Siirry sisältöön Siirry chattiin
Markkinat ovat pitäneet pintansa kasvunäkymien heikentymisestä huolimatta

Markkinat ovat pitäneet pintansa kasvunäkymien heikentymisestä huolimatta

Maanantai 12. kesäkuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Sijoitusmarkkinoiden tuotoissa oli toukokuussa paljon hajontaa, mutta yleisesti ottaen sivuttaissuuntainen liike jatkui. Eurosijoittajan näkökulmasta valuuttaliikkeillä oli erittäin myönteinen vaikutus euron heikentyessä muita valuuttoja vastaan. Globaaleiden osakemarkkinoiden tuotto jäi omissa valuutoissaan nollan tuntumaan, mutta euroissa tuotto oli 2,5 prosenttia plussan puolella. Korkomarkkinoiden tuotot vaihtelivat nollan molemmin puolin. 

Vahva työmarkkina ja sinnikäs inflaatio pitävät keskuspankit varpaillaan

Talouden kokonaiskuva on pitkälti ennallaan. Kasvu hidastuu, ja talousdata on ollut kokonaisuutena odotuksia heikompaa varsinkin teollisuuden osalta. Palvelusektoreilla kehitys jatkuu yllättävänkin hyvänä. Työmarkkinoiden vahvuus on talouden ehdoton valopilkku. Hitaasta talouskasvusta huolimatta työttömyys ei ole kääntynyt kasvuun, vaan uusia työpaikkoja on syntynyt jopa odotettua enemmän.

Vahva työllisyysdata ja itsepintaisen korkealla pysyvä pohjainflaatio ovat johtaneet siihen, että keskuspankeilla on yhä paine kiristää maltillisesti rahapolitiikkaa. Fedin osalta markkinat hinnoittelevat vielä yhtä koronnostoa – näillä näkymin heinäkuussa – mutta myös kesäkuu on mahdollinen. Tämä nostaisi ohjauskoron ylälaidan nykyisestä 5,25 prosentista 5,5 prosenttiin. Odotukset koronlaskuista loppuvuoden aikana on jo lähes pyyhkäisty pois. EKP:n osalta markkinoiden hinnoittelu on ennallaan, ja ohjauskoron odotetaan nousevan syksyyn mennessä 3,75 prosentista 4,25 prosenttiin. Rahoitusolosuhteita kiristää myös pankkien luotonannon vähentyminen, joka johtuu sekä lainaehtojen kiristymisestä että kysynnän heikentymisestä. Lisäksi keskuspankit jatkavat taseidensa pienentämistä.

Taantuma antaa odottaa itseään

Nyt kun keskuspankkien ohjauskorkojen terminaalitasosta alkaa olla kohtuullinen varmuus, ja inflaatio hidastuu – joskin tuskastuttavan hitaasti – markkinoiden fokus on entistä enemmän talouskasvussa ja yritysten tuloskasvussa. Taantuman alkamisesta on puhuttu jo pitkään, mutta vastatuulista huolimatta talouskasvu on pitänyt pintansa, ja vuoden ensimmäinen neljännes sujui odotuksia paremmin.

Taantuman alkamisesta on puhuttu jo pitkään, mutta vastatuulista huolimatta talouskasvu on pitänyt pintansa, ja vuoden ensimmäinen neljännes sujui odotuksia paremmin. 

Talous- ja tulostaantuma ovat kuitenkin edelleen varteenotettavia riskejä, kun keskuspankkien koronnostojen vaikutukset alkavat vähitellen näkyä täydellä voimallaan. Selvimmin tämä näkyy pankkien luotonannon tyrehtymisenä, ja tällä tulee olemaan talouskasvua hidastava vaikutus. Myös korkotason nousu ja inflaatio syövät kuluttajien ostovoimaa, vaikka hyvä työllisyystilanne ja palkkojen nousu sitä tasapainottavatkin. 

Painotamme allokaatiossa korkosijoituksia

Allokaatiomme on ennallaan ja edelleen defensiivinen. Vaikka alkuvuosi on sujunut markkinoilla myönteisissä merkeissä, emme ole vakuuttuneita nousun kestävyydestä. Mielestämme osakemarkkinoilla ei ole lyhyellä aikavälillä yhtään ajuria, joka nostaisi osakekursseja merkittävästi nykytasoilta taantuma- ja tuloskasvuriski huomioiden. Siksi alipainotamme osakkeita suhteessa korkosijoituksiin. Ylätasolla olemme osakkeissa alipainossa, pitkissä koroissa neutraalipainossa ja lyhyissä koroissa ylipainossa. Osakeallokaatiossa ylipainotamme kehittyviä markkinoita ja olemme alipainossa USA:ssa ja Pohjoismaissa. Eurooppa ja Japani ovat neutraalipainossa. Korkoallokaatiossa ylipainotamme kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiä valtionlainoja sekä Investment Grade- ja High Yield -yrityslainoja, Dollarimääräiset kehittyvien markkinoiden valtionlainat ovat neutraalipainossa ja euroalueen valtionlainat alipainossa.