Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning är ett snabbt och enkelt sätt att betala inköp under 25 euro i betalterminaler som har symbolen för kontaktlös betalning.

Hur fungerar kontaktlös betalning?

Du betalar dina inköp genom att hålla upp ditt betalkort intill betalterminalen utan att du behöver knappa in kortets PIN-kod. Betalterminalen ger en ljud- eller ljussignal som visar att betalningen har lyckats och du får ett kvitto för dina inköp. Inköp som är över 25 euro betalar du normalt genom att mata in kortet i betalterminalen och knappa in PIN-koden.

Hur får jag ett kort som tillåter kontaktlös betalning?

Kontaktlös betalning ingår automatiskt i alla Mastercard-betalkort.

Jämför Aktias betalkort