Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktia Impakti -rahaston vaikuttavuusraportti julkaistu

Aktia Impakti -rahaston vaikuttavuusraportti julkaistu

Keskiviikko 26. kesäkuuta 2024 Blogit ja artikkelit

Vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamisen muoto, jossa taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan mittavaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää hyötyä. Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFDR:n (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 9. artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Artikla 9:n tiedonantovelvollisuuksia noudattavat ”dark green”-rahoitustuotteet tekevät ainoastaan kestäviä sijoituksia. Kokonaisuudessaan Aktian rahastovalikoimassa on yhteensä viisi kestävän sijoittamisen rahastoa. Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia mahdollisuuksia kestävään sijoittamiseen.

Aktia Impakti -rahasto on sijoittanut tuulivoimaloihin, aurinkovoimaloihin, mikrolainoihin, kestävän liikenteen infrastruktuureihin, vihreän rakentamisen projekteihin, kiertotaloutta edistäviin innovaatioihin, erityisryhmien asuntojen rakentamiseen ja moneen muuhun vaikuttavuutta ja hyötyä tuottavaan ja kestävää tulevaisuutta rakentavaan kohteeseen. Esimerkiksi rahaston uusiutuvan energian sijoituksien aikaansaama päästövähenemä 3072 tCO2e vastaa 319 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Rahaston vaikuttavuutta mitataan yhteistyössä suomalaisen Upright Project:in kanssa. Impakti-rahasto on tehnyt yhteistyötä Uprightin kanssa rahaston alusta lähtien. Upright Project mallintaa yritysten nettovaikutuksia, jotka perustuvat kvantifikaatiomalliin. Malli käyttää koneoppimistekniikoita ja laajaa tieteellisten artikkelien tietokantaa sekä julkisia tietokantoja mittaamaan yritysten kokonaisvaltaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, tiedon luomiseen ja jakamiseen, ihmisten terveyteen sekä ympäristöön. Mallinnuksessa rahaston net impact ratio eli nettovaikuttavuus on +58 %.**

Rahasto sijoittaa mm. mikrolainoihin, green bondeihin sekä social bondeihin, suomalaisiin yhtiöihin, uusiutuvaan energiaan sekä globaalisti toimiviin innovaatioyhtiöihin. Vaikuttavuutta voi siis tehdä lokaalisti ja globaalisti, monessa eri omaisuusluokassa. Vuoden 2023 lopussa rahastossa oli sijoituksia yli 33,7 miljoonaa euroa.

Tutustu raporttiin tästä

 

*Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki 9610 kg CO2e/vuosi (Lähde: Sitra).

** Maksimi 100 % sekä minimi miinus ääretön. Lähde: Upright Project Upright Project, 31.12.2023 versio 1.4.0

Tutustu aina ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa sijoitustuotteen lakisääteisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen, avaintietoasiakirjaan. Tämän julkaisun osittainenkin lainaaminen tai kopioiminen ilman lupaa on kielletty. © Aktia Pankki Oyj, 2024. Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoituspäätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen suuntaviivoistamme löytyy rahastoesitteestä sekä nettisivuiltamme: www.aktia.fi/vastuullinen-sijoittaminen. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, säännöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa.