Siirry sisältöön Siirry chattiin
Energia-alan tulevista tuulista

Energia-alan tulevista tuulista

Tiistai 2. huhtikuuta 2024 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Suuntasin maaliskuun puolivälissä Lontooseen metsästämään Impaktia sveitsiläispankki UBS:n järjestämään "Global Energy Transition" -seminaariin. Seminaarissa oli paikalla yli 50 yrityksen edustajia sähkönjakelijoista energiantuottajiin ja teollisuusyrityksiin ympäri maailman. Tällä kertaa keskityin syventämään ymmärrystäni energiatransition ajureista ja tulevaisuuden näkymistä sekä tapaamaan etenkin Yhdysvalloissa toimivia ja listattuja yrityksiä, Aktian salkunhoitaja Tomi Korpivaara kirjoittaa.

Seminaarin keskeisin teema oli sähkön saatavuus tulevaisuudessa. Yhdysvalloissa sähkön kysyntä ei juurikaan kasvanut viime vuosikymmenellä, kun teollista tuotantoa siirrettiin muihin halvemman työvoiman maihin ja hehkulamppuja korvattiin LEDeillä. Presidentti Bidenin ajama IRA-investointitukiohjelma (Inflation Reduction Act) on kuitenkin johtanut teollisuustuotannon investointien kasvuun Yhdysvalloissa. Tämä yhdistettynä yhteiskunnan sähköistymiseen johtaa siihen, että sähkön kysynnän ennustetaan kasvavan seuraavina vuosina 5–8 prosenttia per vuosi. Samaan aikaan halvin ja nopein tapa lisätä sähkön tuotannon kapasiteettia on rakentaa aurinkovoimaa, ja sitä onkin rakennettu viime vuosina paljon.

Tulevien vuosien isot investoinnit tullaankin näkemään juuri aurinkovoiman saralla. Niitä tullaan tekemään myös tuotannon ja kysynnän ajoitusta tasaaviin, akkuteknologiaan vahvasti nojautuviin energiavarastoihin. Akkuvarastojen odotetaan kasvavan jopa 50 prosenttia vuodessa vuosikymmenen loppuun asti. Tekoälybuumin myötä vahvasti esillä ollut palvelinkeskusten suuri kasvu ja energiantarpeen lisääntyminen ei itsessään tule olemaan kovin iso kasvun ajuri. Paikallisesti sähkön peruskuorman varaaminen energiasyöpöille tekoälysiruille saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia sähköverkoille ja muille yhteiskunnan sähköä käyttäville toiminnoille.

Peruskuormaongelmaa ratkomaan on tarjolla muitakin ratkaisuja kuin akkukapasiteetin lisääminen. Tapasin seminaarissa Ormat Technologies -yhtiön, joka on maailman johtava maaenergiatuottaja ja teknologian kehittäjä. Maalämmöstä saatava energia on sikäli mielekästä, että tuotannon määrä on tiedossa ja vakaa riippumatta auringonpaisteesta, tuulesta tai siitä, millä tavalla geopoliittiset jännitteet ohjaavat polttoaineiden saatavuutta ja hintaa. Ratkaisun huono puoli on kunkin projektin energiantuotto suhteessa ennakkoarvioon. Eli vaikka koeporauksia ja mittauksia tehdään etukäteen, lämpökaivon tuotto voi heittää ennustetusta huomattavan paljon, ja investoinnin tuotto jäädä hyvinkin matalaksi. Vaikuttavuusmielessä olen kuitenkin sitä mieltä, että maalämpö osana suurempaa kokonaisuutta on hyvä ratkaisu energiansaannin varmistamiseksi.

Toinen jälleen hieman nostetta saanut teknologia on pienydinvoima. Myös tämän teknologian hyödyiksi lasketaan vakaan peruskuorman tuottaminen. Investoinnitkin jäisivät huomattavasti pienemmiksi suhteessa perinteisiin jättiluokan ydinvoimaloihin.

Markkina jakautunut tuulivoiman osalta

Tuulivoiman osalta markkina näyttää olevan hyvin jakautunut Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Yhdysvalloissa merituulivoimaa tuskin rakennetaan laajasti, koska maa-aluetta on käytettävissä paljon. Myös tuulivoimalavalmistajien tekniset ongelmat vähentävät sektorin viehättävyyttä. Tuulivoiman kasvuajuriksi tulee lähivuosina muodostumaan vanhojen tuulimyllyjen korvaaminen uusilla, isommilla ja tehokkaammilla myllyillä. Uudet voimalat ovat aikaisempaa isompia ja korkeampia, joten niitä mahtuu samalle maa-alueelle määrällisesti vähemmän. Energiantuotannon lasketaan kuitenkin kolmin- tai nelinkertaistuvan, koska korkeammalla tuulee enemmän ja tasaisemmin, ja koska uusien tornien generaattorit ovat teholtaan suurempia.

Tapasin myös pari Yhdysvalloissa julkisesti listattua vesilaitosta, joiden kanssa oli hyvin mielenkiintoista keskustella vaikuttavuudesta. Keskeinen osa yhtiöiden toimintaa on veden korkealaatuisuuden varmistaminen. Vedet kerätään maa-alueilta, joissa on joko vuoristopuroja tai lähteitä, joten maa-alueen biodiversiteetin varmistaminen ja jopa parantaminen edesauttaa veden laadun pitämistä korkealla tasolla. Toinen yhtiöistä kertoi myös, miten he käyttävät tietokonemalleja vesiputkien kunnon analysoimisessa, ja miten korjausjärjestys määritetään lisäämällä yhtälöön putken kunnon lisäksi mahdollisen rikkoutumisen aiheuttamat vaikutukset. Esimerkiksi sairaalan vedensaannin hoitavan putken painoarvo on korkeampi kuin pienen syrjäkylän asutuksen painoarvo.

Yhdysvalloissa poliittisesti kuumin peruna on jo aikaisemmin mainitsemani IRA-investointitukiohjelma. IRA on ollut valtava menestys, ja vihreä siirtymä on ottanut sen myötä isoja edistysaskelia. Presidentinvaalit puhututtivat jonkin verran, koska Trump on äänekkäästi kritisoinut IRA-ohjelmaa, mutta todellisuudessa riski investointitukien perumiselle on hyvin pieni. Tämä johtuu siitä, että suurimmat tuet ovat menneet Trumpin vahvimman kannattajakunnan taskuihin Texasiin. Pieniä viilauksia voi toki tulla, kuten sähköautojen hankintatuen lakkauttaminen, mutta energiantuotannon tukiin tuskin kosketaan.

Kokonaisuutena matka antoi paljon uusia näkökulmia ja ideoita, joita tutkimme lähemmin lähiviikkojen aikana. Tarkoitus on viedä oivalluksia myös Aktia Impakti -rahastoon sijoitusfilosofiamme sallimissa rajoissa.