Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Aktian nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa ilmoitetaan, että ”sinulla on uusi päivitys”, ja pyydetään kirjautumaan. Linkki ohjaa valesivustolle, joten älä klikkaa linkkiä!

Useat yhtiöt ovat saaneet huijauslaskuja ja laskuissa pyydetään suorittamaan maksamatta jäänyt lasku heti.
Muistutuksena asiakkaillemme, että laskut pitää aina avata ja tarkastaa huolellisesti ennen maksamista, sillä huijauslaskut ovat kehittyneet viime vuosina, ja ne ovat yhä vaikeammin tunnistettavissa.

Lue lisää turvallisesta asioinnista täältä.

 

Tuloskausi tarjoili tähtiä ja tähdenlentoja

Tuloskausi tarjoili tähtiä ja tähdenlentoja

Maanantai 13. maaliskuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Pörssiyhtiöiden Q4-tuloskausi ei ollut kokonaisuutena yhtä vahva kuin mihin edellisillä vuosineljänneksillä on totuttu. Dramaattisesta heikkoudesta ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole kyse, sillä isojen suomalaisten pörssiyhtiöiden operatiiviset liiketulokset ja liikevaihdot olivat yhteenlaskettuna suunnilleen markkinoiden konsensusennusteiden mukaisia.

Vuoden viimeisellä kvartaalilla liikevaihdot tosin kasvoivat edellisvuodesta yli 10 prosenttia ja liikevoitotkin pari prosenttia. Näin ollen tuloskaudesta tuli parempi kuin mitä jotkut olivat pelänneet. Fakta kuitenkin on, että yhtiökohtaiset erot tulosten kehityksessä olivat suuria, ja raporteista löytyi paljon sekä negatiivisia että positiivisia yllätyksiä. Tämä näkyi myös tulosjulkistuspäivien isoissa osakekurssien liikkeissä.

Suomalaisyhtiöissä sekä yllättäjiä että alisuorittajia

Epävarmasta talousympäristöstä huolimatta monet suomalaisyhtiöt pystyivät raportoimaan hyvää tuloskehitystä ja kertomaan edelleen positiivisista liiketoiminnan näkymistä. Esimerkiksi Nesteen tulos ja erityisesti sijoittajien kannalta tärkeän uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kannattavuusnäkymä oli huomattavasti odotuksia parempi. Nesteen näkymät pysyvätkin hyvinä, ja lähivuosina kiinnostusta ylläpitää mm. uusiutuvan lentopolttoaineen liiketoiminta, jolla on hyvät kasvunäkymät. Vankkaa kehitystään jatkoi myös Nordea, joka hyötyy edelleen sekä nousseesta korkotasosta että omien toimiensa ansiosta parantuneesta tuloskehityksestä. Tämä näkyy myös kasvavana osinkona sekä edelleen jatkuvina isoina omien osakkeiden ostoina. Myös Kemiran kannattavuus pääsi yllättämään positiivisesti, ja yhtiö oli edelleen pystynyt viemään nousseita kustannuksia hienosti omiin myyntihintoihinsa. Epävarmaa kuitenkin on, jatkuuko näin positiivinen kehitys. Osakekurssikin on hyvien tulosten siivittämänä noussut jo uusille tasoille. Konepajoista Valmet raportoi vahvan tuloksen, ja sekä tilaukset että tulosnäkymät ovat positiiviset. Valmetin vakaamman liiketoiminnan eli palveluiden ja automaation osuus on noussut, ja tämä on tuonut positiivisen muutoksen liiketoiminnan rakenteeseen. Alle odotusten jääneitä tuloksia nähtiin mm. syklinsä heikkenemisestä kärsiviltä Outokummulta ja Stora Ensolta, tehdasmuutostensa takia heikompaa kannattavuutta raportoivalta Nokian Renkailta sekä mm. kohonneiden kustannusten takia Anoralta.

Tasainen osinkovirta jatkuu, mutta sijoittajilta vaaditaan kriittisyyttä

Tuttuun tapaan tilinpäätösten yhteydessä julkistettiin myös yhtiöiden osinkoehdotukset vuodelta 2022. Hyvien tulosten ja vahvojen taseiden turvaamana osingonmaksu jatkuu pääosin vahvana. Suurin osa yhtiöistä on maksamassa vähintään odotusten mukaisen osingon, ja suurin osa isoista yhtiöistä myös kasvattaa osinkoaan edellisvuodesta. Esimerkkejä vahvoista osingonmaksajista ovat tutut Nordea, Sampo ja UPM. Näistä Nordean voitonjako on viime vuodet kasvanut reilusti voimakkaan tuloskehityksen sekä vahvan pääomatilanteen myötä. Myös Sammon osingonmaksu jatkuu vahvana, vaikka edellisvuoden extra-osingon tasolta tultiinkin nyt alemmas. UPM on nostamassa osinkoaan edellisvuodelta, ja lisäksi yhtiö julkisti uuden tulosperusteisen osinkopolitiikan. UPM:n viesti tulevista osingoistaan onkin vähemmän syklinen huolimatta liiketoiminnan syklisistä luonteista.

Kestävästi vahvaa ja kasvavaakin osinkoa vuodesta toiseen maksavat yhtiöt ovat osinkotuotosta kiinnostuneen sijoittajan kannalta kiinnostavimpia. Kriittisemmin kannattaisi sen sijaan suhtautua yhtiöihin, joiden osinkotuotto voi olla yksittäisenä vuonna korkea, mutta joiden osingon suuruuteen tulevaisuudessa sisältyy poikkeuksellista epävarmuutta. Esimerkkejä tällaisista ”tähdenlennoista” voivat olla yhtiöt, joiden tuloksen ja siten myös osingon kehitys on erityisen syklistä tai yhtiöt, joiden osingonmaksukyky voi olla heikentymässä vaikkapa kuluttajakäyttäytymisen ja korkotason muuttumisen myötä. Tämäntyyppisiä yhtiöitä voi löytyä esimerkiksi kuluttajaliitännäisiltä tai kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyviltä toimialoilta, mutta toki näilläkin toimialoilla on edelleen yhtiöitä, joilla on kestävät ja hyvät osinkonäkymät. 

Tuloskausi ei siis laukaissut laajamittaisempaa tulosennusteiden alenemista, ja osingonmaksu jatkui vahvana. Toki talous- ja markkinaympäristö on edelleen epävarma, ja kuluvana vuonna sijoittajat tulevat seuraamaan erityisen tarkkaan tulevien kvartaalien tulosraporttien viestejä. Epävarmaan markkinatilanteeseen toisinaan liittyvät osakekurssien isotkin lyhyen aikavälin liikkeet voivat tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia pitkäaikaiselle sijoittajalle.