Lantbruk

Att driva ett landsbygdsföretag i dag handlar rätt långt om att ha känsla för affärer. Du är ständigt beroende av omvärlden, som t.ex. väder och priser. Förutom själva företagandet handlar det också om att ta ansvar för miljön och i många fall även om att axla ett värdefullt kulturarv.

Aktia Bank erbjuder privat- och företagskunder kompletta bank- och förmögenhetsförvaltningstjänster. Ta gärna kontakt med våra lantbruksansvariga kundrådgivare på kontoren. Våra kontaktuppgifter hittar du lättast under fliken Kontaktuppgifter. 

Utveckla ditt lantbruk

Kanske har du en dröm, en vision, som du skulle vilja förverkliga. Vi på Aktia vill gärna vara med om att förverkliga din dröm och tillsammans försöka hitta den rätta vägen och de rätta metoderna. Aktia erbjuder inte bara finansiella lösningar utan agerar också gärna både som bollplank och som din lokala partner bl.a. när det gäller betalningar och placeringar. Tillsammans kan vi skapa den jordmån som ditt företag, din gård, behöver för att utvecklas och blomstra.

Specialister på jord och skog

Tillsammans med den lokala kundrådgivaren står våra specialister till ditt förfogande och de är beredda att skapa effektiva och långsiktiga lösningar för dig och din verksamhet. Det är viktigt för oss att förstå dina behov så att vi kan kombinera de produkter, tjänster och lösningar som din gård faktiskt behöver. Du är expert på den gröna tillväxten, låt oss ta hand om den ekonomiska. Det är ditt lantbruk som ska växa, inte riskerna.

Kontakta mig, jag vill veta mera

Finansieringstjänster

Generationsväxling och stöd