Siirry sisältöön Siirry chattiin
Varovaista optimismia kehittyvien markkinoiden frontier-universumissa

Varovaista optimismia kehittyvien markkinoiden frontier-universumissa

Maanantai 22. huhtikuuta 2024 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Kehittyvien markkinoiden frontier-talouksien kirjo on laaja ja monimuotoinen, mutta keskimäärin näkymät ovat kehittyneet positiivisempaan suuntaan, Aktian salkunhoitaja Ulla Huotari kirjoittaa.

Koronapandemian jälkeiset useat peräkkäiset globaalit shokit ovat koetelleet myös frontier*-maiden talouksia rahoitusolosuhteiden kiristyessä, ja markkinasentimentti on ollut mollivoittoinen. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen ja öljyn halpeneminen vuoden 2022 lopulta lähtien ovat parantaneet vaihtotaseita samaan aikaan, kun kehityspankkien tuki ja emissiomahdollisuuksien parantuminen kansainvälisillä markkinoilla ovat hellittäneet paineita frontier-talouksissa. Yleinen riskisentimentti on tänä vuonna kääntynyt positiivisemmaksi, mikä näkyy esimerkiksi dollarimääräisten valtionlainojen riskilisien tiukkenemisena entisestään. Paikallisten frontier-markkinoiden liikkeitä ajavat pääasiassa maakohtaiset talouden fundamentit, jotka ovat parantuneet, ja muut idiosynkraattiset tekijät, eivätkä niinkään globaali riskisentimentti ja sijoitusvirrat. Positiivisia maakohtaisia uutisia on tänä vuonna saatu useammasta maasta.

Frontier-maat olivat viimeiset pari vuotta suljettuina kansainvälisten velkamarkkinoiden ulkopuolelle korkeiden korkojen ja riskilisien vuoksi, joten valtiot joutuivat lisäämään lainanottoa kotimaisilta markkinoilta, turvautumaan valuuttavarantoihin tai mahdollisesti pyytämään lainaa Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF). IMF:n lainanantoon liittyy usein tiukat ohjelmaehdot, jotka voivat vaatia maalta merkittäviä uudistuksia. Näin ollen lainanottaminen IMF:ltä voi olla poliittisesti haastavaa, mutta velkasijoittajan näkökulmasta se usein on myönteinen signaali.

Frontier-mailla on jälleen pääsy kansainvälisille velkamarkkinoille

Alkuvuonna uusia joukkovelkakirjoja pääsivät laskemaan liikkeeseen myös alemman luottoluokituksen omaavat Saharan eteläpuolisen Afrikan valtiot, kuten Kenia. Vaikka kansainvälisiltä velkamarkkinoilta lainaaminen ei edelleenkään ole halpaa alemman luottoluokituksen omaaville frontier-maille, se tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa rahoituksen lähteitä ja pienentää likviditeettiriskiä. Kansainvälisten valtionlainamarkkinoiden aktiviteetti kasvoi alkuvuonna jälleen uusiin ennätyslukemiin, kun uusemissioita tuli yli 90 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uusemissiomarkkina on kuitenkin sittemmin hiljentynyt korkojen nousun myötä. Uusia frontier-maiden emissioita odotetaan vielä tänä vuonna mahdollisesti Nigerialta ja Angolalta.

Tapahtumarikkaaseen ensimmäiseen vuosineljännekseen kuuluvat jopa käänteentekevät positiiviset uutiset Keniasta, Egyptistä ja Nigeriasta. Kenian rahoitustilanne parantui merkittävästi helmikuussa tehtyjen rahoitusjärjestelyjen ansiosta, mikä vakautti maan valuuttamarkkinoita ja vahvisti shillinkiä. Egyptissä ja Nigeriassa valuuttojen annettiin devalvoitua, ja Yhdysvaltain dollaripuutteiden vuoksi selvittämättä jääneet valuuttakaupat maksettiin. Nigeriassa viime vuonna valittu presidentti ajaa vahvasti uudistusohjelmaansa, jotta maan talous saataisiin terveemmälle pohjalle. Egypti sai massiivisen 35 miljardin dollarin sijoitussopimuksen Yhdistyneiltä Arabiemiirikunnilta, mitä seurasi IMF:n ohjelman merkittävä korottaminen sekä lisärahoitusta Maailmanpankilta ja tukipaketti EU:lta. Tämän tyyppiset uutiset palauttavat ulkomaisten sijoittajien luottamusta paikallisiin markkinoihin, joten nämä ovat vähitellen palanneet Kenian, Egyptin ja Nigerian paikallisille valtionlainamarkkinoille.

Myös velkajärjestelyt ovat edenneet, vaikkakin hitaasti. Koronapandemian ensimmäinen maksukyvyttömyyteen ajautunut maa oli Sambia vuonna 2020. Sambia on käynyt lainojensa uudelleenjärjestelyneuvotteluita G-20 Common Framework -velkajärjestelykehikon puitteissa ja toimi ensimmäisenä testimaana. Lainaneuvottelut venyivät pitkiksi, sillä sopimukseen päästiin vasta tämän vuoden maaliskuussa. On selvää, että G-20-maiden velkajärjestelykehikko vaatii tehostamista, jotta velkaneuvottelut saadaan käytyä paljon nopeammin, jolloin epävarmuutta kestää lyhyemmän aikaa. Maa pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä, ulkomaiset sijoittajat uskaltavat taas tehdä suoria sijoituksia ja talous saadaan takaisin kestävän kasvun uralle.

Luottoluokituksen nosto on palkinto sitoutumisesta uudistusten toteuttamiseen

Luottoluokittajat ovat palkinneet tänä vuonna useita frontier-maita, jotka ovat tehneet uudistuksia. Näihin lukeutuvat esimerkiksi Jamaika, Tansania ja Costa Rica. Jamaika on merkittävästi onnistunut vähentämään velkataakkaansa, johon maassa on ollut vahva poliittinen sitoutuminen, vaikka talouden kasvuluvut ovatkin olleet vaatimattomia. Tansanian luottoluokituksen nosto taas heijastaa lupaavia kasvunäkymiä tulevaisuudessa, sillä Tansania selvisi hyvin pandemiasta. Costa Rican vahvaa talouskasvua tukee hallinnon sitoutuminen budjettisääntöön yhdessä parantuneen talousaseman kanssa. Viime kuukausien positiivinen kehitys ja jatkuvat uudistukset voivat johtaa uusiin positiivisiin luottoluokitusmuutoksiin frontier-maissa tänä vuonna. Pelkät lupaukset uudistuksista eivät tietenkään riitä, vaan vasta toteutus takaa onnistumisen. Luottoluokitusyhtiö S&P Global Ratings nosti Egyptin näkymät maaliskuussa vakaista positiivisiksi; luottoluokituksen nosto vaatii tuloksia uudistusten toteuttamisesta.

Mahdollisuuksia tuottoihin valikoiduilta frontier-markkinoilta on nyt, kun positiivisia merkkejä käänteestä on nähty. Riskinä frontier-talouksille on Yhdysvaltojen korkojen pysyminen korkealla odotettua pidempään, mikä tarkoittaisi myös vahvempaa dollaria. Alkuvuonna rahoitusmarkkinat hinnoittelivat paljon enemmän koronlaskuja Yhdysvaltojen keskuspankki Fediltä tälle vuodelle, mutta nyt odotuksissa on merkittävästi vähemmän koronlaskuja. Odotettua vahvempi talouskasvu yhdistettynä lisääntyneisiin geopoliittisiin häiriöihin voi nostaa öljynhintaa jälleen, mikä aiheuttaisi taas paineita öljyä tuovissa frontier-maissa. Frontier-maiden keskuspankkien rahapolitiikka on tällä hetkellä tiukempaa kuin vuoden 2022 alussa, minkä lisäksi rahoitusta on hankittu eri lähteistä ja varauduttu paremmin odottamattomiin negatiivisiin shokkeihin pyrkimällä keräämään puskureita. Jos uusi ulkoinen shokki tulisi, niin frontier-maat joutuisivat jälleen näyttämään resilienssinsä.

* Kehittyvien markkinoiden frontier-mailla tarkoitetaan niitä talouksia, jotka ovat vielä kehityksen alkuvaiheessa ja joilla on mahdollisuus kasvun ja kehityksen kautta nousta nousevien talouksien joukkoon.