Siirry sisältöön Siirry chattiin
Vastuullista sijoittamista tuotosta tinkimättä?

Vastuullista sijoittamista tuotosta tinkimättä?

Maanantai 22. tammikuuta 2024 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Sijoittajia tavatessa törmää joskus väittämään, että kestävät sijoitukset tuottavat ”tavallisia” sijoituksia vähemmän. Totta on, että mainittujen sijoitusten tuotot voivat vaihdella voimakkaasti vuodesta ja omaisuuslajista riippuen. Oma käsitykseni on, ettei vastuullisten sijoitusten tuotosta tarvitse tinkiä, jos sijoittaa hajautetusti ja järkevästi. Lisäksi tuottoerot kestävien ja ”tavallisten” yrityslainojen välillä ovat tällä hetkellä historiallisen matalat, eli vastuullisuuden saa halutessaan kaupan päälle.

Vastuullinen sijoittaminen on viime vuosina yleistynyt. Se on tullut jäädäkseen, joskin viime vuodet ovat sisältäneet myös vastatuulta. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen energiahinnat ovat heitelleet, mikä on yhtäältä lisännyt vihreän energian houkuttelevuutta ja kysyntää, mutta toisaalta luonut epäluuloa vihreän energian riittävyydestä kaikissa tilanteissa (esimerkiksi tyyninä, kovan pakkasen päivinä). Yhdysvalloissa jotkut osavaltiot, kuten Florida, Kansas ja Idaho, ovat luoneet lakeja, jotka kieltävät tai rajoittavat vastuullisuuden huomioimista sijoituksissa. Texasissa on päätetty boikotoida sijoitustaloja, jotka suhtautuvat negatiivisesti fossiiliseen energiaan. Samaan aikaan USA:n liittovaltio tukee vihreitä projekteja ennennäkemättömillä rahamäärillä.

Euroopassa vastuullisuus etenee. Vastuullisuuden huomioimista sijoitusmyynnissä edellytetään ja regulaatio kiristyy muun muassa yritysten ja sijoittajien vastuullisuusraportointivaateiden osalta. Yrityslainasalkunhoitajana olen nähnyt, miten euroalueen niin sanotut kestävien yrityslainojen markkinat ovat kasvaneet huimasti niiden käynnistymisestä eli vuodesta 2013 lähtien. Viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana liikkeeseen on laskettu kestäviä euromääräisiä yrityslainoja vähintään noin 200 miljardin euron edestä vuodessa. Tämä vastaa noin 25 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista yrityslainoista.

Hyvä hetki vastuulliselle sijoittamiselle

Kestävien joukkolainojen ja tavallisten joukkolainojen välillä mitataan niin sanottua greeniumia, eli korko- tai tuottoeroa. Yleensä saman yrityksen kestävällä yrityslainalla on matalampi korko tai tuotto. Tällä hetkellä greenium on todella pieni, keskimäärin 0,02 prosenttiyksikköä. Taso on historiallisesti katsottuna ennätystiukka, joten voidaan todeta, ettei yrityslainasijoittaja joudu luopumaan tuotosta valitessaan kestävän yrityslainan tavallisen yrityslainan sijaan. Aikaisempina vuosina sijoittajien tuottovaatimus kestäville yrityslainoille on ollut tavallisia bondeja selvästi pienempi, eli greenium on ollut huomattavasti leveämpi.

Yrityksen piittaamattomuutta vastuullisuudesta pidetään riskinä, minkä pitäisikin johtaa korkeampaan tuottovaatimukseen sijoittajien suunnalta. Lähtökohtaisesti korkeampi tuottovaatimus kääntyy korkeammaksi tuotto-odotukseksi, mikä on kestävyysmielessä paradoksaalista. Tämä korkeampi tuotto-odotus ei kuitenkaan aina käänny paremmaksi toteutuneeksi tuotoksi pitkällä aikavälillä, varsinkin jos vastuullisuusriskit toteutuvat ja osakkeen tai joukkovelkakirjalainan hinta romahtaa. Vastuullisilla sijoituksilla, hyvin tehtyinä ja hajautettuina, voi siis olla potentiaalia antaa parempaa riskikorjattua tuottoa.

Vuodet eivät myöskään ole veljiä keskenään. Esimerkiksi vuosi 2022 oli ylipäätään heikko sijoitusvuosi, kun markkinakorot nousivat voimakkaasti räjähtäneen inflaation perässä. Näin ollen sekä korko- että osakesijoitukset tuottivat keskimäärin negatiivisesti. Mainittuna vuonna vahvimmin tuottaneita sektoreita osakepuolella olivat kuitenkin energia (lue: öljy ja kaasu) ja myös aseteollisuus, joiden ei yleensä koeta olevan vastuullisimpia sijoituskohteita. Sama päti eurooppalaisiin yrityslainoihin. Vuonna 2022 tavalliset yrityslainat tuottivat kestäviä yrityslainoja paremmin indeksitasolla, mutta vuonna 2023 kestävät yrityslainat tuottivat vuorostaan paremmin.

Vastuullisuutta voi toki toteuttaa myös varsinaisten kestävien sijoitusten ulkopuolella. Suurin osa yrityksistä ottaa vastuullisuuden tosissaan, laski se liikkeeseen kestäviä yrityslainoja tai ei.  Aktian kaikissa korkorahastoissa huomioidaan vastuullisuus, ja kaksi niistä ovat sitä paitsi vastuullisuusluokittelussa korkeimman tason, eli artikla 9:n, omaavia rahastoja. Vastuullisesti yrityslainoihin sijoittaessa ei siis tällä hetkellä tarvitse tinkiä tuotosta.