Siirry sisältöön Siirry chattiin

Aktia Henkivakuutus irtisanoo sairauskuluvakuutukset ja keskittyy henkilöriskivakuuttamisessa osana varainhoitajapankkistrategiaa kertakorvaus- ja päivärahakorvausratkaisuihin

Keskiviikko 29. marraskuuta 2023 Asiakastiedotteet

Aktia Henkivakuutus irtisanoo vanhan sairauskuluvakuutuskannan. Irtisanomiset tehdään porrastetusti ja vakuutusturvat päättyvät kunkin vakuutuksen seuraavan maksukauden päättyessä. Asiakkaiden muut mahdolliset vakuutusturvat säilyvät voimassa. Irtisanominen koskee noin 15 000 vakuutuksen vanhaa vakuutuskantaa.

Irtisanomisen perusteena on sairauskuluvakuutuskannan tappiollisuus sekä keskittyminen muihin kuin kuluja korvaaviin riskihenkilövakuutuksiin. Toistuvista hinnankorotuksista huolimatta sairauskuluvakuutuksista perityt maksut eivät riitä kattamaan maksettavia korvauksia. Vakuutussopimuslain 17 a pykälän mukaan vakuutuksenantaja voi irtisanoa sairauskuluvakuutuksen päättymään vakuutusmaksukauden päättyessä.

Asiakkaat voivat saada uuden sairauskuluvakuutuksen ilman terveysselvitystä yhtiön yhteistyökumppaneilta. Uusien vakuutusten ehdot ja hinnoittelu kuitenkin eroavat asiakkaan aikaisemmasta sairauskuluvakuutuksesta.

Aktia Henkivakuutus keskittyy riskihenkivakuutustarjoamassa tarjoamaan osana varainhoitajapankkia asiakkaille vakuutuksia kuoleman, työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalta. Yhtiö ei ole myynyt uusia sairauskuluvakuutuksia enää vuosiin.