Siirry sisältöön Siirry chattiin
Silicon Valley Bankin kaatuminen aiheutti värinää sijoitusmarkkinoilla

Silicon Valley Bankin kaatuminen aiheutti värinää sijoitusmarkkinoilla

Maanantai 13. maaliskuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Talletuskato ja asiakkaiden luottamuksen menetys kaatoivat viime viikolla yhdysvaltalaisen Silicon Valley Bankin. Pankin päätyminen selvitystilaan on seurausta kiristyneestä rahapolitiikasta sekä yksittäiseen yhtiöön liittyvistä ongelmista, ja riskit linkittyvät ennen kaikkea yhdysvaltalaisiin kevyemmin säänneltyihin aluepankkeihin. Pidämme laajoja kerrannaisvaikutuksia pankkijärjestelmään ja uutta finanssikriisiä erittäin epätodennäköisinä. 

Yhdysvaltalainen Silicon Valley Bank ajautui viime viikolla vakavaraisuus- ja likviditeettikriisiin. Tämän seurauksena Kalifornian viranomaiset asettivat pankin FDIC:n valvomaan selvitystilaan. Tapahtuma säikäytti sijoittajat, ja SVB:n osakekurssi lähti syöksyyn vetäen mukanaan osakemarkkinat laajasti ja pankkisektorin osakkeet erityisesti. Tiedotusvälineissä spekuloitiin negatiivisilla kerrannaisvaikutuksilla pankkijärjestelmään ja uuden finanssikriisin mahdollisuudella.

Isojen yhdysvaltalaispankkien ja Euroopan pankkisektorin vakavaraisuus vahva

Sunnuntai-iltana Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö sitoutui turvaamaan kaikki pankkitalletukset. Lisäksi keskuspankki lupasi alueellisille pankeille tarvittaessa ylimääräistä lyhytaikaista rahoitusta likviditeettiongelmien ratkaisemiseksi. Yhdysvaltojen pankkijärjestelmä on huomattavasti paremmassa kunnossa kuin finanssikriisin aikana, ja ongelmat ovat keskittyneet kevyemmän sääntelyn piirissä toimiviin alueellisiin pankkeihin. Isoja pankkeja valvotaan tiukemmin, ja niiden likviditeetti- ja vakavaraisuusasema on huomattavasti parempi.

Euroopan pankkisektori on kantanut suurimman taakan finanssikriisin jälkeisestä tiukentuneesta sääntelystä. Euroopassa isojen pankkien vakavaraisuus on Yhdysvaltojakin parempi. Puskureita löytyy siis riittävästi mahdollisia tulevia maksuhäiriöitä ja sijoitussalkkujen arvonalennuksia varten. Samalla on hyvä pitää mielessä, että pankit ovat keskimäärin erittäin hyvässä tuloskunnossa, ja korkojen nousulla on positiivinen tulosvaikutus korkokatteen paranemisen kautta.
Seuraavassa lyhyt kuvaus SVB pankin konkurssiin liittyvästä tapahtumaketjusta, jonka tarkoituksena on selventää pankkisektoriin liittyvää dynamiikkaa kiristyvän rahapolitiikan ympäristössä. Lopussa on esitetty sijoitusnäkemyksemme aiheeseen liittyen.

Minkälainen toimija Silicon Valley Bank on?

SVB on vuonna 1983 perustettu alueellinen pankki, joka erikoistui etenkin alkuvaiheen teknoyhtiöiden rahoittamiseen Silicon Valleyn alueella. Pankki tarjosi rahoituspalveluja yli puolelle kaikista Silicon Valleyn alueella toimivista Venture Capital -rahoituksella toimivista teknologiasektorin yhtiöistä. Yli 200 miljardin dollarin taseellaan pankki oli kahdenkymmenen suurimman yhdysvaltalaisen liikepankin joukossa. 

Miksi SVB kaatui?

Lopullinen naula arkkuun oli klassinen talletuspako, jossa asiakkaiden luottamus pankin kykyyn maksaa takaisin tileillä olevat talletukset hävisi. Luottamuskatoa edelsi paikallinen mutta täydellinen myrsky. Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostosyklin seurauksena etenkin alkuvaiheen teknoyhtiöiden arvostustasot ovat olleet paineessa, ja VC-rahoitus (Venture Capital) on tyrehtynyt. SVB:n saamiset sektorilta muuttuivat epävarmoiksi samalla, kun asiakasyhtiöt nostivat pankista yhä enemmän talletuksia liiketoiminnan likviditeettitarpeidensa kattamiseksi. SVB:n pääasiassa matalatuottoisista ja pitkistä korkosijoituksista koostuva arvopaperisalkku menetti nopeasti arvoaan korkojen noustessa. Salkun koko ja korkoriski olivat selvästi korkeammat kuin alueellisilla pankeilla keskimäärin, mikä vaikeutti pankin tilannetta entisestään, ja kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta viranomaisten edellyttämät likviditeetti- ja vakavaraisuustunnusluvut heikkenivät nopeasti. Sijoittajien luottamus pankin maksukykyä kohtaan mureni, osakekurssi romahti ja kaupankäynti keskeytettiin. Kalifornian viranomaiset ottivat pankin haltuun, ja asettivat sen FDIC:n valvomaan selvitystilaan.

Näkemyksemme aiheeseen liittyen

SVB:n kaatuminen on seurausta kiristyneestä rahapolitiikasta sekä yksittäiseen yhtiöön liittyvistä ongelmista. Riskit linkittyvät ennen kaikkea yhdysvaltalaisiin aluepankkeihin, kun taas taseeltaan huomattavasti suuremmat ja merkityksellisemmät pankit ovat paremmassa kunnossa. Pidämme isompia kerrannaisvaikutuksia pankkijärjestelmään ja uuden finanssikriisin mahdollisuutta erittäin pienenä. 

Eurooppalaiset pankit ovat kireän sääntelyn seurauksena isoja yhdysvaltalaispankkeja paremmassa kunnossa ja hyvissä asemissa. Korkojen nousun ja parantuneen korkokatteen seurauksena eurooppalaisten pankkien liiketoiminta on vahvistunut. SVB:n ongelmien laukaisema voimakas korjausliike pankkisektorin osakkeissa ei muuta eurooppalaisten pankkien dynamiikkaa, ja markkinaliike voi tarjota kiinnostavia mahdollisuuksia sijoittajille. 

Mahdolliset uudet velkajärjestelyt keskittyvät todennäköisesti Yhdysvaltojen markkinoille, mikä tukee Euroopan ylipainottamista allokaatiosalkuissa Yhdysvaltojen kustannuksella. Allokaationäkemyksessämme osakkeet ovat alipainossa suhteessa korkosijoituksiin, ja alipainotamme osakeallokaatiossamme USA:n osakemarkkinoita.

Aktian hoitamissa salkuissa ei ole ollut suoria sijoituksia Silicon Valley Bankiin. SVB kuului kuitenkin vielä viime viikolla S&P500-indeksiin, jossa sen osuus oli hyvin pieni. Tästä syystä joissain USA:n osakeindeksirahastoja sisältävissä ratkaisuissa on ollut pieni sijoitus SVB:iin. Viikonlopun aikana SVB poistettiin S&P500-indeksistä. Aktiivisesti hoidetuissa salkuissa sijoituksia SVB:iin tai vastaaviin pienempiin yhdysvaltalaispankkeihin ei ole.