Siirry sisältöön Siirry chattiin
Finnair Visa -sovelluksen aktivoinnissa käytettävä kertakäyttöinen vahvistuskoodi ei tällä hetkellä saavu asiakkaille.

Vikaa korjataan parhaillaan. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.

Aktia toi markkinoille Aktia Aurinkotuuli III -pääomarahaston

Aktia toi markkinoille Aktia Aurinkotuuli III -pääomarahaston

Keskiviikko 1. maaliskuuta 2023 Blogit ja artikkelit

Aktia Aurinkotuuli III tarjoaa myös yksityissijoittajille mahdollisuuden sijoittaa vaikuttavasti uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen. Sen sijoituskohde on kansainvälinen Taaleri SolarWind III -pääomarahasto.

Ilmastonmuutos ja vallitseva energiakriisi ohjaavat investointeja uusiutuvaan energiaan. Merkittävimmät kasvumahdollisuudet ovat tuuli- ja aurinkoenergialla, joilla tuotetaan vuoteen 2050 mennessä arviolta yli 65 prosenttia maailman sähköstä.

Aktia Aurinkotuuli III on suljettu pääomarahasto, jonka ainoa sijoituskohde on Taaleri SolarWind III. Kohderahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energian varastointilaitoksia kohdemarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Iberiassa ja Texasissa.

– Aurinkotuuli III on odotettu jatkumo aiemmille Taalerin uusiutuvan energian rahastoille. Aurinko- ja tuulienergian sähköntuotannolla on merkittäviä kasvumahdollisuuksia rahaston kohdemarkkinoilla. Sähkön hintakehitys ei riipu osake- tai korkomarkkinan liikkeistä, joten energiainfrastruktuurisijoitukset tarjoavat kiinnostavan tuotto-odotuksen lisäksi hajautushyötyä sijoittajan salkkuun, Aktian pääomarahastoliiketoiminnan johtaja Jarkko Sirenius sanoo.

Aktia Aurinkotuuli III kuuluu korkeimpaan vastuullisuusluokkaan

Aktia Aurinkotuuli III kuuluu vastuullisuusluokituksen korkeimpaan ”tummanvihreään” kategoriaan, sillä myös sen kohderahasto Taaleri SolarWind III on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukainen rahoitustuote.

– Vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat yhä tärkeämpiä sijoittajille. Rahaston sijoituksilla on merkittäviä ja kestäviä myönteisiä vaikutuksia niissä maissa ja paikallisissa yhteisöissä, joissa hankkeet sijaitsevat. Hankkeet vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ilmansaasteita, vakauttavat sähköjärjestelmiä, luovat paikallisia työpaikkoja, tuottavat verotuloja ja lisäävät energiaomavaraisuutta, Taalerin uusiutuvan energian liiketoiminnan johtaja Kai Rintala toteaa.

Kohderahasto tulee pohjautumaan hankekehityssalkkuun, jossa on lähes 30 kehityshanketta. Kohderahaston odotetaan rahoittavan jopa 1,9 gigawattia uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia ja syrjäyttävän noin 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Päästövähenemä vastaa noin 225 000 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä.

Aktia tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden sijoittaa murroksessa olevaan uusiutuvan energian markkinaan

Suljetut pääomarahastot ovat perinteisesti olleet tarjolla pääosin ammattimaisille instituutiosijoittajille. Aktia tarjoaakin varainhoidon ei-ammattimaisille asiakkaille mahdollisuuden sijoittaa uusiutuvan energian rakentamiseen suurten instituutioiden rinnalla.

Aktia Aurinkotuuli III -rahaston toimikausi on 10 vuotta ja tavoitekoko 200 miljoonaa euroa. Rahasto avattiin sijoituksille 28.2.2023.

Aktia Aurinkotuuli III -rahaston minimisijoitus on 25 000 euroa. Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, joiden nettosijoitusvarallisuus on vähintään 500 000 euroa. Sijoitus on epälikvidi, eli sijoittajan on varauduttava pitämään sijoituksensa koko sen elinkaaren ajan.

 

Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi vaihtoehtorahaston rahastosopimuksesta ja AIFM-lain 12 luvun mukaisista olennaisista ja riittävistä tiedoista. Rahastosopimus, AIFM-lain 12 luvun mukaiset olennaiset ja riittävät tiedot, voitonjakolainojen ehdot, avaintietoesitteet, esiteasetuksen mukainen tarjousesite ja muut viralliset asiakirjat sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi.

Aktia Aurinkotuuli III Ky:tä ja sen syöttörahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä. Aktia Aurinkotuuli III Ky:n kohderahastoa Taaleri SolarWind III Ky:tä hallinnoi Taaleri Energia Funds Management Oy, joka kuuluu Taaleri-konserniin.