Siirry sisältöön Siirry chattiin

Tiedote Aktia Commodity -rahaston sulautumisesta Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen -rahastoon

Perjantai 11. elokuuta 2023 Asiakastiedotteet

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 19.6.2023 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Aktia Commodityn sulautumisen Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Maltilliseen. Sulautuminen toteutetaan 6.10.2023. Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sulautuvan rahaston osuudenomistaja saa sulautumispäivänä 6.10.2023 sulautumisvastikkeena rahasto-osuuksia vastaanottavassa rahastossa samasta euromääräisestä arvosta kuin osuudenomistajalla on ollut rahasto-osuuksia sulautuvassa rahastossa ja hänestä tulee siten vastaanottavan rahaston osuudenomistaja.

Vastaanottavasta rahastosta on mahdollista tehdä lunastuksia vain jokaisen kuukauden 15. päivänä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, on lunastustoimeksianto annettava tätä edeltävänä pankkipäivänä. Lunastus toteutetaan kyseisen kuukauden viimeisen pankkipäivän arvoon, eli varat lunastuksesta maksetaan osuudenomistajalle vasta seuraavan kalenterikuukauden alussa.

Sulautumisella ei ole vaikutusta vastaanottavan rahaston sijoitusstrategiaan, eikä se muuta sen salkunhoitoprosesseja.

Osuudenomistajia tiedotetaan asiakaskirjeitse.