Siirry sisältöön Siirry chattiin
Yrityslainat lähtevät turboahdettuina vuoteen 2023

Yrityslainat lähtevät turboahdettuina vuoteen 2023

Maanantai 12. joulukuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Vuosi 2022 ei todennäköisesti ollut mairitteleva sijoitusmarkkinoilla ja varsinkin korkorahastojen tuotot olivat heikoimmat moneen vuoteen. Tämän myönteinen kääntöpuoli kuitenkin on, että lähtökohdat sijoitusvuoteen 2023 ovat erinomaiset yrityslainoille, kun sekä korkotasot että riskilisät ovat korkeimmillaan moneen vuoteen. Investment grade-yrityslainojen kokonaistuottotasot eivät ole näin korkeilla tasoilla sitten vuoden 2011 eurokriisin. 

Monet sijoittajat ovat kuitenkin jo ottaneet varaslähdön ensi vuoteen viime kuukausina, kun kuluttajainflaation kiihtyminen on taittunut alaspäin sekä USA:ssa että vihdoinkin myös euroalueella. Inflaatiotasot ovat toki molemmissa yhä selvästi yli keskuspankkien 2 %:n tavoitteiden, mutta trendikäänne on laskenut monen sijoittajan odotuksia ohjauskorkojen terminaalitasoista, eli tämän syklin ohjauskoron huipusta. Ruutia yrityslainoissa kuitenkin vielä piisaa tästäkin eteenpäin, vaikka markkinakorot ovat korjanneet huipputasoistaan hieman alaspäin.

Investment grade-yrityslainarahastojemme juoksevat tuottotasot ovat neljän prosentin paremmalla puolella tätä kirjoitettaessa. Näin ollen tuotto-odotus vuodeksi eteenpäin on mainio näille paremman luottoluokituksen omaaville yrityslainoille. Rahastoissa on vuoteen 2023 lähdettäessä rakentunut suojapatjaa korkojen nousulle, toisin kuin 2021 joulukuussa, eli tuotto-odotukset ovat selvän positiiviset uuteen vuoteen lähdettäessä. 

Riskejäkin toki on, joista talouden taantuma tuo omia haasteitaan eikä inflaation ajama koronnousupeikkokaan ole vetäytynyt takaisin luolaansa. Globaali talous on ajautumassa taantumaan, mutta käsitys sen syvyydestä ja kestosta on yhä epäselvä. Keskuspankkien haukkamaisuus, energiakriisi Euroopassa, Kiinan tuotanto-ongelmat koronarajoitusten paineessa sekä edellä mainittujen tekijöiden aiheuttama inflaatiopaine aiheuttaa epävarmuutta. Maksuhäiriöiden odotetaan nousevan taantuman myötä, mutta tämä on jo hinnoiteltu markkinoilla selvästi sisään, varsinkin high yield-lainoissa. Suurin osa yrityksistä on myös rakentanut rahoitustaan usean lähteen varaan hajauttaen samalla niiden takaisinmaksua usealle vuodelle, eli velan jälleenrahoitus ei muodostune markkinalaajuiseksi ongelmaksi.

Rahapolitiikka jatkanee kiristymistään sekä euroalueella että Yhdysvalloissa. Markkinat odottavat FED:n nostavan ohjauskorkoa 50 korkopisteellä 4,5 %:iin vuoden loppuun mennessä ja vajaaseen 5 %:iin vuoden 2023 kesään mennessä. EKP:n odotetaan nostavan talletuskorkoaan 50 korkopisteen verran 2,0 %:iin vuoden loppuun mennessä ja vajaaseen 3 %:iin ensi vuonna. Markkinakorkojen terminaalitaso alkaa hahmottua markkinoilla. Hinnoittelu enteilee markkinakorkojen jäävän vajaaseen 3 %:iin. Sijoittajan kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että loppuvuoden 2022 kyyhkysmäisempi korkokuva on muodostunut markkinan positioitumiseen heijastuvasta mielenmuutoksesta, ei niinkään

keskuspankkiretoriikan selvästä käänteestä. Näin ollen saattaa olla, että markkinoilla on otettu hieman liikaa etukenoa laskeviin korkoihin. Ydininflaatio, eli mm. energian- ja ruuanhinnoista riisuttu inflaatio, on yhä korkea sekä euroalueella ja USA:ssa, ja monet hinnan- ja palkankorotukset ovat tulossa ensi vuodelle. Inflaatio pysyy siis todennäköisesti koholla nykyodotuksia pidempään, eli, vaikka markkinat olisivatkin oikeassa ohjauskorkojen terminaalitasojen osalta saattavat ainakin ne, jotka odottavat ohjauskorkojen laskevan jo ensi vuonna, pettyä. 

Korot kuitenkaan tuskin nousevat enää samaa tahtia kuin tähän asti, eli nousevienkin korkojen ympäristössä yrityslainat antanevat ensi vuonna positiivista tuottoa. Korkojen ja yrityslainojen riskipreemioiden heilunta aiheuttaa volatiliteettia rahastojen tuotossa, nykyisten korkotasojen valossa pidämme rahastojen tuottotasoja houkuttelevina.