Betalningarnas dagsavbrottstider

Materialöverföring Sändningstid senast kl.
SEPA-gireringar 18.00
 
Före kl. 15.50 med Företagsnätbanken gjorda enskilda betalningar förmedlas till mottagaren under samma dag
 
Före kl. 14.30 till banken levererade Materialöverföringar (Avgående betalningar -tjänst) förmedlas till mottagaren under samma dag
Utlandsbetalningar 15.00
Betalterminal (kortbetalningar) 13.30
Ilgiron (POPS) 8.00–14.50

Under korta bankdagar (skärtorsdag och nyårsafton) 8.00–11.50

 

Nätbanken har dagsavbrott kl. 20.00.