Siirry sisältöön Siirry chattiin
Fed sytytti markkinat liekkeihin

Fed sytytti markkinat liekkeihin

Maanantai 11. joulukuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Marraskuu oli sijoitusmarkkinoilla erittäin vahva. Globaalit osakemarkkinat nousivat omissa valuutoissaan yli 8 prosenttia ja euroissa mitattunakin lähes 6 prosenttia. Korkomarkkinoiden kehitys oli niin ikään vahvaa, ja sekä valtionlainojen että yrityslainojen tuotot olivat reippaasti plussan puolella. Sysäyksenä tälle kaikkia omaisuuslajeja innostaneelle rallille olivat Yhdysvaltain keskuspankin Fedin marraskuun alun kokouksen päätös jättää ohjauskorko ennalleen ja erityisesti kokouksen jälkeiset odotettua varovaisemmat kommentit. Sen lisäksi, että Fed kertoi etenevänsä korkopäätöksissään jatkossa varovaisesti, se toi esille huolensa siitä, että pitkät korot olivat nousseet jo liiaksikin. Fedin kommentit tulkittiin laajasti kyyhkymäisiksi, mikä käänsi välittömästi korot laskuun ja osakkeet nousuun. 

Toiveet talouden pehmeästä laskusta kasvussa

Viimeaikainen talousdata osoittaa, että keskuspankkien rahapolitiikka toimii toivotulla tavalla. Kokonaisinflaatio on vuositasolla sekä USA:ssa että euroalueella hidastunut jo melko lähelle keskuspankkien tavoitetasoa. Pohjainflaatio (josta energian- ja ruoanhinnan vaikutus on poistettu) on toki vielä selvästi tavoitetasoa korkeampi, mutta siinäkin suunta on oikea eli alaspäin. Samaan aikaan kun inflaatio hidastuu, työmarkkinoiden tilanne on pysynyt edelleen hyvänä, eikä merkittävää heikentymistä ole näköpiirissä. Yritysten tulevaisuuden näkymiä luotaavat ostopäällikköindeksit osoittavat talouskasvun edelleen hidastuvan, mutta niissäkin on nähtävissä pohjaamisen merkkejä. Kaikki tämä yhdessä on lisännyt toiveikkuutta siitä, että Fed saisi aikaan sen, mikä historian valossa lähes mahdottoman on ollut lähes mahdotonta – talouden pehmeän laskun eli inflaation tuomisen alas ilman taantumaa. Euroalueella vauhtia haetaan vähän alempaa, sillä talous on jo nollakasvussa.

Myönteisestä inflaatio- ja talouskehityksestä huolimatta tuntuu hieman siltä, että tunnelmat markkinoilla ovat jo liian euforiset ja optimistiset. Markkina hinnoittelee sekä Fedin että EKP:n leikkaavan ohjauskorkojaan ensi vuoden loppuun mennessä yli 1 prosenttiyksikön. Ensimmäisiä mahdollisia koronlaskuja on alettu hinnoitella maaliskuulle. Tämä kaikki tuntuu hyvin optimistiselta huomioiden sen, että keskuspankit ovat kommenteissaan korostaneet korkojen pysyvän korkealla pitkään ja kannustaneet seuraamaan rauhassa rahapolitiikan kiristymisen vaikutuksia. Euforinen tunnelma on näkynyt myös pitkien korkojen jyrkkänä pudotuksena ja osakemarkkinoiden nousuna. Lyhyellä aikavälillä riski siitä, että markkinoilla nähdään vastakkaissuuntainen liike, on kasvanut. Varsinkin korot ovat laskeneet niin paljon, että rekyyli takaisin ylöspäin on hyvin mahdollinen, vaikka aikaisempiin huipputasoihin tuskin palataankaan.  

Korkotason lasku tukee osakkeita 

Olemme nostaneet allokaatiossa osakkeet alipainosta neutraaliin ja laskeneet lyhyet korot ylipainosta neutraaliin. Vaikka talous- ja tuloskasvunäkymiin kohdistuukin yhä huomattavaa epävarmuutta, talouden pehmeän laskun todennäköisyys on kasvanut, ja lisäksi koronnostosyklin päättyminen ja korkotason lasku tukevat osakkeita. Myös osakemarkkinoiden arvostustasot USA:n ulkopuolella ovat hyvin kohtuulliset. Olemme kohdistaneet osakeostot varsinkin Suomeen ja Eurooppaan, joissa arvostustasot ovat kaikkein houkuttelevimmat ja nousupotentiaalia on eniten. Osakeallokaatiossa olemme alipainossa USA:ssa ja ylipainossa Pohjoismaissa. Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla olemme neutraalipainossa. Korkoallokaatiossa ylipainotamme kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiä valtionlainoja sekä Investment Grade- ja High Yield -yrityslainoja, dollarimääräiset kehittyvien markkinoiden valtionlainat ovat neutraalipainossa ja euroalueen valtionlainat alipainossa.