Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Euroopan tuloskausi vastasi markkinoiden odotuksia

Euroopan tuloskausi vastasi markkinoiden odotuksia

Maanantai 14. elokuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Toisen vuosineljänneksen tuloskausi ajoittuu eurooppalaisilla osakemarkkinoilla pääosin heinä-elokuun vaihteeseen, minkä jälkeen Keski-Euroopassa siirrytään laajasti kesälomien viettoon. Kun pääosa yhtiöistä on ehtinyt raportoida, on hyvä aika tehdä tuloskauden sadosta huomioita ja johtopäätöksiä.

Tuloskauden kynnyksellä markkinatason tuloskasvuodotus oli hetken aikaa hienoisessa laskussa, mutta raporttien myötä tuloskasvuodotus on palautunut trendilleen. Raportoidut tulokset ovat olleet keskimäärin odotuksia parempia, joskin markkinatason tuloskasvu on maltillinen. Ylätason huomiona voi sanoa, että monet yhtiöt ovat raportoineet tuloksen, joka on ollut hyvin lähellä odotuksia tai parempi, mutta loppuvuoden odotuksia koskevat kommentit ovat olleet varovaisia. Kurssireaktiot tuloksen ylityksiin ovat keskimäärin olleet maltillisia, mutta pettymyksistä on rangaistu selvillä kurssilaskuilla. 

Huoli tilauskantojen kehityksestä heijastuu kursseihin

Vahvaa tuloskasvua on Euroopassa nähty muun muassa pankki- ja teknologiasektoreissa, kun taas erityisesti raaka-ainevetoisilla toimialoilla, kuten energia- ja raaka-ainesektorissa, kehitys on ollut heikkoa.

Teollisuuspuolella useat yhtiöt, jotka raportoivat odotuksiin nähden kohtuullisen tai hyvänkin tuloksen, laskivat tulospäivänä markkinan ollessa tyytymätön tilauskantojen kehitykseen. Pandemian jäljiltä monien teollisuusyhtiöiden tilauskirjat ovatkin olleet korkeilla tasoilla samalla, kun varastotasot ovat monissa toimitusketjuista tavallista korkeammat. Esimerkiksi Siemensin keskeisen Digital Industry -segmentin uusien tilausten määrä jäi heikoksi, mikä johtuu keskeisesti kiinalaisten asiakkaiden edelleen ylisuurista varastotasoista.

Vahvaa tuloskasvua on Euroopassa nähty muun muassa pankki- ja teknologiasektoreissa, kun taas erityisesti raaka-ainevetoisilla toimialoilla, kuten energia- ja raaka-ainesektorissa, kehitys on ollut heikkoa.

Teknologiasektorissa eurooppalaisten puolijohdevalmistajien kysyntäkuva jatkuu kaksijakoisena. Yhtiöiden mukaan vihreään siirtymään liittyvä puolijohdekomponenttien kysyntä kehittyy vahvasti, samalla kun esimerkiksi tietokoneisiin ja kuluttajatuotteisiin liittyvä kysyntä jatkuu heikkona. Ns. perinteisen autoteollisuuden tuotteiden kysyntä on tasoltaan siinä välissä. Puolijohdekomponenttien pitkän aikavälin kysyntänäkymät ovat edelleen vahvat, ja yhtiöiden luottamus tähän ilmenee myös uusissa investointipäätöksissä. Esimerkiksi saksalainen Infineon ilmoitti tulosjulkistuksensa yhteydessä merkittävästä uusinvestoinnista Malesian-tehtaansa yhteyteen.

Pankit ja luksusyhtiöt hyvässä vauhdissa

Pankkisektorin osalta tulokset ovat kasvussa korkeamman korkotason ja sitä kautta korkotuottojen ansiosta. Yhtiöiden kannattavuus ei ole ollut näin hyvä moneen vuoteen. Arvostukseltaan pankkien osakkeet ovat yleisesti maltillisilla tasoilla. Samalla eurooppalaisten pankkien taseet ovat hyvässä kunnossa, ja omat pääomat yleisesti korkealla tasolla. Keväällä nähty lyhytaikainen ja pitkälti sentimenttivetoinen mini-pankkikriisi osoittautui tällä erää ohimeneväksi ilmiöksi.

Luksustuoteyhtiöiden osalta kasvu on jatkunut vahvana. Eri alueiden osalta amerikkalaisten kuluttajien kysyntä on ollut pehmeää, mikä oli nähtävissä jo ensimmäisen kvartaalin raporttien yhteydessä. Euroopassa kasvu on jatkunut hyvänä, mitä tukee myös kesän vilkas turismi. Aasiassa ja Kiinassa kasvu on jatkunut vahvana. Kiinalaisten kuluttajien matkailu on edelleen vähäistä verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen, ja kun kiinalaisten matkailu jälleen pääsee vauhtiin, tämäkin tulee olemaan luksustuotekysyntää tukeva tekijä.

Vahvat laatuyhtiöt etulyöntiasemassa loppuvuotta kohti mentäessä

Energia- ja raaka-ainesektoreiden yhtiöiden tuloskuntoa painavat viime vuodesta laskeneet öljyn ja raaka-aineiden hinnat. Kurssireaktiot ovat energiasektorissa tästä huolimatta olleet verrattain maltillisia. Raaka-ainesektorissa suuri osa kemikaaliyhtiöistä puolestaan julkaisi kesän aikana jo ennen tuloskautta tulosvaroituksia. Kun kemikaaliyhtiöiden asiakkaat ovat purkaneet pandemian jäljiltä koholla olleita varastojaan ja samalla odottaneet kemikaalien hintojen laskevan, on kysyntään muodostunut ilmakuoppa.

Varastotasojen normalisoituminen kestää aikansa, mutta ilmakuopat ovat pitkällä aikavälillä yleensä ohimenevä ilmiö. Loppuvuoden aikana inflaation hidastuessa sijoittajat tulevat kohdistamaan mielenkiintoa siihen, miten yhtiöiden tulosmarginaalit kehittyvät talousympäristössä, jossa hintojen nostot saattavat vaikeutua. Laadukkaat, vahvan markkina-aseman ja hinnoitteluvoiman omaavat ja hyviä tulosmarginaaleja tekevät yhtiöt tulevat olemaan tässä suhteessa etulyöntiasemassa.