Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Poimintoja Suomen tuloskaudelta

Poimintoja Suomen tuloskaudelta

Maanantai 15. toukokuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta suomalaisten yhtiöiden Q1-tuloskausi on sujunut kokonaisuutena melko hyvin. Suurin osa yhtiöistä on pystynyt julkistamaan vähintään odotusten mukaisen tuloksen, vaikka tulosennusteissa on viime kuukausina ollut pientä laskupainetta. Tyypilliseen tapaan yhtiökohtaiset erot ovat jälleen olleet suuria. Seuraavassa muutamia poimintoja osakesijoittajan kannalta mielenkiintoisista Q1-tuloskauden uutisista ja teemoista. 

Konepajojen tilaukset jatkuivat vahvoina, mutta metsäyhtiöillä heikkenevä sykli 

Teollisuusyritysten osalta sijoittajien mielenkiinto kohdistui ennen tuloskautta etenkin konepajayhtiöiden saamiin tilauksiin ja metsäsektorin tuloskehitykseen. Näistä saatiinkin mielenkiintoista uutta tietoa. Saadut tilaukset olivat edelleen vahvoja ja pääosin analyytikoiden ennusteitakin korkeampia. Käytännössä kaikki Helsingin pörssin suuret konepajayhtiöt raportoivat alkuvuodelta markkinoiden odotuksia paremman liikevaihdon ja tuloksen. Vaikka epävarma ja heikkenevä talousympäristö on riski tulevien tilausten kannalta, useiden konepajayhtiöiden tilanne on edelleen hyvä mm. vahvan tilauskannan ja palveluliiketoiminnan hyvien näkymien ansiosta.

Sen sijaan metsäteollisuuden yhtiöiltä nähtiin ja kuultiin edelleen nopeasti heikentyneistä tulosnäkymistä, vaikka heikentynyt markkinatilanne olikin jo tiedossa. Sekä Metsä Board että Stora Enso antoivat tulosvaroitukset jo ennen varsinaisia tulosjulkistuksiaan. Myös UPM:n tulos jäi odotuksista, mikä johtuu mm. kysynnän väliaikaisesta heikkenemisestä sekä laskussa olevista myyntihinnoista. Toimialan haastavasta markkinatilanteesta kertoo myös UPM:n julkistama tulosvaroitus vain pari viikkoa Q1-osavuosikatsauksen yhteydessä annetun tulosohjeistuksen jälkeen.  

Teknologiasektorilta jäi pureksittavaa sijoittajille 

Nokian osake on viime aikoina aiheuttanut monelle sijoittajalle harmaita hiuksia. Osassa yhtiön liiketoimintoja on toki lyhyellä aikavälillä kannattavuuspainetta, ja toimialan kasvunäkymiäkin voi kyseenalaistaa, mutta alkuvuoden tulos oli kuitenkin kokonaisuutena kelpo suoritus. Nokialle jäi kuitenkin jatkoa ajatellen näytön paikka, sillä osakkeen kehitys on ollut todella heikkoa. 

IT-yhtiöistä yksi kevään tuloskauden tähdistä oli QT Group. Markkinoilla oli ennen tuloskautta huolia yhtiön alkuvuoden kasvun ja tuloksen suhteen, mutta QT pystyi raportoimaan hyvät luvut ja pitämään koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan. Markkina palkitsikin tätä helpotusta kurssinousulla. Joidenkin osakesijoittajien pohdinnat voivatkin liittyä siihen, että erittäin houkutteleva pitkän aikavälin kasvunäkymä on nostanut osakkeen arvostustasoa sen verran korkealle, että se ei välttämättä kestäisi huonoja uutisia yhtiön tarinaan liittyen. Toinen sijoittajille pohdintaa aiheuttanut IT-alan yhtiö oli F-Secure. Yhtiö julkisti tulosjulkistuksensa yhteydessä tekevänsä merkittävän kokoisen yritysoston USA:ssa, mikä tuli monelle yllätyksenä. Yritysostoon liittyy varmasti houkuttelevia pitkän aikavälin mahdollisuuksia, mutta lyhyellä aikavälillä se nostaa yhtiön velkaisuutta ja voi vaikeuttaa ennustettavuutta. Moni oli tätä ennen mieltänyt F-Securen sijoituskohteena, joka ei ehkä kasva räjähtävän nopeasti, mutta kasvaa kuitenkin ja tarjoaa vahvan taseen ja tasaisen kassavirran ansiosta ehkä korkeaa osinkoa ja muita vastaavia ominaisuuksia. Nyt tasetta käytettiinkin rohkeammin kasvuun, ja jotkut sijoittajat pohtivat, joutuvatko he uudelleenkalibroimaan mielessään osakkeen luonnetta. 

Yritysostotarjoukset erinomaisia muistutuksia yhtiöiden arvopotentiaalista 

Tuloskauden nurkilla julkistettiin myös pari ostotarjousta, kun Sega teki ostotarjouksen peliyhtiö Roviosta ja Aliaxis teki ostotarjouksen rakennusjärjestelmiä toimittavasta Uponorista. Rovion kohdalla odotuksia ostotarjouksesta oli jo ruokkinut yhtiön aiempi ilmoitus siitä, että se selvitti useiden tahojen kiinnostusta yritysostoon. Uponor ehti jo tiedottaa, että yhtiön hallitus ja pääomistaja eivät pitäneet ostotarjousta riittävänä yhtiön pitkän aikavälin näkymiin suhteutettuna. Näiden tarjousten lisäksi käynnissä on edelleen myös kiinteistötekniikkayhtiö Caverionin ostotarjousprosessi, jossa 2 pääomasijoittajaryhmää on ”kilpaillut” yhtiöstä.

Nämäkin ostotarjoukset ovat kuitenkin sijoittajille hyvä muistutus siitä, että vaikka markkinatilanne on epävarma, hyvien yhtiöiden osakkeissa on paljon arvoa.

Yhteistä näille kaikille ostotarjouksille on ollut, että osakkeen tarjoushinnat ovat olleet kymmeniä prosentteja korkeampia kuin missä osakekurssi oli ennen tietoja yritysostokiinnostuksesta. On lähestulkoon mahdotonta ennakoida tarkasti, mistä yhtiöstä ja milloin ostotarjous tehdään, ja pelkästään siihen ei yleensä kannata sijoituspäätöstään perustaa. Nämäkin ostotarjoukset ovat kuitenkin sijoittajille hyvä muistutus siitä, että vaikka markkinatilanne on epävarma, hyvien yhtiöiden osakkeissa on paljon arvoa. Yleensä tämä arvo realisoituisi osakekurssiin pitkällä aikavälillä yhtiön kehittyessä oikeaan suuntaan, mutta toisinaan, kuten edellä mainituissa tapauksissa, teollinen ostaja tai pääomasijoittaja näkee tilanteen kannaltaan niin houkuttelevana, että lähtee tekemään ostotarjousta yhtiöstä.