Siirry sisältöön Siirry chattiin
Tiedote Aktia Vaihtoehtoiset -rahaston sääntömuutoksesta

Tiedote Aktia Vaihtoehtoiset -rahaston sääntömuutoksesta

Perjantai 22. syyskuuta 2023 Asiakastiedotteet

Aktia Rahastoyhtiön hallitus on 19.6.2023 päättänyt muutoksesta Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset säännöissä. Sääntömuutos astuu voimaan 24.10.2023.

Muutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Aktia Vaihtoehtoiset -erikoissijoitusrahaston sääntöjä muutetaan seuraavasti

  • Tuottosidonnaisen palkkion laskentatapaa täsmennetään. Tuottosidonnaisen palkkion laskenta perustuu edelleen edeltävän 12 kuukauden tuottoon, mutta tuottosidonnaista palkkiota voi kertyä vain, jos rahasto on ylittänyt vertailutuoton edeltävänä 5 vuoden ajanjaksona, tai lyhyempänä ajanjaksona jos rahaston sijoitustoiminnan aloittamisesta on kulunut alle 5 vuotta. Palkkion laskennassa tuotto-osuuksien palkkion laskenta perustuu kasvuosuuksien arvonkehitykseen.
  • Rahastoyhtiöllä on mahdollisuus päättää ylimääräisistä lunastuspäivistä, joista tiedotetaan Aktian verkkosivuilla.
  • Lisätään maininta, jonka mukaan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös sellaisiin rahastoihin, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 30 % varoistaan toisiin rahastoihin.
  • Lisätään esimerkkejä tilanteista, joissa rahaston sijoitusrajoitukset voivat ylittyä rahastoyhtiöstä riippumattomista syistä. Jos rajoitukset on ylitetty esimerkiksi rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten yhteydessä, poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden kuten esimerkiksi finanssimarkkinoiden häiriöiden vallitessa, tai ylitys on tapahtunut merkintäoikeuksien käyttämisen takia, Rahastoyhtiön on pidettävä ensisijaisena tavoitteena tilanteen korjaamista rahasto-osuudenomistajien edun mukaisella tavalla.
  • Sääntöihin tehdään teknisiä muutoksia esimerkiksi tuotto-osuuksiin liittyen.

Päivitetyt rahaston säännöt ovat saatavilla rahaston verkkosivuilla.