Siirry sisältöön Siirry chattiin

Tiedote Aktia Emerging Market Corporate Bond+ -rahaston sääntömuutoksesta

Perjantai 26. huhtikuuta 2024 Asiakastiedotteet

Aktia Rahastoyhtiön hallitus on 26.3.2024 päättänyt muutoksesta Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+ säännöissä. Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutoksen 25.4.2024. Sääntömuutos astuu voimaan 27.5.2024. Muutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+ sääntöjä muutetaan seuraavasti:

  • Sääntöihin lisätään maininta, että rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia ja se edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Niiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoituspäätöksissä kerrotaan tarkemmin rahastoesitteessä.
  • Rahaston nimestä poistetaan+ -merkki.

Muutoksilla ei ole vaikutusta rahaston sijoitustoimintaan. Päivitetyt rahaston säännöt ovat saatavilla rahaston verkkosivuilla.