Siirry sisältöön Siirry chattiin
Kutistuva luotonanto on sekä hyvä että huono uutinen

Kutistuva luotonanto on sekä hyvä että huono uutinen

Maanantai 3. huhtikuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Talousuutiset ovat viime aikoina olleet odotuksia parempia. Näiden uutisten varjoon on jäänyt yksi keskeinen talouskehityksen mittari: pankkien luotonanto. Uusimmat tilastot kertovat luotonannon vähenevän merkittävästi etenkin euroalueella. Nyt kun inflaatio on aivan liian korkea, tämä ei suoranaisesti ole huono uutinen.

Rahoitusjärjestelmä on modernin talouden verisuonisto

Taloudessa lainarahaa käytetään monessa yhteydessä, ja siten lainakannan muutokset kertovat talouden tilanteesta. Kotitalouksien yleisin laina on asuntolaina, mutta pelkkä luottokortin käyttökin näkyy lainakannan muutoksena. Yritykset nostavat pitkiä lainoja investointien rahoitukseen ja lyhyitä lainoja käyttöpääoman rahoitukseen. Lainankannan muutoksessa heijastuvat asuntomarkkinoiden vireys, kulutuksen kehitys, investointien kasvu ja yritysten lyhyen ajan tilanne. Lainakannan kehitys onkin varsin monipuolinen mittari talouden tilasta.

Lainankannan kutistuminen kertoo heikosta suhdanteesta

Euroalueella pankkien myöntämä lainakanta on kutistunut viime kuukausina. Lainatransaktiot, eli uusien lainojen nostojen ja vanhojen lainojen takaisinmaksujen erotus, on ollut selvästi negatiivinen jo kaksi kuukautta. Tuorein luku helmikuulta oli lähes -25 miljardia euroa, kun viime kesänä kolmen kuukauden keskiarvo lainatransaktioille oli positiivinen 75 miljardia euroa. Lainanmyöntö on siis vähentynyt huomattavasti viimeisen puolen vuoden aikana, ja kehitys on sama niin kotitalouksien kuin yritystenkin lainoissa. Myös meillä Suomessa lainakannat pienenevät parhaillaan.

Kehitykseen on ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin korkotaso on noussut poikkeuksellisen nopeasti kuluneen vuoden aikana. Vaikka korkotaso ei vielä ole huolestuttavan korkea, voimakas muutos on varmasti ajanut monet potentiaaliset lainantarvitsijat pohtivalle kannalle. Toinen syy ovat pankkien luotonmyöntökriteerit, jotka tilastojen mukaan ovat kiristyneet selvästi.

 

Huono uutinen talouskasvulle, hyvä inflaatiolle

Lainakannan pienentyminen on sekä hyvä että huono uutinen. Inflaation kannalta se on hyvä uutinen, sillä lainojen nostot kasvattavat kotitalouksien mahdollisuuksia kuluttaa ja investoida, mikä taas kasvattaa kokonaiskysyntää ja kiihdyttää inflaatiota. Päinvastaisessa tilanteessa lainoja maksetaan enemmän pois. Tällöin kulutukseen ja investointeihin jää vähemmän rahaa ja myös kokonaiskysyntä vähenee.

Kolikon toinen puoli on talouskasvu. Asuntomarkkinoiden kehityksellä ja yritysten investoinneilla on valtava vaikutus talouskasvuun. Asuntoja ostetaan vähemmän, jolloin asuntojen hinnat laskevat. Tämä nähdään Suomessa hyvinkin konkreettisesti. Yritysten investointien väheneminen puolestaan heikentää pitkän ajan talouskasvua.

Pankkien luotonanto on yksi konkreettisimmin talouden tilasta kertovista indikaattoreista, ja nyt se siis kertoo talouskasvun hidastumisesta. Vaikka luotonannon suhteen tilanne on negatiivinen, talouden suurin haaste on tällä hetkellä aivan liian nopea inflaatio. Heikko lainadata onkin enemmän kuin toivottavaa inflaation hidastumisen näkökulmasta.