Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Kontorapportering

Kontoutdrag på maskinspråk

Kontoutdrag (KTO) på maskinspråk (satsöverföring) och XML-kontoutdrag (camt.053)

Med meddelandet på kontoutdraget rapporteras kontots transaktioner och saldo.

Kontoutdraget kan levereras dagligen, veckovis (på veckans sista bankdag), 2 gånger per månad (den 15:e och sista dagen eller den sista bankdagen som föregår dessa), månatligen, kvartalsvis, halvårsvis eller en gång per år.
Kontoutdraget på maskinspråk kan skapas också om kontot inte har haft några transaktioner under kontoutdragsperioden.

Kontoutdrag på maskinspråk

XML-kontoutdrag