Startstöd för unga jordbrukare

Är du en ung jordbrukare som för första gången vill börja ägna dig åt gårdsbruksverksamhet kan du ansöka om startstöd från ELY-centralen.

För att få startstödet måste du vara under 41 år, ha tillräcklig yrkeskunskap eller lova att skaffa dig den inom 36 månader efter att stödet beviljats. 

Ansökan

Ansökan om startstöd kan lämnas in kontinuerligt under året, dock senast inom 24 månader efter etableringen. Startstödet består av en bidragsdel och vid behov även av ett räntestödslån. Ansökningsblanketten med anvisningar hittar du under www.suomi.fi/etjanster, blanketten har nr 2319.

Mera information

Vill du läsa mera om startstöd för unga jordbrukare kan du gå in på livsmedelsverkets hemsida www.ruokavirasto.fi/sv/