Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning är ett snabbt och enkelt sätt att betala inköp under 50 euro i betalterminaler som har symbolen för kontaktlös betalning. Den kontaktlösa köpgränsen höjdes på Aktias betalkort från 25 € till 50 € från och med slutet av april 2019. Du har nu möjlighet att göra smidiga och snabba kontaktlösa betalningar för en högre summa i alla betalterminaler som godkänner kontaktlös betalning. Den nya köpgränsen aktiveras då du använder ditt kort med chip och pin-kod i en Otto- eller Nosto-automat eller i en betalterminal. Betalterminalen bör vara i online-läge för att den nya köpgränsen ska aktiveras, och därför krävs det ett eller några köp med kortet innan köpgränsen aktiveras, eftersom betalterminalerna inte alltid är i online-läge. Ändringen kräver inga andra åtgärder av dig. 

Butikernas färdighet att ta emot kontaktlösa betalningar över 25 € ökar alltefter deras betalterminaler uppdateras, vilket sker i olika takt.

Hur fungerar kontaktlös betalning?

Du betalar dina inköp genom att hålla upp ditt betalkort intill betalterminalen utan att du behöver knappa in kortets PIN-kod. Betalterminalen ger en ljud- eller ljussignal som visar att betalningen har lyckats och du får ett kvitto för dina inköp. Inköp som är över 50 euro betalar du normalt genom att mata in kortet i betalterminalen och knappa in PIN-koden.

Hur får jag ett kort som tillåter kontaktlös betalning?

Kontaktlös betalning ingår automatiskt i alla Mastercard-betalkort.

Jämför Aktias betalkort

Frågor och svar: Kontaktlös betalning

Kan jag få kortet utan möjlighet till kontaktlös betalning om jag vill?

Alla Aktias betalkort har en kontaktlös betalningsegenskap, och korten kan inte fås utan den här egenskapen. Kontaktlösa betalningsegenskapen kan inte heller uteslutas från kortet som har egenskapen i fråga.

Vad Betyder kontaktlös betalning?

Kontaktlös betalning är ett betalningssätt där man betalar genom att hålla upp betalningsmedlet nära betalterminalen. Aktia erbjuder kontaktlös betalning i alla sina betalkort. Du ser att kontaktlös betalning är möjlig då kortet har bågsymbolen för kontaktlös betalning. Kontaktlös betalning kan användas vid inköp under 50 euro.

Kan jag göra en kontaktlös betalning med min telefon?

Såväl små inköp under 50 euro och inköp över 50 euro kan göras med en Android-telefon som stöder Aktia Wallet-applikationen. Med Apple telefon kan man med hjälp av Apple Pay göra både små inköp under 50 euro såväl som inköp över 50 euro.

Vilken nytta ger kontaktlös betalning?

Kontaktlösa betalningar är lättare och snabbare än andra betalningsmetoder. Det har aldrig gått så här lätt och snabbt att betala vid kassan. Kontaktlös betalning är behändig också vid rusningstid till exempel i mataffärer, på lunchrestauranger och barer, då du inte behöver knappa in PIN-koden i betalterminalen.

Hur säker är en kontaktlös betalning?

Kontaktlös betalning är ett tryggt betalningssätt. När det är rusning är det t.o.m. tryggare än att betala med kort utan kontaktlös betalning, då PIN-koden inte behöver knappas in i betalterminalen. Då kan ingen smygtitta på din PIN-kod.

Ett kort med kontaktlös betalning är tryggare än kontanter. Om du har både ett kort med kontaktlös betalning och kontanter i din plånbok och den blir stulen kan du spärra kortet, men kontanterna får du inte tillbaka. När det gäller kort med kontaktlös betalningsegenskap har konsumenten samma ansvar vid missbruk som när det gäller kort som inte har den egenskapen. Vid missbruk kan du alltid vända dig till banken.

Det går att göra några små inköp med ett stulet kort som har kontaktlös betalningsegenskap om det inte hinner spärras i tid. Men man kan bara göra ett begränsat antal kontaktlösa betalningar efter varandra, för kortet ska emellanåt matas in i betalterminalen och betalningen ska då bekräftas med PIN-kod.

Var lika noggrann med ett kort som har kontaktlös betalningsegenskap som med andra betalningar. Kontrollera kontotransaktionerna regelbundet och ta kontakt med banken och spärra kortet om du märker misstänkta transaktioner. Ställ in säkerhetsgränser för ditt kort. Ställ in regionspärren (i vilka länder kortet fungerar) och köp på nätet så att de motsvarar ditt betalningsbeteende. Om du inte gör inköp på nätet lönar det sig inte att tillåta det med kortet. I Aktia Wallet hanterar du lätt säkerhetsgränserna för ditt kort.

Oberoende av vilket betalningsmedel du använder för dina inköp (kort med kontaktlös betalning, mobilen) ska du komma ihåg att förvara betalningsmedlet väl så att det inte kommer i händerna på utomstående.