Startstöd för unga jordbrukare

Är du en ung jordbrukare som för första gången vill börja ägna dig åt gårdsbruksverksamhet kan du ansöka om startstöd från ELY-centralen.

För att få startstödet måste du vara under 40 år, ha tillräcklig yrkeskunskap eller lova att skaffa dig den inom 36 månader efter att stödet beviljats. Inkomsten från jordbruket bör dessutom utgöra minst 25 % av dina samtliga inkomster, detta krav måste uppfyllas senast det tredje kalenderåret efter att stödet beviljades. Startstödets storlek beror på hur stor företagsinkomst räknat i euro gården förväntas ge.

Ansökan

Ansökan om startstöd kan lämnas in kontinuerligt under året, dock senast inom tio månader efter etableringen. Startstödet består av en bidragsdel och vid behov även av ett räntestödslån. Ansökningsblanketten med anvisningar hittar du under www.suomi.fi/etjanster, blanketten har nr 2319.

Mera information

Vill du läsa mera om startstöd för unga jordbrukare kan du gå in på landsbygdsverkets hemsida www.mavi.fi/swe