Nätbank för företag

Aktias Nätbank för företag är verktyget för snabb och effektiv skötsel av företagets dagliga bankärenden. Det går dessutom bra att använda företagets nätbankskoder för identifiering på nätet och när du anlitar myndigheters webbplatser. Tjänsten består av bas- och tilläggstjänster enligt ditt företags behov och önskemål.
 

I bastjänsterna ingår

  • betalningar (även till utlandet)
  • egna gireringar
  • sökning bland transaktioner med olika sökkriterier (t.ex. uppgifter om mottagaren, datum eller kontotransaktionens summa)
  • kontoutdrag på nätet
     

Ta i bruk tilläggstjänster enligt behov

Meddelanden och inställningar
Via meddelandefunktionen kan du skicka skyddade meddelanden och ge uppdrag till banken.

Finansiering
På fliken Finansiering visas företagets balanslån, bankgarantier och övriga finansieringsprodukter, såsom factoring, leasing och avbetalning.

Spara och placeringar (läsrättigheter)
Läsrättigheter till Spara berättigar användaren att se företagets sparaprodukter och innehav.

Spara och placeringar (ändringsrättigheter)
Ändringsrättigheter till Spara berättigar användaren att ge sparauppdrag.

Försäkringar
Användaren ser livförsäkringar och tjänster inom försäkringssparande.

Fakturor (upprätthållande av kundregister)
Företaget kan upprätthålla ett register över kunder som tar emot nätfakturor.

Fakturor (upprätthållande av produktregister)
Företaget kan upprätthålla ett produktregister över produkter som erbjuds och använda det för att skapa nätfakturor.

Identifieringstjänst
Via identifieringstjänsten kan den som använder nätbanken för företag identifiera företaget i olika tjänsteleverantörers tjänster.
 

Egenskaper i nätbanken för företag där företaget anlitar materialöverförings- eller andra betalningsrörelsetjänster (t.ex. ws-kanal eller betalterminalavtal)

Avgående betalningar (SEPA xml/C2B

  • betala räkningar
  • återkommande betalningar
  • utlandsbetalningar

Inkommande referensbetalningar (SVM)
Kontoutdrag på maskinspråk (KTO)
Nätfaktura
 


Lämna en kontaktbegäran om du önskar mer information om Nätbanken för företag.
 

Villkor för nätbanken för företag
Villkor för nätbanken för företag (Nätbanken för företag där företaget anlitar materialöverföring eller andra betalningsrörelsetjänster)