Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Kauppatilastot puhuvat karua kieltä kasvun hidastumisesta

Kauppatilastot puhuvat karua kieltä kasvun hidastumisesta

Maanantai 27. helmikuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Uutiset globaalin talouden kasvutilanteesta ovat olleet jokseenkin positiivisia viime aikoina. Kauppa- ja rahtitilastot kertovat kuitenkin, että taloudellinen aktiviteetti vähenee.

Positiivista uutisoinnissa on, että kasvun odotetaan hidastuvan aiempaa vähemmän. Paikoittain puhutaan jo taantuman peruuntumisesta. Mutta kasvu hidastuu joka tapauksessa. Taantuman peruuntuminen on lähtökohtaisesti myönteistä, mutta lievän taantuman ja heikon kasvun ero ei ole suuren suuri.

Globaali kauppa kertoo aktiviteetin rauhoittumisesta

Alankomaalainen taloustutkimustoimisto CPB julkaisee kuukausittain maailmankaupan kehitystä kuvaavan indeksin. Indeksi mittaa eri maiden viennin ja tuonnin kehitystä. Näistä lasketaan globaalin kaupan kasvua mittaava indeksi. Maiden välinen kauppa on tärkeä osa globaalia taloutta, joten maiden välisen kaupan tila kertoo konkreettisesti maailmantalouden tilasta.

Viime vuoden lopulla maailmankauppa väheni selvästi, kolmessa kuukaudessa lähes 4 prosenttia. Luku voi tuntua pieneltä, mutta tätä enemmän se on heikentynyt aiemmin vain globaalin finanssikriisin aikaan vuonna 2008 sekä koronapandemiassa vuonna 2020. Huomionarvoista on, että kauppa oli marraskuussa samalla tasolla kuin vuoden 2021 loppupuolella. Massiivisesta romahduksesta ei siis onneksi voi puhua.

Myös talouskasvu alkoi hidastua selvästi jo viime vuoden lopulla. Osa hidastumisesta on toki luonnollista. Inflaatio on syönyt kuluttajien ostovoimaa globaalisti, joten tavarakysynnän pitäisikin vähentyä.

 

Indeksi mittaa eri maiden viennin ja tuonnin kehitystä

 

Heikentynyt kysyntä painaa myös merirahdin hintaa

Tavaraa siis liikkuu aiempaa selvästi vähemmän maailman merillä (ehdottomasti suurin osa viennistä tapahtuu meriteitse). Siinä missä kysynnän muutokset näkyvät kauppatilastoissa, ne näkyvät myös merirahdin hintatilastoissa. Laajasti seurattu Baltic Dry Index -hintaindeksi on laskenut tasolle, jota nähtiin viimeksi koronavuonna. Tällöin rajoitukset sulkivat kokonaisia talouksia. Merirahdin hinnan lasku kertoo selvästi, että taloudellinen aktiviteetti rauhoittuu.

Baltic Dry Index mittaa kuivarahtilaivojen keskimääräisiä päivävuokria. Kuivarahdilla tarkoitetaan esimerkiksi malmeja, hiiltä, viljoja ja rakennusmateriaaleja. Laivojen päivävuokrat kertovat etenkin rahtikapasiteetin kysynnän tilanteesta. Uuden laivan rakentaminen kestää ainakin vuoden, eli uusia laivoja ei saada hetkessä markkinoille. Tällöin laivan vuokrahintaan vaikuttaa ehdottomasti enemmän kysyntä, koska laivakapasiteetti muutti hitaasti.

Inflaatio on syönyt kuluttajien ostovoimaa globaalisti, joten tavarakysynnän pitäisikin vähentyä.

Raaka-aineet ovat merkittävä osa minkä tahansa talouden kasvua ja etenkin investointeja. Kuivarahtilaivojen vuokrahintojen lasku tukee siksi samaa tarinaa taloudellisen aktiviteetin selvästä hidastumisesta.

Talouskasvu siis hidastuu, ja tilastot kertovat tästä hyvin selvästi. Onneksi tilanteessa on myös jotain myönteistä. Inflaation näkökulmasta kaupan hidastuminen on myönteinen asia. Kun kysyntää on vähemmän, myös hintoihin kohdistuu vähemmän nousupaineita.

 

Baltic Dry Index, joka mittaa kuivarahtilaivojen keskimääräisiä päivävuokria.