Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Kesämarkkinoilla ei huolen häivääkään

Kesämarkkinoilla ei huolen häivääkään

Maanantai 7. elokuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Kulunut kesä on ollut sijoitusmarkkinoilla erittäin vahva. Globaalit osakemarkkinat tuottivat kesä–heinäkuussa omissa valuutoissaan lähes 9 prosenttia ja euroissakin yli 6 prosenttia. Myös korkomarkkinoiden kehitys on ollut kesän aikana suotuisaa. Varsinkin korkeamman riskin yrityslainat ja kehittyvien markkinoiden valtionlainat ovat tuottaneet hyvin. Hyvän tuottokehityksen taustalla ovat hidastuva inflaatio ja odotettua parempi talousdata USA:sta, mikä on lisännyt toiveikkuutta siitä, että taloudessa nähtäisiin niin sanottu pehmeä lasku pelätyn taantuman sijaan.

Talouskasvu jakautuu epätasaisesti 

Globaalin talouden kokonaiskuva on hyvin epäyhtenäinen. USA:n talous on yllättänyt positiivisesti ja pitänyt pintansa yksityisen kulutuksen tukemana odotettua paremmin.  Euroalueella ja Kiinassa talousdata on sitä vastoin ollut odotettua heikompaa. Euroalueen talouskasvu kyntää nollan tuntumassa, ja Kiinan kasvu on ollut selvästi odotettua hitaampaa. Isoista odotuksista huolimatta Kiinan talous ei ole lähtenyt lentoon, ja heikkous on laajapohjaista – teollisuustuotanto, yksityinen kulutus, investoinnit ja vienti laahaavat kaikki odotuksia alemmilla tasoilla. Kiinan talouden pehmeys on heijastunut laajasti myös muihin kehittyviin talouksiin. Globaali talouskasvu jakautuu epäyhtenäisesti myös teollisuuden ja palveluiden kesken. Teollisuudessa menee heikosti, kun taas palvelusektoreilla kehitys on jatkunut yllättävänkin hyvänä. Työmarkkinoiden vahvuus on edelleen talouden ehdoton valopilkku. 

Inflaation hidastumisesta huolimatta keskuspankit ovat jatkaneet koronnostojaan. Vahva työllisyysdata ja yhä selvästi tavoitetason yläpuolella oleva inflaatio, varsinkin pohjainflaatio, pitävät keskuspankit edelleen valmiudessa lisäkoronnostoihin tarpeen vaatiessa. Fedin ohjauskoron ylälaita on tällä hetkellä jo 5,5 prosenttia ja EKP:n ohjauskorko on 4,25 prosenttia. Koronnostosykli on kuitenkin todennäköisesti hyvin lähellä loppuaan, ellei inflaatio vastoin odotuksia käänny uudelleen kiihtyvälle uralle. Markkinat eivät enää hinnoittele Fediltä tai EKP:ltä lisäkoronnostoja.

Korkeasta inflaatiosta ja keskuspankkien aggressiivisesta koronnostosyklistä huolimatta talouskasvu ja yritysten tuloskasvu ovat hyvän työllisyystilanteen tukemana olleet odotettua parempia, ja taantuma ei ole realisoitunut. Varsinkin USA:n talous on ollut odotuksia vahvempi ja todennäköisyys sille, että Fed onnistuisi saamaan inflaation hallintaan ilman taantumaa eli saavuttamaan niin sanotun pehmeän laskun, on kasvanut.

Korkeasta inflaatiosta ja keskuspankkien aggressiivisesta koronnostosyklistä huolimatta talouskasvu ja yritysten tuloskasvu ovat hyvän työllisyystilanteen tukemana olleet odotettua parempia, ja taantuma ei ole realisoitunut. 

Korkea arvostustaso pitää osakkeet alipainossa

Kun otamme huomioon kuluvan vuoden vahvan markkinakehityksen, on rehellistä myöntää, että olemme olleet liian varovaisia riskinotossa. Emme kuitenkaan halua juosta osakemarkkinarallin perässä, sillä se on mielestämme saavuttanut jo liian suuret mittasuhteet. Varsinkin USA:n osakemarkkinan arvostustaso on niin korkea, ettei tilaa pettymyksille juuri ole. Vaikka talouskasvu ja yritysten tuloskasvu ovat olleet odotettua parempia, markkina hinnoittelee jo kasvun selvää kiihtymistä nykytasoilta pehmeän laskun sijaan, mitä on vaikea uskoa. Päinvastoin uskomme, että talouskasvu ja yritysten tuloskasvu tulevat olemaan vaisuja, vaikkei taantumaa tulisikaan. Korot tulevat todennäköisesti pysymään korkealla vielä pitkään ja niiden kasvua jarruttava vaikutus ei ole häviämässä mihinkään.

Allokaatiossa olemme osakkeissa alipainossa, pitkissä koroissa neutraalipainossa ja lyhyissä koroissa ylipainossa. Kesän aikana olemme laskeneet kehittyvät markkinat ylipainosta neutraaliin Kiinan talouden odotettua heikommasta kehityksestä johtuen. Siirsimme painotusta Pohjoismaihin ostamalla Suomea, joka on arvostustasoltaan edullinen ja jäänyt selvästi jälkeen muiden markkinoiden kehityksestä. Osakeallokaatiossa olemme alipainossa USA:ssa ja neutraalipainossa Pohjoismaissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla. Korkoallokaatiossa ylipainotamme kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiä valtionlainoja sekä Investment Grade- ja High Yield -yrityslainoja; dollarimääräiset kehittyvien markkinoiden valtionlainat ovat neutraalipainossa ja euroalueen valtionlainat alipainossa.