Det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA underlättar betalningar

För dig som företagare möjliggör SEPA-betalningstjänster en bekvämare vardag. Du behöver inte ha konton i flera länder och kan lättare hantera företagets ekonomi. Med Aktias SEPA-tjänster betalar du lika effektivt och säkert inom SEPA-området som i hemlandet i dag. I SEPA-betalningstjänster ingår girering, SEPA-direktdebitering och kort.

Så betalar du inom SEPA-området

För att kunna göra betalningar inom SEPA-området ska du använda

  • mottagarens IBAN-kontonummer (International Bank Account Number)
  • mottagarbankens BIC-kod (Business Identifier Code)

Det är viktigt att fakturerande företag alltid anger både sitt IBAN-kontonummer och sin banks BIC-kod.

SEPA-expressbetalning – ta emot realtidsbetalningar på några sekunder

SEPA-expressbetalning är en ny europeisk betaltjänst i realtid där du tar emot gireringar i euro på några sekunder. Aktia hanterar inkommande SEPA-expressbetalningar dygnet runt varje dag, även under veckoslut och helgdagar. Den nya tjänsten introduceras successivt i Europa och antalet deltagande banker som erbjuder SEPA-expressbetalning växer. Bankerna lanserar tjänsten enligt sina egna tidtabeller.

Mellan bankerna som är verksamma i Finland och ett par andra banker i Europa finns ingen övre gräns i euro per SEPA-expressbetalning. Inom SEPA-området är den allmänna maximigränsen för närvarande 100 000 euro per SEPA-expressbetalning.

Ta emot SEPA-expressbetalningar

Prissättningen för att ta emot SEPA expressbetalningar motsvarar den nuvarande prissättningen för SEPA betalningar och medför således inga extra kostnader. Om du har ett konto i euro i Aktia behöver du inte vidta några åtgärder för att kunna ta emot SEPA-expressbetalningar. Förutsatt att du ska kunna ta emot en SEPA-expressbetalning krävs det dock att betalarens bank kan skicka utgående-SEPA expressbetalningar.

Skicka utgående SEPA-expressbetalningar

Vi på Aktia strävar efter att i framtiden även kunna erbjuda dig möjligheten att kunna skicka SEPA-expressbetalningar. I dagsläget är det för dig som är kund i Aktia endast möjligt ta emot inkomna SEPA-expressbetalningar från en avsändare vars bank kan skicka utgående SEPA-expressbetalningar.

Betala med kort eller ta emot kortbetalningar

Med SEPA-betalkort, dvs. kort som är försedda med chip, kan du smidigt betala och ta ut pengar i samtliga SEPA-länder lika lätt som i hemlandet. Alla kort som är försedda med chip är SEPA-kort. I allt större utsträckning verifieras kortinköp med personlig PIN-kod i stället för underskrift.

Kontrollera att din betalterminal är uppdaterad till en EMV-betalterminal som läser kortuppgifterna från chip, och kunden verifierar uppköpet enbart med sin PIN-kod. Det är värt att notera att om kunden har ett chipkort och ditt företag inte använder en EMV-betalterminal ligger ansvaret för eventuella missbruk hos ditt företag.

IBAN-räknare