Siirry sisältöön Siirry chattiin
Onko yrityksesi kassanhallinta ajan tasalla? Markkinatilanne tarjoaa nyt kiinnostavia mahdollisuuksia parantaa oman pääoman tuottoa rahoitusrakennetta optimoimalla.

Onko yrityksesi kassanhallinta ajan tasalla? Markkinatilanne tarjoaa nyt kiinnostavia mahdollisuuksia parantaa oman pääoman tuottoa rahoitusrakennetta optimoimalla.

Torstai 18. tammikuuta 2024 Blogit ja artikkelit Henkilö- ja yritysasiakkaat

Liian suuri kassa sitoo pääomaa ja vaikeuttaa järkevän tuottotavoitteen saavuttamista. Liian pieni kassa taas heikentää maksuvalmiutta. Optimaalinen kombinaatio syntyy tehokkaalla kassavarojen ja kustannustehokkaiden rahoituslimiittien yhdistelmällä niin, että ylimääräiset kassavarat pannaan töihin ja tuottamaan. Poikkeuksellisessa markkinatilanteessa tähän on myös poikkeuksellisen hyvät keinot. Nyt kannattaa käydä omat kassanhallinnan käytännöt asiantuntijan kanssa läpi ja tuoda ne kerralla ajan tasalle. 

Kun ajat ovat haastavat ja tulevaisuus monessa mielessä sumuverhon peitossa, Aktian myyntijohtaja Tuomo Suomalainen on huomannut, että monessa yrityksessä pidetään varmuuden vuoksi ylimitoitettuja kassapuskureita. Kassassa makaava raha on Suomalaisen mukaan ongelmallista siksi, että se heikentää yrityksen oman pääoman tuottoa. 

– Kaikki taseen vastaavaa-puolella olevat erät, mukaan lukien kassa, on rahoitettu vastattavaa-puolella olevista eristä. Näin kassassa makaava raha, joka ei ole töissä, heikentää pääoman tuottoa, Suomalainen perustelee.

Kassassa makaava raha, joka ei ole töissä, heikentää pääoman tuottoa.

Sinänsä varovaisuus on Suomalaisen mukaan ymmärrettävää epävarmoina aikoina, kun monet yritykset kohtaavat erilaisia kassavirtahaasteita. Vaihtoehdoksi ylisuurelle ja tuottamattomalle tai liian pienelle kassalle hän nostaa kustannustehokkaammat pankista saatavat rahoituslimiitit. 

– Rahoitusrakenne kannattaa miettiä järkevästi niin, ettei mennä pelkällä kassalla. Mukana on hyvä olla myös luotettavan pankkikumppanin joustava rahoituslimiitti, jolla käyttöpääoman tarvetta voidaan rahoittaa järkevästi ja antaa kassan tehdä tuottavaa työtä.

Aktian Tuomo Suomalainen ja Thomas Lindholm
Thomas Lindholm ja Tuomo Suomalainen

Kassanhallinnassa kannattaa hyödyntää markkinatilanteen tarjoamat mahdollisuudet

Aktian säästämisen ja sijoittamisen johtaja Thomas Lindholm näkee, että yrityksen kassassa olisi hyvä pitää nyrkkisääntönä noin kolmen kuukauden juokseviin menoihin, kuten ostoihin, vuokriin ja palkkoihin, tarvittava määrä varoja. Lyhyen aikavälin käyttöpääomatarpeen yli menevät kassavarat kannattaa sijoittaa, ja siihen nykyinen markkinatilanne tarjoaa hänen mukaansa erityisen hyvät edellytykset. 

– Normaali kassanhallintamallihan on hyvin looginen. Esimerkiksi kolmen kuukauden käyttöön tarvittavien tilivarojen yli menevät varat on hajautettu eri riskitason korkosijoituksiin. Tyypillisesti siellä on rahamarkkinasijoituksia, kuten lyhyen koron rahastot, ja siitä riskisempään suuntaan mentäessä investment grade- tai high yield -korkosijoituksia. Osa varoista voi olla myös kehittyvillä korkomarkkinoilla tai vaikka osakesijoituksissa riippuen minkälaista tuottoa haetaan, Lindholm kuvailee. 

Aktian kassanhallintamalli
Aktian kassanhallinnan malli 

Hajauttamalla varat eri tuotto-riskiprofiilin korkosijoituksiin voidaan päästä yli viiden prosentin vuotuiseen tuotto-odotukseen niin, että kaikki varat ovat tarvittaessa lunastettavissa kahdessa päivässä. 

– Realisointijärjestys menee tyypillisesti niin, että ensin käytetään kassaa ja seuraavaksi rahamarkkinarahastoja, joiden arvonvaihtelu on oletettavasti pientä. Viimeisenä realisoidaan riskisimmät, joissa on lähtökohtaisesti pisin sijoitusaika.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin Lindholmin mukaan poikkeuksellinen. Nykyinen markkinatilanne tarjoaa hänen mukaansa erityisen hyvät edellytykset tehdä fiksua kassanhallintaa.

Poikkeuksellinen markkinatilanne tarjoaa erityisen hyvät edellytykset tehdä fiksua kassanhallintaa.

– Kassanhallinnassa ei korkosijoitusten vastapuoli- tai korkoriskiä tarvitse nostaa vastaavalla tavalla kuin aiemmin. Tällä hetkellä nimenomaan lyhyissä koroissa voi saada parhaat puolet molemmista: jopa neljän prosentin juoksevaa tuottoa matalalla vastapuoliriskillä ja matalalla korkoriskillä.

– Myös määräaikaistalletukset ovat tässä korkotilanteessa taas varteenotettava sijoitusmuoto. Niitä voi tehdä kuukauden mittaisinakin, Lindholm muistuttaa. 

– Ja kun sijoituksia voi käyttää myös lainan vakuutena tai sitten hyödyntää rahoituslimiittejä, ei oikein ole mitään syytä makuuttaa varoja kassassa yhtään enempää kuin lyhytaikaisiin tarpeisiin tarvittava määrä.

Varaa oheisesta kalenterista helposti aika etätapaamiseen asiantuntijamme kanssa. Päivitetään yhdessä yrityksenne kassanhallinnan käytännöt niin, että saatte niistä parhaan hyödyn nykyisessä markkinatilanteessa. 

Varaa etätapaaminen

Tämä on mainos. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tuleva sijoitustoiminnan tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi sijoitusrahaston avaintietoasiakirjasta.