Siirry sisältöön Siirry chattiin
Vahva käänne markkinatunnelmissa

Vahva käänne markkinatunnelmissa

Maanantai 27. marraskuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Elokuusta lähtien heikkona jatkunut markkinatunnelma koki lokakuun lopussa täydellisen käännöksen, kun ensin EKP ja viikkoa myöhemmin Yhdysvaltain keskuspankki Fed indikoivat koronnostojakson päättyneen. Aivan näin suoraan asiaa ei toki ilmaistu, mutta markkinoiden tulkinta oli yksimielinen, ja sen seurauksena sijoitusmarkkinoilla on nähty kaikkien omaisuusluokkien vahvaa nousua.

Talousympäristön osalta positiivisin muutos syksyn kuluessa on ollut inflaation hidastuminen edelleen. Tilapäistekijät, jotka viime vuonna nostivat inflaatiota rajusti, ovat väistyneet, ja nyt hintojen nousu on huomattavasti hitaampaa. Toki energian ja ruoanhintojen vaikutuksesta puhdistettu ns. pohjainflaatio kehittyy edelleen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa keskuspankkien tavoitetasoa nopeammin. Suunta on kuitenkin oikea, ja viime aikoina tasotkin ovat olleet ennusteita matalammat, etenkin ylätason inflaation osalta.

Heikkenevä talousympäristö pitää keskuspankit varuillaan

Talousnäkymät ovat kesän jälkeen pysyneet heikkoina valtaosassa globaalia taloutta. Eurooppa on jo monin paikoin taantumassa, ja Kiinankin kehitys näyttää synkkenevän, vaikka maa on ilmoittanut erinäisistä elvyttävistä toimista. Yhdysvalloissa talouskasvu on kestänyt yllättävänkin hyvin. Kotitalouksien tilanne on jatkunut hyvänä, koska työllisyyskehitys on pysynyt positiivisena. Samalla julkinen sektori jatkaa kuluttamistaan investointiohjelmiensa kautta. Viime aikoina Yhdysvalloissa on kuitenkin nähty hienoista heikkenemistä sekä palvelukysynnässä että työllisyyskehityksessä. Näyttääkin todennäköiseltä, että myös Yhdysvalloissa kasvu hidastuu loppuvuonna ja alkuvuodesta, mutta edelleen on epävarmaa, kuinka paljon. Markkinakonsensus on, että taantuma pystytään välttämään.

Keskuspankkien näkökulmasta hidastuva inflaatio, heikko tai heikkenevä talousympäristö sekä jo tehty raju rahapolitiikan kiristys ovat riittävä peruste varovaisuuteen. Viimeisissä kokouksissaan molemmat keskuspankit ilmoittivat pitävänsä tauon nostoista ja mahdollisesti jättävänsä jatkossakin korot nykytasoille. Varsin laajasti yritettiin kuitenkin viestiä, että inflaation vastainen taistelu ei vielä ole ohi. Pitkien korkojen nousu sekä yleinen rahoitusmarkkinoiden tiukkeneminen tekevät osansa inflaation hidastamiseksi.

Sijoitusmarkkinoilla kaksijakoiset näkymät

Sijoitusmarkkinoilla keskuspankkien viesteistä otettiin kaikki positiivinen irti. Varoittelut inflaation vastaisen taistelun jatkumisesta kaikuivat kuuroille korville, kun tulevia koronlaskuja alettiin hinnoitella varsin ripeästi. Pitkät korot laskivat voimakkaasti korjaten alaspäin koko syksyn aikana nähdyn nousun. Samalla hävisi peruste, jota keskuspankit käyttivät rahoitusympäristön tiukkuudesta puhuessaan. Paradoksaalisesti markkinan innostuminen voisikin pahimmillaan tarkoittaa, että keskuspankkien on pakko jatkaa korkojen nostamista. Toistaiseksi pidämme tätä kuitenkin melko pienenä riskinä. Todennäköisempää on, että korkojen laskuja ei nähdä aivan niin pian kuin markkinat innostuneessa mielentilassaan hinnoittelevat, ainakaan jos talousnäkymät eivät synkkene merkittävästi.

Sijoittajan kannalta tilanne on keskuspankkien lausuntojen jälkeen muuttunut selvästi parempaan. Suurella todennäköisyydellä koronnostoja ei enää nähdä, ja sen myötä paine markkinoita kohtaan on pienempi. Korkosijoituksissa on mahdollista päästä nauttimaan nousseista koroista hyvänä juoksevana tuottona, vaikka korkotaso ei vielä laskisikaan. Ja jos taso laskee, se tarkoittaa lisätuottoa jo ennestään hyvien tuottojen päälle. 

Sijoittajan kannalta tilanne on keskuspankkien lausuntojen jälkeen muuttunut selvästi parempaan. Suurella todennäköisyydellä koronnostoja ei enää nähdä, ja sen myötä paine markkinoita kohtaan on pienempi. 

Osakesijoitusten ja yrityslainojen osalta riittää jännitettävää. Korkojen nousun pysähtyminen ja mahdollinen laskuun kääntyminen on ilman muuta positiivista, mutta on muistettava, että tuottoihin vaikuttaa myös tuloskehitys, joka etenkin osakesijoituksissa on avainasemassa. Mikäli talousnäkymät eivät yllä odotuksiin, on vaikea uskoa, että päästäisiin myöskään nykyisiin tuloskasvuennusteisiin. Tällöin osakekursseihin kohdistuisi jälleen jonkin verran painetta ainakin kalleimmin arvostettujen markkinoiden osalta. 

Korkoympäristön muutos avaa uusia mahdollisuuksia 

Muutos korkoympäristössä avaa kuitenkin mahdollisuuksia monissa niistä osakesektoreista ja tyyleistä, joihin viimeisen parin vuoden aikana on kohdistunut eniten painetta. Kasvuyhtiöt sekä pienemmän kokoluokan yhtiöt voivat hyvinkin kokea käänteen laajemminkin. Myös matalasti arvostetut alueet, kuten Suomi ja Ruotsi, hyötyisivät tunnelman kääntymisestä. 

Kokonaisuutena mahdollisuudet osakesijoituksissa ovat paranemassa, mutta kasvuepävarmuuksien vuoksi on edelleen helppo suosia korkosijoituksia, jossa näkymä on juuri nyt erittäin houkutteleva.