Siirry sisältöön Siirry chattiin
Ruotsissa asuntojen hinnat jyrkässä laskussa – seuraako Suomi länsinaapurin vanavedessä?

Ruotsissa asuntojen hinnat jyrkässä laskussa – seuraako Suomi länsinaapurin vanavedessä?

Maanantai 21. marraskuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Taloudellinen epävarmuus ja korkojen nopea nousu ovat kääntäneet asuntojen hinnat laskuun. Huolta ovat lisänneet Ruotsista kantautuvat uutiset asuntojen hintojen paikoittain jopa kaksinumeroisista pudotuksista. 

Hinnat kääntyivät Suomessakin laskuun

Tuoreiden tilastojen mukaan asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun Suomessa. Ruotsista on kantautunut vieläkin huonompia lukuja. Nopeasti heikentynyt kuluttajien luottamus ja lähes yhtä nopeasti nousseet korot ovat saaneet asunnonostajat varpailleen. Meillä Suomessa epävarmuus on näkynyt selvimmin yksiöiden hinnoissa, jotka ovat laskeneet etenkin pääkaupunkiseudulla. 

 

Avainkysymys on, miten alas asuntojen hinnat voivat laskea ja onko meillä hintakuplaa. Tilastot puhuvat hintakuplaa vastaan, ja ero Ruotsin ja Suomen välillä on tässä kohtaa poikkeuksellisen suuri. Asuntojen Ruotsia maltillisempi arvostus ennakoi myös, että asuntojen hinnat laskevat meillä vähemmän kuin länsinaapurissamme.

Asuntojen arvostus Suomessa poikkeuksellisen maltillinen

Kokonaisuudessaan asunnot ovat Suomessa tilastojen perusteella maltillisen hintaisia. Asuntomarkkinoiden tasapainon kannalta ratkaisevaa ei olekaan vain hintojen muutos vaan se, millä tasolla hinnat ovat tuloihin nähden. Asuntojen hintojen nousu voi muodostua varsinaiseksi ongelmaksi etenkin, jos hinnat nousevat tuloja paljon nopeammin. Tällöin asunnon hankinta on kalliimpaa, ja suurella todennäköisyydellä asuntolainat kasvavat tuloja nopeammin. Tämä lisää kotitalouksien velkaantuneisuutta ja sitä kautta riskejä.

Kokonaisuudessaan asunnot ovat Suomessa tilastojen perusteella maltillisen hintaisia.

OECD laskee asuntojen hintojen suhdetta kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin. Kun tätä tunnuslukua verrataan pitkän ajan keskiarvoon, saadaan arvio asuntojen hintojen yli- tai aliarvostuksesta. Suomessa hintojen suhde tuloihin on jopa alle tunnusluvun pitkän ajan keskiarvon, eli meillä asunnot ovat hyvin maltillisesti hinnoiteltuja. Myös laajemmassa maavertailussa Suomen asuntomarkkina vaikuttaa hyvin maltillisesti arvostetulta. 

 

Ruotsissa asuntojen indikaattori kertoo selvästi yliarvostuksesta. Indeksi asuntojen hintojen suhteesta tuloihin on noin 50 prosenttia yli pitkän ajan keskiarvon. Tämä kertoo siitä, että asuntojen hinnat ovat nousseet Ruotsissa selvästi ruotsalaisten käytettävissä olevia tuloja nopeammin. Arvostusero selittää myös sitä, miksi asuntojen hinnat laskevat Ruotsissa huomattavasti nopeammin.

Maltillinen arvostus tuo vakautta epävarmoina aikoina

Maltillinen arvotus tuo taloudellista vakautta. Asunnot ovat kotitalouksien suurin varallisuuserä, joten niiden hintakehityksellä on merkitystä kotitalouksien luottamukseen. Lisäksi asunnot ovat yleisin vakuus pankkirahoituksessa ja asuntolainat suurin yksittäinen pankkien myöntämä lainatyyppi. Tästä syystä asuntomarkkinalla on huomattava vaikutus sekä yksittäiseen kuluttajaan että koko kansantalouteen.  Suomessa tilanne vaikuttaa selvästi vahvemmalta kuin monissa muissa maissa, epävarmuudesta ja hintojen laskusta huolimatta.

 

Markkinakatsaukseen kuuluva graafi, joka kertoo eri maiden asuntojen hinnoista suhteessa tuloihin