Siirry sisältöön Siirry chattiin
Vieläkö pankkisektorilla on varaa vahvistua? Uusi Aktia Autocall Vahvistuva Pankkisektori III on normalisoituvaan markkinaan räätälöity sijoitustuote

Vieläkö pankkisektorilla on varaa vahvistua? Uusi Aktia Autocall Vahvistuva Pankkisektori III on normalisoituvaan markkinaan räätälöity sijoitustuote

Torstai 30. toukokuuta 2024 Blogit ja artikkelit

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä tuotteen avaintietoesitteeseen.

Aktian näkemys euroalueen pankkisektorista on edelleen myönteinen. Nykyinen korkeampi korkotaso on hyödyttänyt pankkeja, mutta tämä ei ole kuitenkaan samassa mitassa heijastunut pankkiosakkeiden arvostustasoihin, jotka ovat edelleen varsin houkuttelevia, Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring ja säästämisen ja sijoittamisen johtaja Thomas Lindholm arvioivat. Aktia Autocall Vahvistuva Pankkisektori III on merkittävissä 20.6.2024 asti. 

Aktian asiakkaana, merkitse verkkopankissa Jos et vielä ole Aktian asiakas, varaa aika tästä

Aktia Autocall Vahvistuva Pankkisektori III on enintään viiden vuoden strukturoitu joukkovelkakirjalaina, jonka alustava 10 % kuponkituotto perustuu euroalueen pankkien kurssikehitykseen. Kyseessä on Lindholmin mukaan nimenomaan maltilliselle markkinanäkemykselle räätälöity sijoitus, joka tarjoaa mahdollisuuden hyvään tuottoon ilman osakekurssien rakettimaista nousua.  

– Jos tässä nyt neljän poikkeuksellisen vuoden jälkeen vihdoinkin palataan taloudessa normaalimpaan tilanteeseen, se olisi hyvä tällaiselle vähän tylsällekin pankkitoimialalle, Lindholm toteaa.  

Hyvä tuloskehitys ei näy pankkisektorin arvostustasoissa 

Euroalueen pankkien osakekurssit ovat kehittyneet hyvin viimeisen vuoden aikana ja nousseet selvästi laajaa osakemarkkinaa enemmän. Tätä ennen pankkien kurssikehitys oli pitkään heikkoa johtuen negatiivisista koroista ja kiristyneestä sääntelystä, jonka kohteina pankit ovat olleet toistakymmentä vuotta.  

Euroalueen pankit ovat osakemarkkinaan keskimäärin sekä omaan historiaansa verrattuna edullisesti hinnoiteltuja. 

Kurssinoususta huolimatta euroalueen pankit ovatkin edelleen maltillisesti arvostettuja. Tulospohjaisilla arvostuskertoimilla mitattuna euroalueen pankit ovat osakemarkkinaan keskimäärin sekä omaan historiaansa verrattuna edullisesti hinnoiteltuja.  

– Euroalueen pankit ovat finanssikriisin jälkeen kiristyneen sääntelyn jäljiltä selvästi aiempaa vahvempia sekä vakavaraisempia ja näin paremmassa asemassa kestämään myös ajoittaista epävarmuutta. Sääntely ei myöskään näyttäisi olevan lähivuosina ainakaan samalla tavalla kiristymässä, kuin heti finanssikriisin jälkeen nähtiin, Moring arvioi. 

Korkotaso tukee pankkien korkokatteita 

Nykyinen korkeampi korkotaso on hyödyttänyt pankkeja. Eurooppalaisten pankkien korkokatteet ja kannattavuus ovat korkeimmillaan yli vuosikymmeneen. Korkojen odotetaan myös jäävän korkeammalle tasolle kuin vielä vuosi sitten odotettiin, mikä tukee pankkien toimintaympäristöä myös pidemmällä aikavälillä.  

– Positiivista on, että tämä korkeampi korkotaso on ehkä vähän pysyvämpää. Nollakorkoihin tuskin palataan. Siinä mielessä tämä on pankkisektorille eteenpäinkin katsoen aika hyvä ja vakaa tilanne, Moring sanoo. 

Tämä on pankkisektorille eteenpäinkin katsoen aika hyvä ja vakaa tilanne.

Thomas Lindhom ja Partrik Moring Aktia

Säästämisen ja sijoittamisen johtaja Thomas Lindholm ja allokaatiojohtaja Patrik Moring

Vielä vuodenvaihteessa markkinoilla odotettiin, että EKP laskisi korkoja tänä vuonna seitsemän kertaa. Nyt odotuksissa on enää kolme koronlaskua tälle vuodelle. Se, että korkotaso voidaan pitää vähän korkeampana, kertoo Moringin mukaan myös siitä, että talousympäristö on nyt paremmassa kunnossa kuin viime vuoden lopulla ajateltiin.  

– Kyllä tässä on tämän vuoden alkupuolelle saakka pelätty taantumaa, ja nyt vasta kevään kuluessa on alkanut näyttämään paremmalta. Toki jos taloustilanne jostain syystä kääntyy heikommaksi, jos vaikka inflaatio pakottaa pitämään korot liian korkeina liian kauan ja orastava talouskasvu hiipuu, maksuhäiriöitä tullaan väistämättä näkemään. Tämä näkyisi mahdollisesti myös pankkien osakekurssien laskuna. Mutta toisaalta pääomatilanne on pankeilla hyvä, ja maksuhäiriöitä kestetään kyllä, Moring painottaa.   

Autocall-sijoitus sopii maltilliseen markkinanäkemykseen 

Aktia Autocall Vahvistuva Pankkisektori III on autocall-tyyppinen sijoitus, jonka tuotto ei perustu kohde-etuuden nousun määrälle, vaan sille, että kohde-etuus on jonain vuosittaisista tarkastelupäivistä lähtötasollaan tai sen yläpuolella. Lindholmin mukaan Autocall-rakenne sopii erityisen hyvin maltilliseen markkinanäkemykseen.  

Riittää, että osakekurssit pysyvät nykyisellä tasollaan.

– Pankkisektorin ei tarvitse nousta mitenkään rakettimaisesti, jotta sijoitus erääntyy ja kuponkituotto maksetaan. Riittää, että osakekurssit pysyvät nykyisellä tasollaan. Toisaalta, kuponkituotto muodostaa myös katon sijoittajan saamalle tuotolle, joten tuote ei ehkä sovi sijoittajalle, jonka näkemys markkinan kehityksestä on hyvin positiivinen.  

Sijoituksen kohde-etuutena on yleisesti käytetty euroalueen suurimpien pankkien kurssikehitystä kuvaava EURO STOXX® Banks -indeksi. Suomesta mukana on Nordea ja esimerkiksi sveitsiläisiä pankkeja indeksissä ei ole. 

Sijoitus on viisivuotinen, mutta se voi erääntyä ennenaikaisesti vuosittain, mikäli indeksi on tarkastelupäivänä vähintään lähtötasollaan. Sijoituksen erääntyessä maksetaan tuotto, joka on alustavasti 10 % vuodessa, joka on varsin kilpailukykyinen jopa osakemarkkinan pitkän aikavälin keskiarvotuottoon verrattuna.  

Tuotto on kertyvä, joten vaikka menisi muutama tarkastelujakso niin, että tuottoehto ei täyty, nämä saamatta jääneet tuotot jäävät muistiin. Jos markkina sitten palautuu ja tuottoehto täyttyy myöhempänä tarkastelupäivänä, kertyneet tuotot maksetaan kaikilta vuosilta kerralla. 

Mikäli tuottoehto ei täyty yhtenäkään vuotuisista tarkastelupäivistä, sijoitus tarjoaa eräpäivänä suojaa 50 % indeksin laskua vastaan. Jos indeksi on laskenut korkeintaan 50 %, sijoitettu pääoma palautetaan kokonaisuudessaan. Sijoitukselle ei tällöin makseta tuottoa, eikä merkintäpalkkiota palauteta erääntymisen yhteydessä. Jos laskua on viimeisenä tarkastelupäivänä yli 50 %, sijoitus erääntyy tappiolla suoraan indeksin kehityksen mukaisesti. Sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskija- ja takaajariski. Riskin toteutuessa sijoittaja voi menettää tuoton sekä sijoittamansa pääoman joko osittain tai kokonaan. 

– Näissä autocall-sijoituksissa on hienoa se, että voimme tarjota ratkaisun, jossa hyvä tuotto ei edellytä merkittävää kurssinousua. Tästä saa salkkuun samalla myös hyvän hajautushyödyn, jonka tuotto ei ole pelkästään riippuvainen markkinan mahdollisen nousun määrästä, Lindholm sanoo.  

Tuote sopii kokeneelle sijoittajalle osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua.  

Lue lisää sijoituksesta

Aktian asiakkaana, merkitse verkkopankissa Jos et vielä ole Aktian asiakas, varaa aika tästä

Tämä on mainos. Aktia Autocall Vahvistuva Pankkisektori III on 1–5 vuotinen sijoitustuote, jonka liikkeeseenlaskija on Morgan Stanley B.V. ja takaaja Morgan Stanley. Autocall-sijoitukselle ei ole asetettu vakuutta. Autocall-sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskija- ja takaajariski, jonka toteutuessa liikkeeseenlaskija ja takaaja eivät maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta, lainakohtaisista ehdoista ja ohjelmaesitteestä. Avaintietoasiakirja, lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa Aktia Pankki Oyj:n toimipisteissä ja kotisivuilla osoitteessa www.aktia.fi.