Siirry sisältöön Siirry chattiin

Tiedote Aktia Impakti -rahaston sääntömuutoksesta

Keskiviikko 12. heinäkuuta 2023 Asiakastiedotteet

Aktia Rahastoyhtiön hallitus on 19.6.2023 päättänyt muutoksesta Erikoissijoitusrahasto Aktia Impaktin säännöissä. Sääntömuutos astuu voimaan 17.8.2023. Muutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Aktia Impakti -sijoitusrahaston sääntöjä muutetaan seuraavasti:

  • Lunastusta on jatkossa vaadittava Rahastoyhtiöltä viimeistään lunastuspäivää edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Tämän jälkeen saapuneet ja rekisteröidyt lunastustoimeksiannot toteutetaan seuraavan lunastuspäivän rahasto-osuuden lunastuspalkkiolla vähennetyllä arvolla. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää myös ylimääräisistä lunastuspäivistä, joista tiedotetaan Aktian verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella.
  • Rahaston oikeutta sijoittaa muihin kuin sääntöjen 2.3 §:n 1–7 kohdassa lueteltuihin sijoituskohteisiin nostetaan 40 %:iin. Tällaisia sijoituskohteita ovat esimerkiksi suljetut rahastot ja listaamattomat osakkeet. Likviditeetin turvaamiseksi rahaston varoista ainakin 60 % on sijoitettava vähintään kuukausittain lunastuksia vastaanottaviin rahastoihin, julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin rahoitusvälineisiin ja talletuksiin.
  • Lisätään maininta, että sijoitusrajoituksia ei tarvitse noudattaa käytettäessä Rahaston varoihin kuuluviin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin liittyviä merkintäoikeuksia. Jos rajoitukset on ylitetty Rahastoyhtiöstä riippumattomista syistä, kuten rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten yhteydessä, poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden kuten esimerkiksi finanssimarkkinoiden häiriöiden vallitessa, tai merkintäoikeuksien käyttämisen takia, Rahastoyhtiön on pidettävä ensisijaisena tavoitteena tilanteen korjaamista rahasto-osuudenomistajien edun mukaisella tavalla.
  • Mikäli varat lunastamiseen on hankittava myymällä arvopapereita Rahastosta, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, jatkossa kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa lunastuspäivästä. 
  • Sääntöihin tehdään teknisiä muutoksia.

Päivitetyt rahaston säännöt ovat saatavissa rahaston verkkosivuilla.