoasiakirja, lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa Aktia Pankki Oyj:n toimipisteissä ja kotisivuilla osoitteessa www.aktia.fi.