Frågor och svar - Aktia Business Debit

Hur beställer jag kortet?

Du kan ansöka om Aktia Business Debit-kort genom att kontakta Aktias företagskundbetjäning 010 247 6700 (vardagar kl. 9-16), kontakta Aktia via nätbanken eller genom att sända e-post till foretag@aktia.fi

Hur beställer jag en ny PIN-kod?

En ny PIN-kod kan beställas genom att kontakta Aktias företagskundbetjäning 010 247 6700 (vardagar kl. 9-16), kontakta Aktia via nätbanken eller genom att sända e-post till foretag@aktia.fi

När får jag ett nytt kort i stället för det som snart går ut?

Du får ditt nya kort automatiskt under den månad ditt kort går ut. Kortets giltighetstid står på framsidan av kortet (mm/åå). Det nya kortet sänds enligt överenskommelse antingen till kontoret, varvid du får ett meddelande om att kortet kan avhämtas, eller direkt till din hemadress.

Hur beställer jag ett nytt kort i stället för ett som gått sönder?

Ta kontakt med Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700, via nätbanken eller genom att sända e-post till foretag@aktia.fi

Vilka är Aktias företagskundbetjänings öppettider?

Aktias företagskundbetjäning har öppet vardagar kl. 9-16.

Vad är telefonnumret till kundtjänsten?

Telefonnumret till Aktias företagskundbetjäning är 010 247 6700. (Avgiftsbelagt företagsnummer)

Kortbyte 2018

Varför byter Aktia ut Visa-korten till Mastercard-kort?

Aktia förenhetligar sitt kortsortiment. Ledningsgruppen beslutade på våren 2017 att byta ut Visa mot Mastercard. Valet påverkades av Mastercards roll som en digital föregångare.

Varför avslutar Aktia Business Debit Offline-korten och vilket kort får jag istället?

Business Debit Offline-korten avslutas eftersom alla köptransaktioner kommer att vara onlineinköp. Således behöver vi inte Offline Debit-kortprodukten. I samband med kortbytet får du automatiskt ett nytt Business Debit Online-kort om du tidigare har haft en Visa Business Debit Offline-kortprodukt.

Ändras PIN-koden på det nya kortet?

Nej, ditt nya kort har samma PIN-kod.

Ändras kortnumret?

Ja, kortnumret ändras på det nya kortet. Vi vill påminna om att uppdatera kortuppgifterna i återkommande tjänster, såsom Spotify och Netflix.

Ändras kreditkonto, saldo, kreditgräns osv?

Nej, kreditkonto, kreditgräns, saldo och betalningsuppgifter ändras inte.

Ändras kortvillkoren?

Aktias allmänna kortvillkor ändrades och steg i kraft 1.2.2018.

Kan jag själv välja vilket Mastercard-kort jag vill ha istället för det gamla Visa-kortet?

Nej, du kommer automatiskt att få ett motsvarande Mastercard-kort med samma egenskaper som på ditt nuvarande Visa-kort.

Kortleverans

Till vilken adress skickas det nya kortet?

Alla kort skickas till en inhemsk adress.

Kunden har en utländsk adress, vart skickas kortet?

Kortet skickas till hemkontoret, varifrån det enligt kundens önskemål skickas till en utländsk adress.

Mitt kort har inte kommit fram. Vad gör jag?

Ta kontakt med Aktias Företagskundservice, tfn 010 247 6700. De kontrollerar när kortet har skickats och om det finns behov för att göra en ny kortbeställning.

När får jag mitt nya kort?

Korten förnyas i omgångar fr.o.m. augusti 2018. Alla får inte sina kort samtidigt, utan under augusti–september.

Hur länge är mitt Visa-kort i kraft efter att jag har fått mitt nya Mastercard-kort?

Vi stänger Visa-kortet 4 veckor efter att Mastercard-kortet har skickats. Vi kontaktar dig för att ta det nya kortet i bruk om du inte har gjort det.

Kontaktlös betalning och Att avsluta kortet

Måste jag göra onlineinköp för att den kontaktlösa betalningsegenskapen ska aktiveras på det nya kortet?

Ja, du kan göra en betalning med PIN-kod i vilken som helst butik eller besöka Otto-automaten så att den kontaktlösa betalningsegenskapen aktiveras.

Jag vill avsluta mitt kort på grund av kortbytet. Vad gör jag?

Du kan avsluta ditt kort genom att ringa Aktias företagskundservice, tfn 010 247 6700, eller skicka kundpost via nätbanken. Du kan även besöka ett Aktiakontor för att avsluta kortet. Du bör bekräfta de fyra sista siffrorna på kortet samt att du har förstört kortet. Om du har använt saldo på ditt kreditkonto, betalar du bort detta som vanligt.

Att förnya kortet innan kortbytet och Reseförsäkring

Mitt kort är försvunnet/stulet. Vad ska jag göra?

Du stänger ditt kort och beställer ett nytt motsvarande kort och då får du tillgång till ditt nya Mastercard-kort redan nu. Aktia debiterar en avgift enligt prislistan.

Jag skulle vilja förnya mitt kort redan nu så att jag skulle få det nya kortet? Vad ska jag göra?

Vi förnyar inte felfria kort. Du får ett nytt kort i samband med kortbytet.

Blir det ändringar i reseförsäkringarna som hör till korten?

Nej, för de kortprodukter som redan har en reseförsäkring fortsätter reseförsäkringen med samma villkor.