Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä soitetaan huijauspuheluita, joissa varoitetaan esimerkiksi pankkitunnusten tai tilin olevan vaarassa

Huijari pyrkii todistamaan asiansa oikeaksi lähettämällä tekstiviestin, joka näkyy samassa tutussa viestiketjussa kuin Aktian aidot viestit. Lue lisää.

Koronnostojen aika on nyt ohi

Koronnostojen aika on nyt ohi

Maanantai 6. marraskuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Lokakuusta tuli kolmas peräkkäinen vaikea kuukausi osakemarkkinoille. Globaalit osakemarkkinat laskivat omissa valuutoissaan noin 2,7 prosenttia ja euroissa aavistuksen enemmän. Korkomarkkinoiden tuotot heiluivat nollan molemmin puolin valtionlainojen ja IG-yrityslainojen päätyessä lopulta hieman plussan puolelle. Riskillisemmissä korkoluokissa meno oli vaisumpaa. Geopoliittisten riskien nousu Hamasin hyökkäyksen jälkeen lisäsi varovaisuutta riskillisemmissä omaisuuslajeissa samalla, kun edelleen vahvana jatkuva USA:n talousdata piti korkoja koholla.

Yhdysvalloissa kasvu jatkuu, Eurooppa luisuu kohti taantumaa

Globaalisti uutisoinnin keskiössä on ollut Hamasin Israeliin tekemä terrori-isku ja Israelin vastineet iskuun. Konfliktin on pelätty leviävän laajemmalle Lähi-itään, mikä nosti öljyn hintaa heti iskujen jälkeen. Öljyn hintaliike on kuitenkin rauhoittunut, kun konflikti on pysynyt paikallisena. Talouskasvun osalta lokakuu oli jälleen varsin kaksijakoinen. Yhdysvalloissa kasvu jatkuu tukevana, mutta Eurooppa jatkaa luisumistaan kohti taantumaa. Yhdysvalloissa erityisesti työmarkkinoiden tilanne on edelleen yllättänyt vahvuudellaan. Kuun vaiheessa julkaistut Yhdysvaltain ostopäällikköindeksit kuitenkin osoittivat, että epävarmuutta liittyy myös Yhdysvaltain kasvunäkymään, ovathan teollisuuden luottamus ja uudet tilaukset laskeneet merkittävästi odotettua heikommille tasoille. Euroopassa tilanne on vaikea erityisesti Saksan yskiessä. Maan kasvu on ollut negatiivinen kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä, joten virallinen taantuman määritelmä on jo täytetty. Myös Kiinan taloudelle vuosi on ollut vaikea, mutta talouskasvu alkaa vähitellen osoittaa pohjaamisen merkkejä.

Ohjauskorkojen nostoille piste, laskua saadaan vielä odottaa

Lokakuun markkinaliikkeiden takana olivat geopoliittisen tilanteen heikkenemisen lisäksi keskuspankkien sanomiset. Viimeaikaisesta viestinnästä on kaikunut vahvasti ajatus korkojen pitämisestä korkeina pidempään. Talouskasvun ja erityisesti työmarkkinoiden vahvuus Yhdysvalloissa sekä pohjainflaation pysyminen reilusti tavoitetason yläpuolella ovat pitäneet keskuspankit edelleen varovaisina. Lisäksi markkinoille ei ole haluttu signaloida korkosyklin päättymistä niin kauan, kuin tulevasta linjasta on epävarmuutta. Markkinahinnoittelu kääntää epäröinnin saman tien korkojen laskuodotuksiksi, mikä voi ennenaikaisesti vähentää rahapolitiikan tehoa. Sekä EKP:n että Fedin kokouksista kuun vaihteessa saatiin kuitenkin kohtuullisen selkeä viesti siitä, että koronnostoja ei ole enää tarpeen jatkaa. Molemmat keskuspankit jättivät korot ennalleen ja totesivat, että on aika seurata jo tehtyjen kiristysten vaikutuksia. Odotamme keskuspankkien seuraavan liikkeen olevan koronlasku, mutta sitä saataneen odottaa ensi kesän korville saakka.

Sekä EKP:n että Fedin kokouksista kuun vaihteessa saatiin kuitenkin kohtuullisen selkeä viesti siitä, että koronnostoja ei ole enää tarpeen jatkaa. Molemmat keskuspankit jättivät korot ennalleen ja totesivat, että on aika seurata jo tehtyjen kiristysten vaikutuksia. 

Korkosijoittamisen näkymät ovat houkuttelevat

Sijoitusmarkkinoiden kehityksen kannalta korkohuipun saavuttaminen olisi helpottavaa. Mikäli ohjauskorkoja ei enää nosteta, paine pidempienkin korkojen nousulle on selvästi matalampi. Korkosijoittamisen näkymät ovat siis hyvin houkuttelevat. Riskillisemmissä omaisuuslajeissa, kuten matalan luottoluokituksen yrityslainoissa ja osakkeissa, talous- ja tuloskehityksellä on suurempi merkitys. Kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistukset ovat tätä kirjoitettaessa jo noin puolessa välissä. Yhdysvalloissa nähdään edelleen hyvää tuloskasvua, mutta Euroopassa kasvu on ollut heikkoa. Tulevia näkymiä arvioidessaan yritykset ovat aiempaa varovaisempia. Osakemarkkinoiden osalta arvostustasot ovat laskeneet viime kuukausina huomattavasti, ja heikentynyt näkymä huomioidaan jo kohtalaisen hyvin monilla markkinoilla.

Sijoitusmarkkinoiden kehityksen kannalta korkohuipun saavuttaminen olisi helpottavaa. Mikäli ohjauskorkoja ei enää nosteta, paine pidempienkin korkojen nousulle on selvästi matalampi.

Allokaatiossa olemme edelleen osakkeissa alipainossa, pitkissä koroissa neutraalipainossa ja lyhyissä koroissa ylipainossa. Olemme kuitenkin pienentäneet osakealipainoa lokakuun aikana ostamalla suomalaisia yhtiöitä, joiden surkea kehitys kuluvana vuonna on painanut arvostukset hyvin houkutteleviksi. Osakemarkkinoiden kohtalaisen suuren korjausliikkeen ansiosta arvostukset ovat laajemminkin painuneet matalammiksi, mukaan lukien USA, joka on jo lähellä pitkän aikavälin arvostustaan. Osakeallokaatiossa olemme alipainossa USA:ssa ja ylipainossa Pohjoismaissa. Painotus Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla on neutraali. Korkoallokaatiossa ylipainotamme kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiä valtionlainoja sekä Investment Grade- ja High Yield -yrityslainoja, dollarimääräiset kehittyvien markkinoiden valtionlainat ovat neutraalipainossa ja euroalueen valtionlainat alipainossa.