Det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA underlättar betalningar

För dig som företagare möjliggör SEPA-betalningstjänster en bekvämare vardag. Du behöver inte ha konton i flera länder och kan lättare hantera företagets ekonomi. Med Aktias SEPA-tjänster betalar du lika effektivt och säkert inom SEPA-området som i hemlandet i dag. I SEPA-betalningstjänster ingår girering, SEPA-direktdebitering och kort.
 

Så betalar du inom SEPA-området

För att kunna göra betalningar inom SEPA-området ska du använda

  • mottagarens IBAN-kontonummer (International Bank Account Number)
  • mottagarbankens BIC-kod (Business Identifier Code)

Det är viktigt att fakturerande företag alltid anger både sitt IBAN-kontonummer och sin banks BIC-kod.
 

Betala med kort eller ta emot kortbetalningar

Med SEPA-betalkort, dvs. kort som är försedda med chip, kan du smidigt betala och ta ut pengar i samtliga SEPA-länder lika lätt som i hemlandet. Alla kort som är försedda med chip är SEPA-kort. I allt större utsträckning verifieras kortinköp med personlig PIN-kod i stället för underskrift.

Kontrollera att din betalterminal är uppdaterad till en EMV-betalterminal som läser kortuppgifterna från chip, och kunden verifierar uppköpet enbart med sin PIN-kod. Det är värt att notera att om kunden har ett chipkort och ditt företag inte använder en EMV-betalterminal ligger ansvaret för eventuella missbruk hos ditt företag.

IBAN-räknare