Siirry sisältöön Siirry chattiin
Tunnistautuminen Aktian verkkopankkiin muiden pankin tunnuksilla, tunnistautuminen Aktian lomakkeille ja hakemuksille sekä Aktia Wallet -sovelluksen rekisteröinti eivät tällä hetkellä toimi.  Vikaa korjataan parhaillaan. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.
Inflaatio hidastuu ja keskuspankkien koronnostosyklin loppu on lähellä

Inflaatio hidastuu ja keskuspankkien koronnostosyklin loppu on lähellä

Maanantai 6. helmikuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Sijoitusmarkkinat saivat tammikuussa uuteen vuoteen lentävän lähdön. Globaalit osakemarkkinat nousivat omissa valuutoissaan 6,5 prosenttia ja euroissa mitattuna yli 5 prosenttia.

Merkille pantavaa osaketuotoissa on, että viime vuoden häviäjät ovat olleet alkaneen vuoden voittajia. Sektoritasolla informaatioteknologia, kestokulutustavarat ja telekommunikaatio ovat nousukärjessä, kun taas viime vuonna hyvin menestyneiden defensiivisten toimialojen eli terveydenhuollon, päivittäistavaroiden ja yhdyskuntapalvelujen tuotot ovat nollan tuntumassa.  Myös korkomarkkinoilla tuotot olivat selvästi positiivisia, kaikki päämarkkinat tuottivat 2–4 prosenttia. Hyvän kehityksen taustalla on ainakin se, että pahimmat taantumapelot eivät näytä toteutuvan ja samaan aikaan inflaatio osoittaa edelleen hidastumisen merkkejä varsinkin USA:ssa.

Kiina on ollut positiivinen yllätys 

Talouskasvun suhteen näkymät vuodelle 2023 ovat kuitenkin edelleen vaatimattomat. Konsensusennuste globaalille talouskasvulle on pysynyt 2 prosentin tuntumassa, mikä on historiallisesti hyvin alhainen taso. Ennusteissa lienee hiukan tilaa tarkistuksille ylöspäin. Leuto talvi ja selvästi odotettua parempi tilanne energian saatavuuden ja hinnan suhteen ovat pehmentäneet Euroopan talouteen kohdistuvaa iskua.

Leuto talvi ja selvästi odotettua parempi tilanne energian saatavuuden ja hinnan suhteen ovat pehmentäneet Euroopan talouteen kohdistuvaa iskua.

Kiinassa koronapiikki näyttää ajoittuneen jo viime vuoden puolelle, ja tilanne on menossa selvästi parempaan suuntaan. Tämä näkyy myös talousdatassa. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Kiinan talous kasvoi odotuksia nopeammin, ja tammikuussa vähittäismyynti, teollisuustuotanto ja investoinnit yllättivät positiivisesti. Myös ostopäällikköindeksit ovat kääntyneet nousuun niin teollisuudessa kuin palveluissakin. Korona tulee todennäköisesti vaikuttamaan Kiinan talousaktiviteettiin negatiivisesti vielä tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen ajan, mutta loppuvuoden näkymät ovat valoisat varsinkin kotimaisen kysynnän osalta. Kiinalaisilla on korona-ajalta ennätysmäärä säästöjä, joten kulutuksen palautuminen säästöjen tukemana kiihdyttää kotimaista kasvua.

Koronnostojen tahti hidastumassa, koronlaskuja turha odottaa

Keskuspankkirintamalla Fedin koronnostosykli lähestyy loppuaan inflaation hidastuessa. Helmikuun alun kokouksessa Fed nosti ohjauskorkoaan 25 korkopistettä. Markkinoiden odotuksissa on vielä yksi samansuuruinen liike maaliskuussa, minkä jälkeen huippu on saavutettu ja ohjauskoron ylälaita olisi 5 prosenttia. Tämän jälkeen Fed jäänee loppuvuoden ajaksi seuraamaan tilannetta. EKP:n linja on edelleen haukkamainen, sillä se on koronnostoissa Fediä jäljessä ja myös inflaatio on euroalueella Yhdysvaltoja korkeampi. EKP nosti helmikuun kokouksessaan ohjauskorkoaan jälleen 50 korkopistettä, ja saman verran on luvassa myös maaliskuussa, minkä jälkeen vauhtia hidastetaan. Markkina hinnoittelee ohjauskoron huipun 4 prosenttiin. Koronlaskuja on kummaltakaan turha odottaa ennen ensi vuotta, ellei inflaatio hidastu odotettua nopeammin tai talouskehitys sakkaa selvästi odotettua enemmän. Odotammekin markkinoiden fokuksen siirtyvän jatkossa pois inflaatiosta ja keskuspankeista ja enemmän kohti talous- ja tuloskasvunäkymiä.

Muutoksia sekä korko- että osakeallokaatiossa 

Olemme tehneet tammikuun aikana joitakin muutoksia allokaatioomme. Ylätasolla olemme laskeneet pitkät korot ylipainosta neutraaliin ja nostaneet lyhyet korot neutraalista ylipainoon. Muutoksen taustalla on se, että korkokäyrä on valtionlainoissa jo pitkään ollut laskeva, eli lyhyet korot ovat pitkiä korkoja korkeammalla, ja yrityslainoissakin käyrä on niin loivasti nouseva, että duraatioriskin ottamisesta ei mielestämme yksinkertaisesti saa riittävää kompensaatiota suhteessa korkoriskiin. Korkojen sisäinen allokaatio on ennallaan. Euroalueen valtionlainat ovat isossa alipainossa ja kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtionlainat ylipainossa. Investment Grade- ja High Yield -yrityslainat ovat ylipainossa ja dollarimääräiset kehittyvien markkinoiden valtionlainat neutraalissa.

Osakkeissa jatkamme edelleen alipainossa. Arvostustasot ovat tammikuun osakerallin jälkeen nousseet, ja tuloskasvuennusteet ovat ylioptimistia huomioiden vaisut talouskasvunäkymät. Lisäksi osakkeiden riskipreemio suhteessa korkoihin on selvästi keskimääräistä pienempi ja osakkeet näyttävät korkoihin nähden kalliilta. Osakeallokaation sisällä olemme laskeneet USA:n neutraalista alipainoon ja nostaneet kehittyvät markkinat neutraalista ylipainoon. USA:n markkina on mielestämme liian kallis. Kehittyviä markkinoita tukee Kiinan avautuminen ja näemme kehittyvillä markkinoilla tilaa positiivisille tulosyllätyksille. Osakeallokaation sisällä ylipainotamme nyt Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita ja olemme alipainossa Pohjoismaissa ja USA:ssa. Japani on neutraalipainossa.