Ote yritysasiakkaan hinnastosta

Maksuliikennetilit

Yritystili / kk 5,00 €
Asiakasvaratili / kk 5,00 €

Konsernitili

Käyttöönottomaksu 2 000,00 €
Vuosimaksu 3 500,00 €
Alatilin hoitomaksu / tili / vuosi 1 000,00 €
Tasotilin hoitomaksu / tili / vuosi 500,00 €
Sopimusmuutokset / kpl 300,00 €
Sisäinen koronlaskentapalvelu / vuosi  1 000,00€
Automaattinen varojensiirtopalvelu / kk 30,00 €

Säästämisen tilit

Yritysasiakkaan säästötalletus, korko 0,00 %. 5,00 €

Tiliotteet

Tiliote yritysverkkopankissa / kpl 0,50 €
Paperitiliote / kpl 4,00 €
Tiliote, KTO tai XML / kpl 0,50 €

Yritysasiakkaan verkko- ja pankkiyhteyspalvelut

Yrityksen tilipaketti /  kk
  • Paketti sisältää yritystilin ja yritysverkkopankin
10,00 €
Yritysverkkopankki / kk 10,00 €
Web Services / kk 20,00 €
Tilinkäyttövaltuutus, Yritysverkkopankki, Web Services / kk (esim. tarkastus- tai kirjanpitotoimisto) 10,00 €

Yritysasiakkaan verkko- ja pankkiyhteyspalveluihin liittyvät lisäpalvelut

Aineistosiirto / kk 10,00 €
Verkkomaksu (maksunappi)  
• Palvelun käyttöönottomaksu 150,00 €
• Kuukausimaksu 20,00 €
• Tapahtumamaksu katso tapahtumamaksut
Verkkomaksun saapuva viitemaksu / kpl 0,15 €
Laskutus- ja/tai raportointilisä mikäli asiakkaalla  
Tunnistuspalvelu (Tupas)  
• Käyttöönottomaksu (+ alv) 150,00 €
• Kuukausimaksu (+ alv) 13,00 €
• Tunnistuspalvelun laskutuslisä mikäli Asiointipalvelulla ei ole tiliä avattuna Aktia Pankki Oyj:ssä 200,00 € + alv / lasku tai erittely
• Tapahtumamaksu  katso tapahtumamaksut
Verkkolaskupalvelu  
• Verkkolaskun lähetyspalvelu / kk (+ alv) 5,00 €
• Verkkolaskun noutopalvelu / kk (+ alv) 5,00 €
• Tapahtumamaksu katso tapahtumamaksut 
Verkkopalkka (palkanmaksajan palvelu)  
• Kuukausimaksu (+ alv) 0,00 €
• Tapahtumamaksut katso tapahtumamaksut

Yritysasiakkaan verkko- ja pankkiyhteyspalveluihin liittyvät tapahtumamaksut

Lähtevät maksut / kpl 0,15 €
Palkat ja muut toistuvaissuoritukset / kpl 0,15 €
Tililtä maksu Yritysverkkopankissa / kpl 0,15 €
Laskujen yhdistely, rivikohtainen 0,07 €
Saapuva viitemaksu / kpl 0,22 €
Viitteetön saapuva maksu / kpl 0,50 €
Verkkomaksu / kpl 0,35 €
Verkkomaksupalautus / kpl 0,35 €
Verkkomaksun kysely / kpl 0,00 €
Tunnistuspalvelun (Tupas) tapahtumamaksu (+ alv) 0,28 €
Verkkolaskun lähetys, peruslasku / kpl (+ alv) 0,25 €
Verkkolaskun lähetys, yli 10 000 merkkiä, jokaiselta alkavalta
10 000 merkiltä / kpl (+ alv)
0,06 €
Verkkolaskun nouto, peruslasku / kpl (+ alv) 0,25 €
Verkkolaskun nouto, laajat tiedot / kpl (+ alv) 0,00 €
Verkkolaskujen tulostus- ja postituspalvelu / klp (+ alv) 1,20 €
Vastaanotetut e-lasku osoiteilmoitukset / kpl (+ alv) 0,25 €
Suoramaksun lähetys 0,25 €
Vastaanottoehdotuksen lähetys (+ alv) 0,50 €
Tapahtumakysely verkkopankissa 0,30 €
Tapahtumakysely Web Services -kanavassa 0,30 €
Saldokysely Web Services -kanavassa 0,30 €
Viitemaksuluettelo xml-muotoisena 0,30 €
Aikaisemmin lähetetyn aineiston/erän/tapahtuman poistotoimeksianto/kpl 80,00 €
Ulkomaanmaksu tai SWIFT-shekki, josta vastaanottajan pankki saa vähentää kulunsa, konttorissa tehtynä / kpl 15,00 €
Ulkomaanmaksu tai SWIFT-shekki, josta vastaanottajan pankki saa vähentää kulunsa, aineistosiirtona / kpl 7,00 €
Ulkomaan maksu, josta vastaanottajan pankki saa vähentää kulunsa Yritysverkkopankissa / kpl 7,00 €

Muut pankkipalvelut

Tilisiirto konttorin kassalla / kpl (Aktian asiakas) 5,00 €
Pikasiirto / kpl 20,00 €
Päiväkassan laskenta / tilillepano / kpl 2,50 € + 0,70 % talletuksen arvosta
Turvapussit / kpl 0,40 €
Ilmoitus katteettomista maksuista / hylätyistä eristä  
• Postitettuna / kpl 5,00 €
• Verkkopankkiin / kpl 1,00 €
Käteistalletus automaatilla 2,50 € + 0,70 % talletuksen arvosta

Yritysasiakkaiden kortit

Aktia Business / vuosimaksu   50,00 €
Aktia Business Debit / kk 6,00 €

Osamaksu- ja leasingrahoitus

Sopimusten ylläpitoon liittyvät kulut ALV:ton kulu
Ajoneuvon sähköinen rekisteröinti tai muu rekisteröintitietojen käsittely 25,00 €
Rekisteriotteen teknisen osan lähettäminen 10,00 €
Lasku- tai sopimuskopio 20,00 €
Saldovahvistus 35,00 €
Kirjalliset selvitykset maksukirjaukista ja sopimussaldoista 150,00 €/h, min. 50,00 €
   
   
Sopimusten perintään liittyvät kulut  
1. maksuhuomautus 15,00 €
2. maksuhuomautus / puhelinperintä 18,00 €
Huomautus maksamattomista veroista tai vakuutusmaksuista 35,00 €
Irtisanomiskulu 250,00 €
Irtisanomisen peruminen 100,00 €
Tilityshakemuksen laatiminen 150,00 €
   
Muut perintäkulut, poisotto yms. selvityskulut tapauskohtaisesti  
   
Viivästyskorko 16 %  
Leasingissa hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  

Factoringrahoitus

Reskontran ylläpitoon liittyvät kulut ALV:ton kulu
Viitteettömien tai rahoittajan viiteohjeistuksesta poikkeavien suoritusten käsittely 5,00 €/ suoritus
Rahoitukseen kuulumattomien suoritusten välitys factoringasiakkaalle 10,00 €/ suoritus
Puuttuvat laskut 25,00 €/ lasku
Epäselvien suoritusten selvitys 25,00 €/ suoritus
Factoringasiakkaan pyynnöstä tapahtuvat reskontran selvitykset 150,00 €/ h, min. 50,00 €
Perintään liittyvät kulut  
Factoringasiakkaalta veloitettavat huomautuskulut  
1. maksuhuomautus 5,00 €/ lasku
2. maksuhuomautus 7,00 €/ lasku
Factoringasiakkaan ostajalta veloitettavat huomautuskulut (tilitetään asiakkaalle ostajan maksaessa)  
1. maksuhuomautus 15,00 €/ lasku
2. maksuhuomautus 20,00 €/ lasku
Viivästyskoron laskuttaminen ostajalta 3,00 €/ lasku
Laskun siirtäminen jatkoperintään 5,00 €/ lasku
Muut kulut  
Ylimääräinen rahalähetys 100,00 €
Sopimuksen irtisanominen 250,00 €
Irtisanomisen peruminen 100,00 €
Muut selvityskulut tapauskohtaisesti  
Viivästyskorko 16 %  

 

Maksuliikepalveluiden hinnat 1.1.2019

Listahintamuutokset 1.1.2019 alkaen

Lähtevät maksut, pikasiirto 15,00 eur / kpl
Saapuva viitteetön maksu 0,55 eur / kpl
Tapahtumakysely yritysverkkopankissa 0,35 eur / kpl
Saldokysely Web Services-kanavassa 0,35 eur / kpl
XML tai KTO -tiliotteet 0,55 eur / kpl
Saldovahvistus 35,00 eur / kpl
Talletusvakuustodistus (esim. vuokra-, työaikainen tai takuuaikainen vakuus) 100,00 eur / kpl
Kuittaamattomuustodistus 80,00 eur / kpl
Konttorissa tehty ulkomaan maksumääräys tai Swift-shekki * 20,00 eur / kpl
Ulkomaan maksumääräys yritysverkkopankissa * 8,00 eur / kpl
Ulkomaan maksumääräys WS-kanavassa * 8,00 eur / kpl
Tuntiveloitus ** 200,00 eur (+ alv)

* Maksumääräys, josta vastaanottajapankki saa vähentää kulunsa.

** Pankissa suoritetun työn hinta / h, mikäli palvelua ei ole määritelty hinnastossa, eikä siitä ole erikseen muutoin sovittu.

Uusia palveluhintoja 1.1.2019 alkaen

Yritysasiakkuuden avaus 100,00 eur / avaus
Maksuliiketilin avaus 100,00 eur / avaus
Yritysjärjestely, fuusio tms. järjestely 200,00 eur / tunti (+alv)
Swift MT940 lähtevä tiliote  
- käyttöönottomaksu 50,00 eur / tili
- kuukausimaksu 25,00 eur / kk / tili
- tiliote 2,00 eur / kpl
- muutosmaksu 25,00 eur / muutos
Swift MT101 tilisiirto  
- lähtevänä SEPA - maksuna 0,15 eur / kpl
- lähtevänä ulkomaan maksuna 8,00 eur / kpl
Aineistojen käsittely  
- Lähtevät maksut - aineisto 0,30 eur / lähetetty aineisto
- Saapuva viitemaksuaineisto 0,28 eur / muodostettu aineisto
Katteettoman aineiston palaute 0,80 eur / palaute