Mot ett lyckat generationsskifte

Varje generationsskifte är unikt. Börja planera ägobytet i god tid så får du fler alternativ för överlåtelsen och du kan påverka mer. Diskutera olika alternativ med familjen och ta sedan hjälp av bankens sakkunniga för att i detalj planera generationsskiftet.

Genom att i god tid planera ägobytet kan du bland annat utnyttja möjligheter till skatteplanering. Förutsättningarna är också goda för att uppnå ett resultat som både du som överlåtare och övertagaren är nöjda med. Du kan överlåta egendom genom köp, gåvoartat köp eller gåva.

Om du inte vill överlåta din skog under din levnadstid så kan du genom att göra ett testamente bestämma hur din egendom skiftas efter din bortgång.

Ta hjälp av sakkunniga

När det gäller ett generationsskifte finns det många juridiska aspekter och infallsvinklar att beakta. Det lönar sig att låta en sakkunnig göra upp överlåtelsehandlingar som t.ex. köpe- och gåvobrev. Samtidigt sköts då notariatuppdrag som lagfarts- och inteckningsansökningar smidigt. Kontakta våra experter  - det sparar dig bekymmer och pengar!

Kontakta mig, jag vill ha mera information.
Rättvisa vid generationsskifte? Ge bort skattefria gåvor. Läs mera om sparförsäkringen.