Företagsstöd på landsbygden

Vi i Finland har en utarbetad nationell utvecklingsstrategi för landsbygden. Vi strävar efter att öka arbetstillfällen och utkomstmöjligheterna på landsbygden.

Ett nytt program är under arbete vid jord- och skogsbruksministeriet för programperioden 2014-2020.

Programmets tre målsättningar

1. Att förbättra jord- och skogsbrukssektorernas konkurrenskraft
2. Att förbättra miljön och landskapet
3. Att förbättra livskvaliteten i landsbygdsområden och uppmuntra mångfald i landsbygdens ekonomi.

Söka stöd

Du kan söka företagsstöd inom ramen för Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland inom alla landsbygdsområden. Du kan få stöd för investeringar i maskiner och anläggningar, byggande, anskaffande av fastighet, immateriella rättigheter, utveckling av företagsverksamheten såsom produktutveckling, samt stöd för att avlöna de två första utomstående personer som ditt företag anställer.

Mera information

Närmare upplysningar om landsbygdsområdena, de nationella stödområdena och annat som har med stöden att göra, ger de regionala ELY-centralerna samt landsbygdsverkets e-tjänst. www.mavi.fi/sv