Siirry sisältöön Siirry chattiin
Eurooppalaisen pankkisektorin näkymät ovat edelleen houkuttelevat. Uusi sijoituksemme on jatkoa juuri erääntyvälle, joka tuotti 8,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin Helsingin pörssi.

Eurooppalaisen pankkisektorin näkymät ovat edelleen houkuttelevat. Uusi sijoituksemme on jatkoa juuri erääntyvälle, joka tuotti 8,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin Helsingin pörssi.

Maanantai 24. huhtikuuta 2023

Globaalin pankkisektorin tuulisesta keväästä huolimatta vuosi sitten liikkeeseen laskettu Aktia Osaketodistus Vahvistuva Pankkisektori erääntyy yli 10 % voitollisena ensimmäisenä mahdollisena eräpäivänä. Aktian näkemys euroalueen pankkisektorista on edelleen myönteinen kaikesta kuohunnasta huolimatta – ja osittain myös sen ansiosta. 26.5.2023 asti merkittävissä oleva Aktia Autocall Vahvistuva Pankkisektori II on jatkoa edelliselle, mutta entistä houkuttelevammin ehdoin.

Aktian asiakkaana, merkitse verkkopankissa Jos et ole vielä Aktian asiakas, varaa aika tästä

Aktian säästämisestä ja sijoittamisesta vastaava johtaja Thomas Lindholm ja allokaatiojohtaja Patrik Moring toteavat, että vaikka vuosi on ollut pankkisektorilla tapahtumarikas, euroalueen pankkien pitkän aikavälin kuva on edelleen varsin houkutteleva, ja isoimpien pankkien tilanne eroaa esillä olleista pienemmistä amerikkalaispankeista selvästi.  

– Amerikkalaisten pienten pankkien sääntelyähän höllennettiin Trumpin presidenttikauden aikana. Euroopassa pidettiin kiinni vahvasta sääntelystä, mikä on pitänyt täällä tilanteen vakaampana, Moring muistuttaa. 

Lindholm ja Moring korostavat, että pankkien regulaatio on nykyään aivan eri tasolla kuin finanssikriisin aikaan.

Pankkien vakavaraisuusasteet ovat merkittävästi eri tasolla kuin ennen.

– Pankkien vakavaraisuusasteet ovat merkittävästi eri tasolla kuin ennen. Taso on yli kaksinkertainen verrattuna finanssikriisiä edeltävään aikaan. Se on ilman muuta sijoittajan kannalta positiivinen asia, Moring sanoo. 

– Kaatunut amerikkalainen Silicon Valley Bank oli pankki, jolla oli äärimmäisen yksipuolinen kasvuyrityksistä koostuva asiakasrakenne. Kun pankin asiakkaat alkoivat heikon markkinatilanteen vuoksi nostaa rahaa, jota niillä oli aiempien rahoituskierrosten jäljiltä talletettuna, alkoivat huhut kiertää, että SVB:llä ei ole mahdollista maksaa niitä talletuksia kaikille. Talletuspako lähti kiihtymään, Moring kuvailee kaatumiseen johtanutta kehitystä.  

– SVB oli asiakasrakenteensa uhri. Ja tilannetta pahensi, että se joutui kirjaamaan tappiot korkosuojaamattomista likviditeetipuskureistaan. 

Eurooppalainen pankkisääntely antaa turvaa sijoittajalle

Eurooppalainen pankkisääntely on tältäkin osin tiukempaa, ja esimerkiksi pankkien oman likviditeettisalkun korkosuojaus on Moringin mukaan tarkasti reguloitua, mikä estää samanlaisen tilanteen syntymisen täällä.  

Pankkien riskit eivät ole koko sektoriin liittyviä,  vaan yksittäisten toimijoiden ongelmia.

– Pankkien riskit eivät ole koko sektoriin liittyviä, vaan yksittäisten toimijoiden ongelmia. Credit Suisse oli aidosti huonossa kunnossa oleva pankki, joka oli finanssikriisin jälkeen restrukturoitu jo useampaan kertaan.

Moringin mukaan pankkeja valvovat viranomaiset ovat ottaneet finanssikriisin jälkeen todella paljon opikseen.  

Thomas Lindhom ja Partrik Moring Aktia
Aktian säästämisestä ja sijoittamisesta vastaava johtaja Thomas Lindholm ja allokaatiojohtaja Patrik Moring

– Onnistuttiin tekemään nopeat pelastavat toimenpiteet, joilla tilanne saatiin vakautettua ja luottamus palautettua. Viranomaiset ja keskuspankkiirit ovat aivan eri tavalla hereillä kuin aikaisemmin.  

– Sanoisin, että kyllä ne pankkeihin liittyvät riskit täällä ovat enemmän ihan tavanomaisia suhdannevaihteluun liittyviä. Jos taloustilanne kääntyy heikommaksi, maksuhäiriöitä tullaan väistämättä näkemään. Mutta toisaalta pääomatilanne on pankeilla hyvä, ja maksuhäiriöitä kestetään kyllä, Moring sanoo.

Korkojen nousu on parantanut pankkien tulosnäkymiä

Nykyinen korkeampi korkotaso hyödyttää pankkeja – tiettyyn pisteeseen asti. Jossain vaiheessa korkojen nousu alkaa hyydyttää reaalitaloutta, mikä vaikuttaa myös pankkeihin. Tällaista rakettinousua korkopuolella ei kuitenkaan enää Lindholmin mukaan odoteta. 

– Jos korkojen nousu alkaa pikkuhiljaa taittua, tilanne rauhoittuu, ja ajan myötä korotkin lähtevät pikkuhiljaa laskuun. Positiivista on, että tämä korkeampi korkotaso on ehkä vähän pysyvämpää. Nollakorkoihin tuskin palataan, Moring jatkaa. 

Pankkisektorille on tyypillistä myös se, että pankit ovat yleensä jonkin verran halvempia kuin keskimääräinen yhtiö markkinoilla. Tällä hetkellä tämä ero keskimääräiseen yhtiöön on poikkeuksellisen suuri, ja pankkisektorin arvostuskertoimet ovat hyvin matalalla suhteessa sekä niiden omaan historiaan että laajaan markkinaan.  

– Nythän vielä ennusteitakin on korkeamman korkotason myötä nostettu, ja suhteessa niihin arvostustasot ovat todella matalat. Pankkisektorin P/E luku tämän vuoden tulosennusteilla on 6,7, kun Euroopan laajan osakemarkkinan vastaava luku on 13. Siinä on kyllä puskuria heikompaakin kehitystä vastaan, Moring toteaa.  

Autocall-tyyppinen sijoitus sopii nykyiseen markkinaan 

Uusi Aktia Autocall Vahvistuva Pankkisektori II on rakenteeltaan autocall-tyyppinen, eli sen tuotto-osuus irtoaa ja sijoitus erääntyy automaattisesti, mikäli kohde-etuus on vuosittaisena havaintopäivänä vähintään lähtötasolla. Kohde-etuutena on euroalueen yleisimmin käytetty pankki-indeksi EURO STOXX® Banks. Siinä on mukana 23 suurta pankkia euroalueelta, Suomesta Nordea. Sveitsiläisiä pankkeja indeksissä ei ole. 

Saamme tehtyä erääntyneen tilalle vastaavan tuotteen, mutta entistä paremmin tuote-ehdoin.

– Voisi sanoa, että tämä on vähän opportunistinen tuote siinä mielessä, että tässä hyödytään siitä heilunnasta, jota pankkisektorilla on ollut. Epävarmuus parantaa tällaisen tuotteen ehtoja, ja nyt saamme tehtyä erääntyneen tilalle vastaavan tuotteen, mutta entistä paremmin tuote-ehdoin, Lindholm sanoo. 

Autocall-tyyppinen rakenne sopii Lindholmin mukaan nykyisenkaltaiseen markkinaan.  – Pankkisektorin ei tarvitse nousta mitenkään rakettimaisesti, jotta sijoitus erääntyy ja tuotto maksetaan. Riittää, että se pysyy nykyisellä tasollaan. Vertailun vuoksi, nyt erääntyvä todistus esimerkiksi tarjoaa siihen sijoittaneelle ehtojen mukaisesti kiinteän peräti 10,3 % sijoitusajan tuoton merkintähinta huomioiden, kun samalla ajanjaksolla Helsingin pörssin kehitys on jäänyt lähelle nollaa.

Vahvistuva pankkisektori II -osaketodistuksen merkintäaika on 24.4.–26.5.2023. Minimimerkintä on 5 000 euroa. Lue lisää tuotteesta.

Aktian asiakkaana, merkitse verkkopankissa Jos et ole vielä Aktian asiakas, varaa aika tästä

Helsingin pörssin yleisindeksin tuotto, osingot huomioiden, oli tuotonlaskentajaksolla 25.3.2022 - 3.4.2023 noin 1,8 %.

Aktia Autocall Vahvistuva Pankkisektori II on 1–5 vuotinen sijoitustuote, jonka liikkeeseenlaskija on Barclays Bank PLC. Sijoitukselle ei ole asetettu vakuutta. Sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijariski, jonka toteutuessa liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin.  Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta, lainakohtaisista ehdoista ja ohjelmaesitteestä. Avaintietoasiakirja, lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa Aktia Pankki Oyj:n toimipisteissä ja kotisivuilla osoitteessa www.aktia.fi.