Komplettera era kunduppgifter och försäkra er om att era banktjänster fungerar även i fortsättningen

Om ni ännu inte har uppdaterat företagets eller sammanslutningens kunduppgifter för kontrolluppgifternas del, uppdatera dem utan dröjsmål via länken nedan. På det sätt försäkrar ni er om att ni kan fortsätta sköta era bankärenden som tidigare. OBS! Ifall vi inte får de uppgifter som förutsätts i lagen, kan er betalningsrörelse begränsas.

Vi frågar för er skull

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Identifiering sker i regel med hjälp av officiella identitetsbevis som vi godkänner eller med bankkoder på internet. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt förutsätter att banken frågar vissa i lagen definierade saker och ni kan bekanta er med dessa på Finansinspektionens sida.

Syftet med frågorna är att bistå i att bekämpa penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet. I sista hand handlar det alltså också om er säkerhet.


Ni kan också skriva ut blanketten, fylla i och posta den till adressen Aktia Bank Abp, INFO 2493, PB 207, 00101 Helsingfors.

I frågor gällande kunduppgifter kan ni ringa till följande nummer:

  • Privatkunder: 010 247 010 (vardagar kl 8-20)
  • Företag och sammanslutningar: 010 247 6700 (vardagar kl 8-18).

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism