Siirry sisältöön Siirry chattiin
Kehittyvien markkinoiden valtionlainoilla on yhä paikkansa sijoitussalkussa

Kehittyvien markkinoiden valtionlainoilla on yhä paikkansa sijoitussalkussa

Maanantai 25. syyskuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Kehittyvien markkinoiden kovan valuutan valtionlainamarkkinoilla on nähty merkittävää turbulenssia viime vuosien aikana. Tämä on näkynyt esimerkiksi valtioiden luottoluokitusten heikentymisenä erityisesti alemman luottoluokituksen maissa. Koronapandemian aiheuttamat tukitoimet, Ukrainan sodan myötä roimasti kohonneet elinkustannukset sekä valtioiden rahoituskustannusten raju nousu ovat ajaneet monet valtiot ahtaalle. On kuitenkin hyvä muistaa, että maakohtaisten ajureiden ohjatessa tuottonäkymiä, aktiiviselle ja näkemystä ottavalle sijoittajalle avautuu houkuttelevia mahdollisuuksia. 

Markkinakatsauksen ovat kirjoittaneet salkunhoitajat Juuso Atrila ja Anton Nykvist.

Kehittyvien markkinoiden valtionlainamarkkinoilla paluu maakohtaisiin ajureihin

Viime vuosien aikana on huomattavissa kehittyvien markkinoiden (EM) valtionlainaindeksien luottoluokituslaadun selkeä heikentyminen. Koronapandemia, Ukrainan-sodan myötä roimasti kohonneet elinkustannukset sekä valtioiden rahoituskustannusten raju nousu ovat kurittaneet useiden EM-valtioiden taloutta ja heikentäneet velanhoitokykyä huomattavasti. Kovan valuutan valtionlainoja kuvaavassa indeksissä (J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index) huomattavaa luottoriskiä sisältävien (CCC ja sen alle luokitellut maat) maiden osuus kokonaisuudesta on tuplaantunut edellisen viiden vuoden aikana. Myös näiden maiden kappalemäärä (15) indeksissä on korkeampi kuin koskaan historiassa aikaisemmin. 

Samaan aikaan on kuitenkin hyvä muistaa, että suhteessa esimerkiksi indeksin kokoon (69 maata), luottoriskitapahtumia on historiallisesti erittäin vähän. Myös niiden rahamääräinen osuus suhteessa indeksin kokonaismarkkina-arvoon on pieni. On myös hyvä muistaa, että mailla on riittävät kannustimet hoitaa velkavelvoitteensa kunnialla, sillä lainojen uudelleenjärjestelyt muistetaan markkinoilla pitkään, ja nämä usein nähdään selkeänä mainehaittana. Myös paluu velkamarkkinoille on yleensä haastavampaa luottoriskitapahtuman jälkeen. 

Viimeisen vuoden aikana riskilisät ovat heiluneet voimakkaasti

EM-valtiolainojen riskilisät olivat merkittävässä paineessa erityisesti kesällä 2022, mutta ne ovat palautuneet viime syksyn ja tämän kevään aikana. Riskilisät ovat palautuneet monilta osin pitkän aikavälin keskiarvotasojen lähelle. Palautuminen alkoi paremman luottoluokituksen maista, mutta erityisesti viime kuukausien aikana on nähty voimakasta riskilisien kiristymistä myös alempien luottoluokituksen maissa. Osa maista on jo kärsinyt luottotapahtuman ja painii lainojen uudelleenjärjestelymenettelyjen kanssa, osa taas on luottotapahtumaspekuloinnin kohteena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pystyykö tai haluaako maa jatkaa maksuvelvoitteidensa hoitoa (kuponki- ja lainojen takaisinmaksut). 

EM-valtiolainojen riskilisät olivat merkittävässä paineessa erityisesti kesällä 2022, mutta ne ovat palautuneet viime syksyn ja tämän kevään aikana.

Eri maista El Salvador, Sri Lanka, Pakistan, Ukraina ja Libanon ovat nousseet tuottomielessä voimakkaimmin vuoden alusta. Näistä esimerkiksi Sri Lanka ajautui luottoriskitapahtumaan keväällä 2022. Libanon puolestaan jätti takaisin maksamatta lainansa keväällä 2020, ja Pakistan on merkittävän luottoriskitapahtumaspekuloinnin kohteena. Pakistan on yksi niistä, jotka ovat kärsineet eniten viime vuosien ulkopuolisista shokeista, ja siellä myös luonnonkatastrofit ja poliittiset sotkut ovat vaikeuttaneet asioita entisestään. Luottoriskitapahtumiin ja lainojen uudelleenjärjestelyihin liittyy aina merkittävää epävarmuutta, niiden kesto voi olla piinaavaan pitkä eikä lopputulemista ole ennalta varmuutta. Välttämällä luottoriskitapahtumat tai niillä spekuloinnin on mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä houkutteleva ja tasaisempi riski-/tuottoprofiili.

Odotukset omaisuusluokalle ovat myönteiset

Kehittyvien markkinoiden valtionlainasijoittamiseen liittyy korkeampi riski verrattuna länsimaiden valtionlainoihin. On kuitenkin hyvä muistaa, että korkeampaa riskiä kompensoi sijoittajalle merkittävästi korkeampi lainojen juokseva korkotuottotaso. Lisäksi kehittyvien ja kehittyneiden maiden talouksien välinen kasvuero suosii kehittyville markkinoille sijoittamista. Kun noudatetaan pitkän aikavälin positiiviseen kehitykseen perustuvaa maakohtaista sijoitusfilosofiaa ja pyritään välttämään spekulaatiot luottoriskitapahtumilla, kehittyvien markkinoiden kovan valuutan valtionlainat tarjoavat houkuttelevia sijoitustuottoja.

Kun noudatetaan pitkän aikavälin positiiviseen kehitykseen perustuvaa maakohtaista sijoitusfilosofiaa ja pyritään välttämään spekulaatiot luottoriskitapahtumilla, kehittyvien markkinoiden kovan valuutan valtionlainat tarjoavat houkuttelevia sijoitustuottoja. 

Myös lainojen tarjonta on ollut viime ja tämän vuoden aikana laskussa (uusien lainojen liikkeeseenlasku on korkeiden riskilisien vuoksi ollut kallista), mikä osaltaan tukee markkinoita tällä hetkellä. Koska omaisuusluokka hinnoitellaan aina länsimaiden valtionlainojen päälle riskilisien kautta ja siihen liittyy suhteellisen pitkän korkoriski, se tarjoaa myös mainion potentiaalin nauttia korkojen laskusuunnasta, kun sen aika taas koittaa.