Räntestödslån och investeringsbidrag

Många av dina investeringar i lantbruket kan du finansiera med räntestödslån och/eller investeringsbidrag. Du kan till exempel få stöd för byggande av produktionsbyggnader, köp av skördemaskiner för gemensam användning och för täckdikning.

Stödprocenten varierar enligt investeringsändamål, dessutom kan unga jordbrukare få förhöjt stöd vid vissa investeringar. För att få det förhöjda stödet ska du vara under 41 år och ha etablerat dig som jordbrukare för mindre än 5 år sedan. Både räntestödslån och investeringsbidrag beviljas av ELY-centralerna.
 

Ansök om investeringsstöd

Börja planera i god tid! Landsbygdsverket fastställer fyra ansökningsperioder per år. Information om dem hittar du bland annat i yrkespressen och på nätet.

Ansökan

Du måste komplettera din ansökan med alla de bilagor som nämns i ansökningsblanketten och lämna in dem till ELY-centralen inom ansökningsperioden. En av de viktigaste bilagorna är lantbruksföretagets affärsplan samt den tillhörande ekonomiska kalkylen. För uppgörandet av denna affärsplan kan du bland annat kontakta de regionala lantbrukssällskapen. Dem hittar du på www.proagria.fi.
 

Viktigt 

Du får inte påbörja det projekt du ansöker om stöd för och slutliga köpebrev får inte undertecknas innan ELY-centralen gett sitt stödbeslut. Om din ansökan avslås på grund av att medel inte finns för finansiering av alla ansökningar, kan du söka på nytt nästa ansökningsperiod, men projektet får fortfarande inte vara påbörjat.

Mera information om investeringsstöden som till exempel stödprocenter, stödbara objekt och ansökningstider hittar du på livsmedelsverkets hemsida www.ruokavirasto.fi/sv/ 

Kontakta mig, jag vill veta mera