Arvopaperipalvelut

Arvopaperikaupankäynti

Kaupankäynti julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla.

Konttoreissa

Helsingin Pörssissä noteeratut osakkeet, warrantit (myyntitoimeksianto), merkintä-oikeudet, optiotodistukset
Asiakkaalta perittävä palkkio kauppahinnasta per toteutunut toimeksianto 1 %
Minimipalkkio per toteutunut toimeksianto 25,00 €
Mikäli myydään kolmannen osapuolen lukuun pantatulta arvo-osuustililtä, peritään välityspalkkion lisäksi kirjausmaksua (sis. ALV 24 %, alkaen 1.1.2013) per toteutunut toimeksianto 30,00 €
Markkinapaikalla muissa maissa noteeratut arvopaperit
Toimeksiannon (osto) minimiraja 100 000 € (lasketaan annetun rajahinnan mukaan)
Asiakkaalta perittävä palkkio per toteutunut toimeksianto kauppahinnasta*: 1 %
Minimipalkkio per toteutunut kauppa** 300,00 €

*yksi toimeksianto saattaa johtaa useampaan kauppaan
**
palkkioon lisätään mahdolliset markkinapaikka- ja kaupankäyntikulut sekä verot

Verkkopankissa

Helsingin Pörssissä noteeratut osakkeet, warrantit (myyntitoimeksianto), merkintäoikeudet ja optiotodistukset
Palkkio per toteutunut toimeksianto, kauppahinnasta 0,25 %
sekä tapahtumamaksu 10,00 €

Joukkolainat

Aktia Pankki Oyj:n liikeeseenlaskemat, ei julkisen kaupankäynnin kohteena olevat joukkolainat
Merkintä  
Debentuurilainat maksuton
Indeksilainat
Asiakkaalta perittävä palkkio nimellisarvosta per toimeksianto
1 %

Rahastot

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien tai välittämien rahastojen kaupankäynti- ja hallinnointikulut.

Säilytyspalvelut

(Verollisten palvelujen hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 24 %.)
Kotimaiset arvopaperit
(myös Helsingin Pörssissä noteeratut ulkomaiset arvopaperit, kuten TeliaSonera ja Nordea FDR)
Arvo-osuustili /kk
(1 milj. euroa ylittävistä säilytyksistä sovitaan säilytyspalkkio tapauskohtaisesti)
3,00 €
Paperimuotoiset arvopaperit / laji ja muut asiakirjat / kpl / kk 1,50 €
Minimipalkkio paperimuotoisten kotimaisten arvopaperien
säilytykselle riippumatta lajien lukumäärästä / kk 
5,00 €
Paperimuotoisen arvopaperin tai asiakirjan otto säilytyksestä /
asiakirjan jättö/ laji
15,00 €
Aktia-konsernin liikkeeseenlaskemat joukkolainat sekä Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat tai markkinoimat sijoitusrahastot 0,00 €
   
Muut palvelut  
Ylimääräinen omaisuusluettelo 22,00€
Ylimääräinen arvopaperikauppalaskelma / kpl 16,00€
Muut ylimääräiset arvopapereita koskevat raportit / kpl 22,00€
Verovapaustodistuksen tilaaminen 100,00€
Mikäli hinnastossa mainitun palvelun hoitaminen edellyttää laajan asiakirja-aineiston tutkimista tai palvelua ei ole hinnastossa erikseen mainittu, palvelusta veloitetaan todellisen työhön käytetyn ajan mukaan tuntiveloitusta kultakin alkavalta tunnilta Aktia Pankin yleisen palveluhinnaston mukaisesti.  

Ulkomaiset arvopaperit

(Säilytyspalkkio % p.a. osakkeiden markkina-arvosta ja joukko- ym. lainojen nimellisarvosta)

Vuotuinen säilytyspalkkio osakkeiden markkina-arvosta ja joukko- ym. lainojen nimellisarvosta  

Säilytyspalkkio

0,15 %
Kuitenkin vähintään minimi / kk  7,00 €
Mikäli hinnastossa mainitun palvelun hoitaminen edellyttää laajan asiakirja-aineiston tutkimista tai palvelua ei ole hinnastossa erikseen mainittu, palvelusta veloitetaan todellisen työhön käytetyn ajan mukaan tuntiveloitusta kultakin alkavalta tunnilta Aktia Pankin yleisen palveluhinnaston mukaisesti.

Tallelokerot

(Verollisten palvelujen hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 24 %.)
Tallelokeroista peritään etukäteen seuraavasti määräytyvää kuukausivuokraa
Lokeron sisätilan korkeus:
0–70 mm 7,00 €
71–100 mm 9,00 €
101–200 mm 12,00 €
201–350 mm 14,00 €
   
Tallelokerovuokrien laskutuslisä (peritään kun maksua ei ole voitu veloittaa eräpäivänä) 6,00 €
Tallelokeron lukon vaihtamisesta peritään todellisten vaihtamiskulujen lisäksi 80,00 €
Tallelokeron sisällön luettelointi ja pöytäkirjan tekeminen  25,00 €

Palkkioiden periminen ja laskutusjakso

Arvopaperisäilytyksen ja arvo-osuustilin säilytyspalkkiot veloitetaan laskutusjakson päätyttyä seuraavan kuukauden 10. päivänä tai mikäli se ei ole pankkipäivä seuraavana pankkipäivänä asiakkaan kanssa sovi-tulta, pankissa olevalta hoitotililtä. Toimenpidemaksut veloitetaan viipymättä.

Tallelokeron vuokra veloitetaan etukäteen asiakkaan tililtä kuukausittain 10 päivänä tai mikäli se ei ole pankkipäivä, seuraavana pankkipäivänä. Vuokrasopimuksen alkaessa kuukausivuokra maksetaan tallelokeron avaamisen yhteydessä.