Ote yritysten ja yhteisöjen päivittäisasioinnin hinnastosta

Yleistä

Tuntiveloitus / alkava työtunti (+ alv) 200,00 €
Yritysjärjestelyyn, fuusioon tms. liittyvät sopimusmuutokset / vähintään / alkava työtunti (+ alv)
Mikäli palvelulle ei ole määritelty erillistä hintaa, käytetään hintana tuntiveloitusta.
Palvelumaksut peritään:
  • palvelutapahtuman yhteydessä, esim. konttoripalveluiden osalta
  • kuukausittain jälkikäteen suoraan tililtä, esim. palvelun käyttömaksut
  • kuukausittain jälkikäteen koko edellisen kuukauden osalta, esim. automaatti- tai maksupalve-lutapahtumat, jos asiakkaan kanssa ei ole muuta sovittu.

Verollisten palvelujen hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Mikäli palvelusta peritään arvonlisäveroa, on hinnastossa merkintä siitä. Perittyjä palkkioita, kuluja ja palvelumaksua ei palauteta, vaikka ne palvelun tai sopimuksen päättymisen tilanteessa kohdistuisivat päättymisen jälkeiseen aikaan. Toisten osapuolten perimät kulut: Ulkomaiset pankit, toiset kotimaiset pankit, Suomen Pankki tai jokin muu kolmas osapuoli (esim. viranomainen) perivät hoitamistaan toimeksiannoista tai selvittelyistä hinnastojensa mukaiset kulut ja palkkiot, jotka Aktia Pankki Oyj perii asiakkaalta, jollei toisin ole sovittu.

200,00 €

Asiakkuus

Yritysasiakkuuden avaus 100,00 €

Tilit

Maksutilit:  
Yritystili / kk 5,00 €
Yrityksen Asiakasvaratili / kk 5,00 €
Yrityksen Avistavaluuttatili / kk 5,00 €
Yrityksen Säästötalletustili / kk 5,00 €
Tilinavaus / tili 100,00 €
Konsernitili:  
Konsernitilin perustaminen 2000,00 €
Vuosimaksu / tili / vuosi 3500,00 €
Alatilin hoitomaksu / tili / vuosi 1000,00 €
Tasotilin hoitomaksu / tili / vuosi 500,00 €
Sopimusmuutokset / kpl 300,00 €
Sisäinen koronlaskentapalvelu / vuosi 1000,00 €
Automaattinen varojensiirtopalvelu / kk 30,00 €

Tiliotepalvelut

Tiliote yritysverkkopankissa / kpl 0,50 €
Tiliote, KTO tai XML / kpl 0,55 €
Paperitiliote / kpl 4,00 €

Muu tili-informaatio

Saldotodistus (tuntiveloituksen mukaan, kuitenkin vähintään) 35,00 €
Ilmoitus katteettomista maksuista, postitse lähetettävä ilmoitus / kpl 5,00 €
Ilmoitus katteettomista maksuista, ilmoitus verkkopankkiin / kpl 1,00 €
Ilmoitus katteettomista maksuista, ilmoitus pankkiyhteysohjelmaan / kpl 1,00 €
Tilinylitysmaksu 5,00 €
Tilinylitysilmoitus / kpl 5,00 €
Talletusvakuus (esim. vuokravakuus, urakka- tai hankintavakuus) 100,00 €
Kuittaamattomuustodistus 80,00 €

SWIFT MT-palvelut

SWIFT MT940 tiliote:  
Avausmaksu 50,00 €
Kuukausimaksu 25,00 €
Lähtevä tiliote / kpl 2,00 €
Muutosmaksu / kpl 25,00 €
SWIFT MT101 tilisiirto:  
Lähtevänä SEPA – maksuna / kpl 0,15 €
Lähtevänä ulkomaan maksuna / kpl 8,00 €

Yrityspaketti

Yrityksen tilipaketti / kk
  • Paketti sisältää yritystilin ja yritysverkkopankin
10,00 €

Yritysverkkopankki

Yritysverkkopankki / kk 10,00 €
Avausmaksu 10,00 €
Muutosmaksu 10,00 €
Aineistosiirto / kk 10,00 €
Tapahtumakysely yritysverkkopankissa / kpl 0,35 €
Viitemaksuluettelo xml-muotoisena / kpl 0,30 €
Aikaisemmin lähetetyn aineiston / erän / tapahtuman poistotoimeksianto / kpl 80,00 €
Uusi avaintunnuskortti kadonneen tilalle / kpl 10,00 €

Web Services -kanava

Web Services -kanava / kk 20,00 €
Avausmaksu 20,00 €
Muutosmaksu 20,00 €
Tapahtumakysely ja / tai saldokysely Web Services -kanavassa / kpl 0,35 €
Viitemaksuluettelo xml-muotoisena / kpl 0,30 €
Aikaisemmin lähetetyn aineiston / erän / tapahtuman poistotoimeksianto / kpl 80,00 €

Tilinkäyttövaltuutus

Tilinkäyttövaltuutus, yritysverkkopankki tai Web Services -kanavassa / kk 10,00 €
Avausmaksu 10,00 €
Muutosmaksu 10,00 €

Lähtevät maksut

Yritysverkkopankissa:  
Tilisiirto / kpl 0,15 €
Aineistosiirtona:  
Lähtevä maksu / kpl 0,15 €
Lähtevä maksu, pikasiirto / kpl 15,00 €
Palkat ja muut toistuvaissuoritukset / kpl   0,15 €
Aineiston käsittely / lähetetty aineisto   0,30 €
Katteettoman aineiston palaute 0,80 €
Konttorissa:  
Tilisiirto / kpl 5,00 €
Pikasiirto / kpl 20,00 €

Saapuvat maksut

Saapuva viitemaksu / kpl   0,22 €
Saapuva viitteetön maksu / kpl 0,55 €
Saapuva viitemaksuaineisto / muodostettu aineisto 0,28 €

Yritysasiakkaan yleisimmät päivittäisasioinnin lisäpalvelut

Verkkomaksu (maksunappi):  
Avausmaksu 150,00 €
Kuukausimaksu 20,00 €
Tapahtumamaksu / kpl 0,35 €
Verkkomaksun saapuva viitemaksu / kpl 0,15 €
Laskutus- ja/tai raportointilisä mikäli asiakkaalla ei ole tiliä Aktiassa / lasku tai erittely 200,00 €
Tunnistuspalvelu (Tupas):  
Tapahtumamaksu (+ alv) 0,28 €
Kuukausimaksu (+ alv) 13,00 €
Tunnistuspalvelun laskutuslisä mikäli Asiointipalvelulla ei ole tiliä avattuna Aktia Pankki Oyj:ssä 200,00 € + alv / lasku tai erittely
• Luottamusverkosto: Tunnistustapahtuma, kpl (+ alv) 0,03€
• Luottamusverkosto: Tunnistuksen ketjuttaminen, kpl (+ alv) 0,03€

Yritysasiakkaan yleisimmät päivittäisasioinnin lisäpalvelut

Verkkolaskujen lähetyspalvelu / kk (+ alv) 5,00 €
Verkkolaskun lähetys / peruslasku / kpl (+ alv) 0,25 €
Verkkolaskun lähetys, yli 10.000 merkkiä, jokaiselta alkavalta 10.000 merkiltä / kpl (+ alv) 0,06 €
Verkkolaskujen noutopalvelu / kk (+ alv) 5,00 €
Verkkolaskun nouto, peruslasku / kpl (+ alv) 0,25 €
Verkkolaskun nouto, laajat tiedot / kpl (+ alv) 0,00 €
Laskujen yhdistely, rivikohtainen 0,07 €
Verkkolaskujen tulostus- ja postituspalvelu / kpl (+ alv) 1,20 €
Vastaanotetut e-laskuosoiteilmoitukset / kpl (+ alv) 0,25 €
Vastaanottoehdotuksen lähetys / kpl (+ alv) 0,50 €
Verkkolaskun liite / kpl (+ alv) 0,50 €
Suoramaksun lähetys / kpl (+ alv) 0,25 €
Verkkopalkka:  
Kuukausimaksu (+ alv) 0,00 €
Verkkopalkkaerittely / kpl (+ alv) 0,05 €

Käteisnosto- ja talletuspalvelut – yleisimmät palkkiot

Päiväkassalaskenta / tilillepano 2,50 €
+ 0,70 % talletuksen arvosta
Tilitysvirhemaksu laskentakeskuksen todelliset kulut
Vaihtorahapalvelu:  
• 0 – 1 000 € / vaihtokerta konttorissa 6,50 €
• yli 1 000 € / vaihtokerta konttorissa   7,00 €
• Vaihtorahapalvelu, suorakuljetusasiakkaat laskentakeskuksen todelliset kulut
Käteisnosto pankin kassalla 0,00 €
Kortilla yhtenäisellä euromaksualueella

Euromääräinen käteisnosto pankkitililtä:

 
3 käteisnostoa / kalenterikuukausi 0,00 €
Ylimenevät käteisnostot, € / nosto 1,00 €
Muut valuuttamääräiset käteisnostot yhtenäisellä euromaksualueella 2,00 € + 3 % noston määrästä
Käteisnosto luottotililtä 2,00 € + 3 % noston määrästä
Käteistalletus automaatilla 2,50 € / talletus + 0,70 % talletuksen arvosta

Ulkomaan maksut, yleisimpien palveluiden hinnasto

Lähtevät ulkomaan maksumääräykset

Ulkomaan maksuja ovat valuuttamääräiset maksut kaikkiin maihin sekä euromääräiset maksut muihin kuin SEPA-alueen maihin.

Ulkomaan maksumääräys tai SWIFT-sekki, josta vastaanottajapankki saa vähentää kulunsa.

 
• Konekielisesti tai yritysverkkopankissa 8,00 €
• Konttorissa 15,00 €
Ulkomaan maksumääräys tai SWIFT-sekki, josta vastaanottajapankki ei saa vähentää kulujaan.

Vastaanottajapankin kulut 25,00 € sisältyy palvelumaksuun, mahdolliset ylittävät kulut peritään asiakkaalta jälkikäteen.

 
• Konekielisesti tai yritysverkkopankissa 32,00 €
• Konttorissa 40,00 €
Saapuvat ulkomaan maksumääräykset  
Saapuva maksumääräys, joissa lähettäjä ei vastaa saajan pankin kuluista.

Saapuva maksumääräys arvoltaan yli EUR 10,00

8,00 €
Puutteellinen tai virheellinen ulkomaan maksumääräys 25,00 €
Saapuva pikamääräys 15,00 €
Muut kustannukset  
Ulkomaan maksut, asiakkaan tietojen täydentäminen 10,00 €

Yritysasiakkaiden kortit, yleisimpien palveluiden hinnasto

Aktia Business Credit-kortti / vuosi 50,00 €
Aktia Business Debit-kortti / kk 6,00 €
Pin-tunnuksen uudelleen tilaus 10,00 €
Uusi kortti kadonneen kortin tilalle 10,00 €
Luottokorttilasku paperisena / kpl 3,00 €
Maksumuistutus 5,00 €
Kortin poisottopalkkio 120,00 €
Kortinhaltijan ja tilinomistajan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä
(pl. tahallisuus tai törkeä huolimattomuus)
50,00 €

 

Maksuliikepalveluiden hinnat 1.1.2019

Listahintamuutokset 1.1.2019 alkaen

Lähtevät maksut, pikasiirto 15,00 eur / kpl
Saapuva viitteetön maksu 0,55 eur / kpl
Tapahtumakysely yritysverkkopankissa 0,35 eur / kpl
Saldokysely Web Services-kanavassa 0,35 eur / kpl
XML tai KTO -tiliotteet 0,55 eur / kpl
Saldovahvistus 35,00 eur / kpl
Talletusvakuustodistus (esim. vuokra-, työaikainen tai takuuaikainen vakuus) 100,00 eur / kpl
Kuittaamattomuustodistus 80,00 eur / kpl
Konttorissa tehty ulkomaan maksumääräys tai Swift-shekki * 20,00 eur / kpl
Ulkomaan maksumääräys yritysverkkopankissa * 8,00 eur / kpl
Ulkomaan maksumääräys WS-kanavassa * 8,00 eur / kpl
Tuntiveloitus ** 200,00 eur (+ alv)

* Maksumääräys, josta vastaanottajapankki saa vähentää kulunsa.

** Pankissa suoritetun työn hinta / h, mikäli palvelua ei ole määritelty hinnastossa, eikä siitä ole erikseen muutoin sovittu.

Uusia palveluhintoja 1.1.2019 alkaen

Yritysasiakkuuden avaus 100,00 eur / avaus
Maksuliiketilin avaus 100,00 eur / avaus
Yritysjärjestely, fuusio tms. järjestely 200,00 eur / tunti (+alv)
Swift MT940 lähtevä tiliote  
- käyttöönottomaksu 50,00 eur / tili
- kuukausimaksu 25,00 eur / kk / tili
- tiliote 2,00 eur / kpl
- muutosmaksu 25,00 eur / muutos
Swift MT101 tilisiirto  
- lähtevänä SEPA - maksuna 0,15 eur / kpl
- lähtevänä ulkomaan maksuna 8,00 eur / kpl
Aineistojen käsittely  
- Lähtevät maksut - aineisto 0,30 eur / lähetetty aineisto
- Saapuva viitemaksuaineisto 0,28 eur / muodostettu aineisto
Katteettoman aineiston palaute 0,80 eur / palaute