Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktia Henkivakuutuksen asiakaspalvelu on ruuhkautunut.

Pahoittelemme ruuhkasta aiheutuvaa haittaa.

Aktia Osaketodistus Vihreän Siirtymän Raaka-aineet saa jatkoa – erääntyi haastavasta sijoitusympäristöstä huolimatta 8,8 % voitollisena jo ensimmäisen vuoden jälkeen

Aktia Osaketodistus Vihreän Siirtymän Raaka-aineet saa jatkoa – erääntyi haastavasta sijoitusympäristöstä huolimatta 8,8 % voitollisena jo ensimmäisen vuoden jälkeen

Maanantai 16. tammikuuta 2023

Aktia Osaketodistus Vihreän Siirtymän Raaka-aineet erääntyi voitollisena ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Uskomme raaka-aineteollisuuden tarjoavan sijoittajille edelleen mielenkiintoisen mahdollisuuden nimenomaan vihreän siirtymän aiheuttaman kysynnän kasvun takia. Siksi tuomme nyt myyntiin uuden sijoituksen entistä houkuttelevammalla kuponkituotolla. Aktia Autocall Vihreän Siirtymän Raaka-aineet II on merkittävissä 17.2.2023 asti.

Aktian asiakkaana, merkitse verkkopankissa Jos et ole vielä Aktian asiakas, varaa aika tästä

Suomalaista osakesijoittajaa on kuritettu viime vuoden mittaan monelta suunnalta. Yksi mollivoittoisen vuoden harvoista valopilkuista oli kuitenkin Aktia Osaketodistus Vihreän Siirtymän Raaka-aineet, joka erääntyi heti ensimmäisenä mahdollisena tarkasteluajankohtana ja tarjosi siihen sijoittaneelle ehtojen mukaisesti kiinteän peräti 8,8 % sijoitusajan tuoton merkintähinta huomioiden. 

– Vertailun vuoksi samalla ajanjaksolla Helsingin pörssin tuotto oli osingot huomioiden noin 5 % miinuksella. Ylituotto suhteessa helsingin pörssiin oli siis yli 13 %, toteaa Aktian henkilöasiakkaiden sijoittamisesta vastaava johtaja Thomas Lindholm.

– Eli voidaan sanoa, että varsin hyvin meni, ottaen huomioon millainen viime vuosi oli.

Ylituotto suhteessa Helsingin pörssiin oli yli 13 %

Nyt myyntiin tuleva Aktia Autocall Vihreän Siirtymän Raaka-aineet II on maltilliseen markkinanäkemykseen räätälöity enintään viiden vuoden sijoitus, jonka alustava 11 % kuponkituotto on sidottu raaka-aineita tuottavien suuryritysten kurssikehitykseen. Lopullinen kuponkituotto vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä, vähimmäisehdoksi on asetettu 9 %. Kohde-etuutena toimiva STOXX Europe 600 Basic Resources -indeksi on toimialaindeksi, jossa ovat edustettuina suurimmat Euroopassa listatut raaka-aineyhtiöt.

Autocall-rakenne mahdollistaa ennenaikaisen erääntymisen voitollisena, vaikka osakemarkkina ei nousisi

Autocall-sijoituksella tarkoitetaan velkakirjamuotoista sijoitusta, joka on yleensä sidottu johonkin markkinatilanteen kannalta kiinnostavaan osakemarkkinaindeksiin. Indeksin kehityksestä riippuen sijoitus voi määrättyjen kriteerien täyttyessä automaattisesti erääntyä vuosittaisina tarkasteluajankohtina jo ennen varsinaista erääntymispäivää. 

Ennenaikaisen erääntymisen ja tuoton maksun edellytyksenä ei ole osakemarkkinan nousu.

Tässä tuotteessa ennenaikaisen erääntymisen ja tuoton maksun edellytyksenä ei ole osakemarkkinan nousu. Tuotto- ja erääntymisehto täyttyy, kun kohde-etuutena oleva STOXX Europe 600 Basic Resources -indeksi on vähintään lähtötasolla vuosittaisena havaintopäivänä. Ehdon täyttyessä tuottona maksetaan aina kiinteä vuosittainen kuponkituotto. Tuotto maksetaan myös takautuvasti niiltä vuosilta, joina tuottoehto ei ole täyttynyt. 

Jos käy niin, että kohde-etuusindeksi ei ole yhtenäkään viidestä vuotuisesta havaintopäivästä vähintään lähtötasolla, koko alun perin sijoitettu nimellispääoma (pois lukien merkintäpalkkio) palautetaan, mikäli indeksi ei ole laskenut yli 50 % lähtötasoon verrattuna. Jos indeksi on laskenut yli 50 % suhteessa lähtötasoon viimeisenä havaintopäivänä, vähennetään sijoittajalle palautettavasta nimellispääomasta indeksin laskua vastaava määrä. 

Aktian henkilöasiakkaiden sijoittamisesta ja säästämisestä vastaava johtaja Thomas Lindholm
Aktian henkilöasiakkaiden sijoittamisesta vastaava johtaja Thomas Lindholm

Raaka-aineet teemana edelleen ajankohtainen 

Raaka-aineet on nyt vähintään yhtä ajankohtainen teema kuin vuosi sitten. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut energiakriisi ovat entisestään nopeuttaneet vihreää siirtymää. Siirtymä vähähiilisempään talouteen ei kuitenkaan toteudu tyhjästä. Terästä, alumiinia, kuparia ja muita raaka-aineita tarvitaan paljon. 

Tuuli- ja aurinkovoimaloihin esimerkiksi tarvitaan huomattavasti enemmän kuparia ja sinkkiä kuin saman energiamäärän tuottamiseen ydinvoimalla tai fossiilisilla polttoaineilla. Sähköauton valmistamiseen taas kuluu kuusinkertainen määrä mineraaleja perinteiseen autoon verrattuna, kun mukaan ei lasketa terästä ja alumiinia, joita tarvitaan suunnilleen saman verran voimanlähteestä riippumatta. Monet mineraaleista ovat lisäksi sellaisia, joita perinteiseen autoon ei tarvita käytännössä lainkaan, kuten grafiitti, koboltti, nikkeli ja litium. 

Raaka-aineteollisuuden yhtiöt ovat edelleen historiaansa nähden edullisesti arvostettuja.

Raaka-aineiden kysyntä onkin jatkanut kasvuaan nopeammin kuin tuotantokapasiteettia on pystytty kasvattamaan. Tästä huolimatta raaka-aineteollisuuden yhtiöt ovat edelleen historiaansa nähden edullisesti arvostettuja, kun mittarina käyttää esim. perinteistä P/E -lukua, eli osakkeen hintaa suhteessa osakekohtaiseen tulokseen. Tulevaa kehitystä arvioitaessa riskinä voi olla esimerkiksi mahdollinen yleinen taantuma, joka saattaa vaikuttaa myös raaka-aineyhtiöiden tulokseen.

Vihreän siirtymän harmaa paradoksi

Raaka-aineyhtiöt mielletään ilmastoyhteydessä usein jopa harmaaksi teollisuudeksi, jonka hiilijalanjälki on suurempi kuin monilla muilla toimialoilla. Onkin jonkinlainen paradoksi, että raaka-aineita tuottavat yhtiöt ovat niin keskeisessä roolissa vähäpäästöisemmän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Raaka-aineita tuottavat yhtiöt ovat keskeisessä roolissa vähäpäästöisemmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Pakoputketonta sähköautoa tai savupiiputonta tuulivoimalaa ihastellessa on helppo unohtaa päästöt, joita erityisesti niiden tuotantoiketjun alkupäässä on syntynyt. Näennäisesti päästöttömän lopputuotteen tuottaja pystyy usein pesemään kätensä ulkoisvaikutuksista ja riskeistä niiden hautautuessa syvemmälle arvoketjuun. Ketjun alkupäässä toimivat yritykset eivät pysty samalla tavalla siirtämään vastuitaan toisaalle. 

Eurooppalaiset yhtiöt näyttävät tietä toimialan kehitykselle

Kaivos- ja muilla raaka-aineita tuottavilla toimialoilla operoiminen vaatii yhtiöiltä erityisen kattavaa riskienhallintaa, esimerkiksi ESG-näkökulmien huomiointia, jotta ne ylipäätään pystyvät toimimaan markkinoilla. Varsinkin Euroopassa toimialan yhtiöt ovat heränneet vihreän siirtymän mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin ja kehittävät aktiivisesti toimintaansa yhä kestävämpään suuntaan. Avainasemassa tässä ovat innovaatiot hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä tuotannon kasvun mahdollistamiseksi. 

Eurooppa tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä, ensimmäisenä maanosana. Vihreän kehityksen ohjelmat, kuten Euroopan unionin Green Deal -ohjelman Fit for 55 -toimenpidepaketti, aikatauluttavat siirtymää sekä luovat toimijoille kehykset kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Yli 2/3 kohde-etuusindeksin yhtiöistä onkin asettanut yhdeksi tavoitteekseen nettopäästöttömyyden tulevaisuudessa.

Aktian asiakkaana, merkitse verkkopankissa Jos et ole vielä Aktian asiakas, varaa aika tästä

27.12.2022 erääntyneen Aktia Osaketodistus Vihreän Siirtymän Raaka-aineet -sijoituksen vuosituotto oli 8,3 % huomioiden erääntymisarvo 109,9, merkintähinta 101 ja sijoitusaika 3.12.2021 (viimeinen merkintäpäivä) – 27.12.2022. Samalla ajanjaksolla HEX25 hintaindeksi laski 8,22 %, ja osingot huomioiden tuotto oli -4,59 %. 

Aktia Autocall Vihreän Siirtymän Raaka-aineet II on 1–5 vuotinen sijoitustuote, jonka liikkeeseenlaskija on Barclays Bank PLC. Osaketodistukselle ei ole asetettu vakuutta. Osaketodistukseen liittyy liikkeeseenlaskijariski, jonka toteutuessa liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta, lainakohtaisista ehdoista ja ohjelmaesitteestä. Markkinointiesite, avaintietoasiakirja, lainakohtaiset ehdot, ohjelmaesite ja muut viralliset asiakirjat sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi.