Siirry sisältöön Siirry chattiin
Ennenaikaisia toiveita keskuspankkien suuntaan

Ennenaikaisia toiveita keskuspankkien suuntaan

Maanantai 5. joulukuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Sijoitusmarkkinoilla marraskuu oli erittäin vahva. Globaalit osakemarkkinat tuottivat omissa valuutoissaan yli 6 prosenttia, mutta dollarin rajun heikkenemisen vuoksi tuotto euroissa mitattuna jäi noin 3,5 prosenttiin. Eurooppalaiset osakemarkkinat olivat vahvassa vedossa lähes 7 prosentin nousullaan. Lisäksi Kiinassa nähtiin raju, yli 20 prosentin nousu.

Korkomarkkinoilla tuotot olivat myös erittäin vahvoja korkojen ja riskilisien laskettua. Yrityslainoissa nähtiinkin lähes osakemarkkinoiden kaltaisia tuottoja. Markkinatunnelmia nosti inflaatiolukemien taittuminen huipuista alaspäin. Tämän myötä vahvistui myös toivo siitä, että keskuspankit hidastaisivat nostotahtiaan ja lopettaisivat koronnostot jo ensi vuoden alkupuolella.


Talouskasvu osoittaa merkkejä hiipumisesta

Talouskasvun suhteen näkymät ovat edelleen jatkaneet heikentymistään. Konsensusennuste kehittyneiden maiden talouskasvulle ensi vuonna on valahtanut jo nollan tuntumaan. Kehittyviin talouksiin ennustetaan Kiina-vetoisesti yhä noin 4 prosentin kasvua ensi vuonna. Euroopassa ja Yhdysvalloissa ennusteet ovat painuneet nollaan tai hieman negatiivisiksi. Yritysten tulevaisuudennäkymiä luotaavat ostopäällikköindeksit ovat jatkaneet heikentymistään sekä teollisuudessa että palveluissa. Nyt luottamus on vajonnut sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla tasolle, joka indikoi negatiivista talouskasvua. Inflaatiossa on nähty käänne huipputasoilta alaspäin ainakin Yhdysvalloissa. Euroopassakin viimeinen lukema oli jo matalammalla kuin kuukautta aiemmin nähty taso. On kuitenkin huomattava, että inflaatio raivoaa edelleen ennätyskorkealla, eivätkä odotukset sen nopeasta laskusta keskuspankkien tavoitetasolle ole vielä ajankohtaisia. 

Keskuspankit tiukassa paikassa

Keskuspankeilla on nykytilanteessa vahva tarve suitsia inflaatiota ja painaa se kohti tavoitetasoa. Kulutusvoimaa syövä inflaatio on myrkkyä talousnäkymille, ja pitkittyessään siitä on vaikea päästä eroon. Tämän vuoksi koronnostot tulevat jatkumaan edelleen, vaikkakin hieman pienemmin kertanostoin. Samalla on todennäköistä, että koronnostojen päätepiste on ylempänä kuin vielä hetki sitten ajateltiin. Jonkinlainen läpinäkyvyys ja varmuus siitä, mihin ohjauskorot tulevat nousemaan olisi markkinoille hyvä uutinen, koska se vähentäisi epävarmuutta. Viime aikoina markkinoilla on jo tulkittu, että keskuspankit tulevat tekemään ensimmäiset koronlaskut ensi vuoden aikana. Mikäli varsinkaan pohjainflaatio ei käänny nopeasti laskevalle uralle, tähän on vaikea uskoa. Jos näin kuitenkin käy, tarkoittanee se sitä, että kasvunäkymä on heikentynyt huomattavasti enemmän kuin talousennusteissa tällä hetkellä ajatellaan, mikä ei lopulta olisi hyvä asia sijoitusmarkkinoille. Keskuspankit eivät halua pilata uskottavuuttaan sillä, että ne luovuttaisivat inflaatiotaistelussa liian aikaisin laskemalla korkoja ennen kuin inflaatio on lähellä tavoitetasoa. Koronnostosykli on kuitenkin edennyt jo pitkälle, ja todennäköisesti viimeiset nostot nähdään ensi kevään aikana. Tällä hetkellä markkina hinnoittelee Fedin nostavan ohjauskorkonsa ylälaidan korkeimmillaan 5,0 prosenttiin nykyisestä 4,0 prosentista. EKP:n ohjauskoron markkina hinnoittelee vastaavasti nousevan nykyisestä 2,0 prosentista noin 3,5 prosenttiin. 

Kiinan tapahtumat herättävät varovaista toiveikkuutta

Inflaation ja keskuspankkien lisäksi markkinoiden mielessä pyörii hyvin vähän muita asioita. Lähes kaikki toiminta on tällä hetkellä ollut keskittyneenä tulevien korkoliikkeiden ympärille. Jonkin verran huomiota on kuitenkin saanut Kiinan koronatilanne. Tautimäärät ovat jälleen lähteneet rajuun kasvuun, ja nyt viranomaiset ovat hankalassa asemassa. Rokotekattavuus on heikolla tasolla, mutta liikkumisrajoituksiin tyytymättömät kansalaiset ovat jo alkaneet aiheuttaa levottomuuksia. Markkinoilla ajatellaan nyt, että lopulta Kiinankin on pakko avautua. Viimeaikaiset, aiempaa kohdennetummat toimet ovatkin viitoittaneet viranomaisten liikkuvan tähän suuntaan. Toiveisiin avautumisesta on viimeisen kuukauden aikana reagoitu voimakkaalla nousulla kiinalaisissa osakkeissa.

Viimeisen kahden kuukauden aikana nähty positiivinen kehitys osakemarkkinoilla tekee sijoittajan tilanteen aiempaa tukalammaksi. Mataliksi painuneet osakearvostukset ovat jälleen kiivenneet korkeammalle. Yhdysvalloissa ollaankin jo pitkän aikavälin tasojen yläpuolella. Tuloskasvuennusteet ovat mielestämme edelleen liian korkeat huomioiden ympäröivän kasvunäkymän heikkenemisen. Epävarmuus tulevan suhteen on yhä suurta, mutta toive keskuspankkien nopeasta käännöksestä on mielestämme ennenaikainen. Siksi volatiliteetti pysyy korkealla niin osake- kuin korkomarkkinoilla. Pidämme osakkeet edelleen alipainossa. Pitkät korot olemme nostaneet marraskuussa ylipainoon lisäämällä High Yield -sijoitusten painoa. Lyhyet korot laskimme neutraaliin samassa yhteydessä.