Avgående betalningar

Genom att välja rätt betalningsalternativ kan du spara både tid och pengar. Se vilka alternativ som passar ditt företag bäst.

SEPA-betalningar

En SEPA-betalning är en betalning i euro inom SEPA-området. Det innebär att alla betalningar du gör inom området fungerar på samma sätt som en inhemsk betalning.

Finland hör till SEPA-området och genom att använda IBAN-kontonummer och BIC-kod är även en betalning inom Finland en SEPA-betalning.

Exempel på SEPA-betalningar

 • Betalning av faktura för fraktkostander i euro till Nederländerna.
 • Betalning av faktura för konsulteringstjänster till ett företag i England i euro.
 • Betalning av fakturor i euro för flygresor till ett flygbolag med konto i Finland, då mottagaren gett kontonumret i IBAN-format.

Vid betalning av en SEPA-betalning måste du ange

 • mottagarens IBAN-kontonummer
 • mottagarens namn- och adressuppgifter.

Det tar 1 bankdag för mottagaren att få pengarna.

När betalningen är bekräftad är den oåterkallelig.

Tänk på
Mottagarens namnuppgifter kontrolleras mot kontoinformation och därför det är viktigt att informationen är korrekt. Om fel uppstår kan du bli tvungen att betala höga kostnader för utredningar på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Läs mer om SEPA

Materialöverföringar
Inhemska avgående betalningar kan hanteras som enskilda kontoöverföringar eller som större materialöverföringshelheter, till exempel periodiska betalningar och fakturabetalningstjänst.

 

Utlandsbetalningar

Behöver du föra över över pengar i en annan valuta? Eller behöver du göra en betalning i euro till ett land utanför SEPA-området? Direkta utlandsbetalningar är en enkel överföring av pengar mellan avsändaren och mottagarens bankkonto.

En utlandsbetalning är en betalning i ett annat valutaslag än euro eller i euro till ett land utanför SEPA-området.

Vid betalning av en utlandsbetalning ska du ange

 • mottagarens kontonummer eller IBAN-kontonummer
 • mottagarbankens SWIFT/BIC-kod om betalningen görs inom SEPA-området
 • mottagarbankens namn- och adressuppgifter om betalningen skickas utanför SEPA-området
 • mottagarens namn- och adressuppgifter.

Förutom kraven ovan för utlandsbetalningar kan det också finnas vissa landspecifika krav som till exempel ABA-nummer (även kallad routing- eller FW-nummer) till USA.

Det tar 3–5 dagar för mottagaren att få pengarna. Ett ilgiro är framme hos mottagaren 1–2 dagar snabbare än en normal utlandsbetalning.

När betalningen är bekräftad är den oåterkallelig.

Exempel på utlandsbetalningar

 • Betalning av faktura för övernattningen på ett hotel i Thailand i euro.
 • Betalning av faktura för deltagandet på mässan i Stockholm i svenska kronor.
 • Betalning av faktura för de beställda varorna från Kina i US-dollar.
 • Faktura för konsulteringstjänster i Finland betalas in på ett finländskt konto i engelska pund.

Tänk på
I flera länder kontrolleras mottagarens namnuppgifter med kontouppgifterna. Därför är det viktigt att de är korrekta. Om fel uppstår kan du som betalare bli tvungen att betala höga kostnader för utredningar på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

På fakturorna kan det ibland finnas, förutom bankuppgifterna till mottagaren, uppgifter om en korrespondentbank. De uppgifterna ska du inte ta med i betalningen. Om du är osäker på vilka uppgifter du ska använda i betalningen, kontakta ditt hemkontor.

Valutor
Via Aktia kan du skicka betalningar i följande valutor: EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD och ZAR.

Kostnader
Vid en utlandsbetalning kan du välja mellan tre olika kostnadstyper. Det vanligaste sättet är delade kostnader, det vill säga att du betalar endast din egen banks kostnader.
Läs mer om kostnader

SWIFT-checker
Om mottagaren inte har någon bankförbindelse kan du i undantagsfall använda dig av en SWIFT-check. En Swift-check är ett betalningsmedel som vi kan erbjuda endast för belopp i USD, där Aktia sänder uppdraget till sin korrespondentbank som postar checken vidare till mottagaren varefter mottagaren löser in checken i sin egen bank.

Vi uppmanar våra kunder att i första hand använda direkta betalningar in på konto. Checker har en hög förfalskningsrisk, långa behandlingstider och höga kostnader.

Läs mer om checker 
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

IBAN-räknare