Siirry sisältöön Siirry chattiin
Globaalin talouskasvun hidastumisesta

Globaalin talouskasvun hidastumisesta

Maanantai 18. maaliskuuta 2024 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Globaalin talouskasvun hidastuminen on tällä hetkellä enemmän sääntö kuin poikkeus. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenyksellä nähtiin säännöllisesti useampi vuosi, jolloin talous kasvoi yli viiden prosentin vauhtia. Viime vuosina kasvu on pyörinyt kolmen prosentin tuntumassa. Iso selittävä tekijä hidastumiselle on Kiinan kasvun hidastuminen. Tilanne ei kuitenkaan ole niin synkkä, kun maailman bruttokansantuotteen kehityksen suhteuttaa väkilukuun. Väkiluvun kasvu tuo mukanaan lähes automaattisesti kasvua, koska taloudessa on tällöin enemmän kulutusta, tarvetta investoinneille, ja niin edelleen.

Yhden vuoden kasvu ei kerro koko totuutta

Talouskasvussa on normaaleja syklejä. Tällöin yhden vuoden tilanne ei kerro hirveästi talouden pidempiaikaisesta tilanteesta. Kun tarkastellaan globaalin talouskasvun keskimääräistä kymmenen vuoden kasvua, selkenee kasvun hidastuminen huomattavasti. Kymmenen vuoden ajanjaksolla vuoteen 2022 asti vuotuinen kasvu oli keskimäärin 2,7 prosenttia. Vuoteen 2007 päättyneen kymmenvuotisjakson globaali kasvu oli keskimäärin 3,6 prosenttia. Makrotalouden näkökulmasta ero on valtava. Viimeisen vuosikymmenen kasvu on myös ollut hitaampaa kuin mitä 1980- ja 90-luvuilla saavutettiin.

Maailman bruttokansantuotteen 10 vuoden keskimääräinen vuosikasvu

Vuosituhannen vaihteen jälkeisen kasvun kiihtymisen taustalla oli osaltaan velkaantumisen voimakas kasvu. Kasvu ei siis ollut yhtä kestävällä pohjalla. Muistamme, kuinka tämä velkavetoinen kasvu päättyi hyvin ilkeällä tavalla globaaliin finanssikriisiin vuosina 2008–2009.

Talouskasvu maapallon asukasta kohden ei näytä niin huolestuttavalta

Globaalin talouskasvun hidastumisen taustalla on monia syitä. Yksi selvä syy on se, että maapallon väkiluvun kasvu on hidastunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. 1970-luvun alussa väkiluvun vuosimuutos oli yli kaksi prosenttia. 2020-luvulle tultaessa väkiluvun vuosikasvu on hidastunut alle yhteen prosenttiin.

Kun tarkastellaan globaalin talouden kasvua per asukas, on tilanne vähemmän huolestuttava. Globaali bruttokansantuote kuvaa sitä talouden kakkua, joka meillä on jaettavissa vuosittain. Vuonna 2022 globaalin bruttokansantuotteen kymmenen vuoden keskimääräinen kasvu per asukas oli 1,6 prosenttia. Tästäkin näkökulmasta kasvu on hidastunut vuosituhannen vaihteen jälkeisestä ajasta. Mutta kasvu on pirteämpää kuin mitä koettiin 1990-luvulla. 1970-luvun huippukasvulukemiin on vielä matkaa, tuolloin kymmenen vuoden keskimääräinen kasvu per asukas oli parhaimmillaan yli kolme prosenttia.

Maailman bruottokansantuotteen per asukas 10 vuoden keskimääräinen kasvu

Kasvu ei olekaan niin hidasta

Bruttokansantuotteen kasvu per asukas maltillisempi hidastuminen kertoo siitä, että taloudellisen kakun kasvu yksittäisen ihmisen näkökulmasta ei ole yhtä huolestuttavaa kuin mitä pelkkä bruttokansantuotteen tuijottaminen antaisi olettaa. Vaikka tilanne onkin tästä näkökulmasta parempi, ei tämä ota vielä kantaa siihen, kuinka tasaisesti globaalin talouden kakku oikeasti jakautuu.