Arvopaperipalvelut

Arvopaperikaupankäynti

Kaupankäynti julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla.

Konttoreissa

Helsingin Pörssissä noteeratut osakkeet, warrantit (myyntitoimeksianto), merkintä-oikeudet, optiotodistukset
Asiakkaalta perittävä palkkio kauppahinnasta per toteutunut toimeksianto 1 %
Minimipalkkio per toteutunut toimeksianto 25,00 €
Mikäli myydään kolmannen osapuolen lukuun pantatulta arvo-osuustililtä, peritään välityspalkkion lisäksi kirjausmaksua (sis. ALV 24 %, alkaen 1.1.2013) per toteutunut toimeksianto 30,00 €
Markkinapaikalla muissa maissa noteeratut arvopaperit
Toimeksiannon (osto) minimiraja 100 000 € (lasketaan annetun rajahinnan mukaan)
Asiakkaalta perittävä palkkio per toteutunut toimeksianto kauppahinnasta*: 1 %
Minimipalkkio per toteutunut kauppa** 300,00 €

*yksi toimeksianto saattaa johtaa useampaan kauppaan
**
palkkioon lisätään mahdolliset markkinapaikka- ja kaupankäyntikulut sekä verot

Verkkopankissa

Helsingin Pörssissä noteeratut osakkeet, warrantit (myyntitoimeksianto), merkintäoikeudet ja optiotodistukset
Palkkio per toteutunut toimeksianto, kauppahinnasta 0,25 %
sekä tapahtumamaksu 10,00 €

Joukkolainat

Aktia Pankki Oyj:n liikeeseenlaskemat, ei julkisen kaupankäynnin kohteena olevat joukkolainat
Merkintä  
Debentuurilainat maksuton
Indeksilainat
Asiakkaalta perittävä palkkio nimellisarvosta per toimeksianto
1 %

Rahastot

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien tai välittämien rahastojen kaupankäynti- ja hallinnointikulut.

Säilytyspalvelut

(Verollisten palvelujen hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 24 %.)
Kotimaiset arvopaperit
(myös Helsingin Pörssissä noteeratut ulkomaiset arvopaperit, kuten TeliaSonera ja Nordea FDR)
Aktia-konsernin liikkeeseenlaskemat osakkeet ja joukkolainat sekä Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat tai markkinoimat sijoitusrahastot

0,00 €

Aktia A-osakkeiden säilytyspalkkio, 1.12.2017 alkaen 3,00 €/kk
Arvo-osuustili
(1 milj. euroa ylittävistä säilytyksistä sovitaan säilytyspalkkio tapauskohtaisesti)
3,00 €/kk
Paperimuotoiset arvopaperit / laji ja muut asiakirjat / kpl / kk 1,50 €
Minimipalkkio paperimuotoisten kotimaisten arvopaperien
säilytykselle riippumatta lajien lukumäärästä / 6 kk laskutusjakso
30,00 € /6kk
Paperimuotoisen arvopaperin tai asiakirjan otto säilytyksestä /
asiakirjan jättö/ laji
15,00 €

Ulkomaiset arvopaperit

(Vuotuinen säilytyspalkkio osakkeiden markkina-arvosta ja joukko- ym. lainojen nimellisarvosta)

Säilytyspalkkio

0,15 %
Kuitenkin vähintään minimi / 6 kk:n laskutusjakso 40,00 €/6kk
Mikäli hinnastossa mainitun palvelun hoitaminen edellyttää laajan asiakirja-aineiston tutkimista tai palvelua ei ole hinnastossa erikseen mainittu, palvelusta veloitetaan todellisen työhön käytetyn ajan mukaan tuntiveloitusta kultakin alkavalta tunnilta Aktia Pankin yleisen palveluhinnaston mukaisesti.

Tallelokerot

(Verollisten palvelujen hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 24 %.)
Tallelokeroista peritään 1.1.2016 alkaen seuraavasti määräytyvää kuukausivuokraa
Lokeron sisätilan korkeus:
0–70 mm 7,00 €
71–100 mm 9,00 €
101–200 mm 12,00 €
201–350 mm 14,00 €
Tallelokeron lukon vaihtamisesta peritään todellisten vaihtamiskulujen lisäksi 80,00 €
Tallelokeron sisällön luettelointi ja pöytäkirjan tekeminen  25,00 €

Palkkioiden periminen ja laskutusjakso

Arvopaperisäilytyksen ja arvo-osuustilin säilytyspalkkioiden laskutusjaksot ovat 1.6.–30.11. ja 1.12.–31.5. Säilytyspalkkiot veloitetaan laskutusjakson lopussa asiakkaan kanssa sovitulta, pankissa olevalta hoitotililtä. Toimenpidemaksut veloitetaan viipymättä.

Tallelokeron vuokra veloitetaan kuukausittain 10. päivä, tai mikäli se ei ole pankkipäivä, seuraavana pankkipäivänä.