Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Kontorapportering

Referensmaterial

Ankommande referensbetalningar (SVM) och XML-referensförteckning (camt.054)

Referensmaterialet innehåller ankommande referensbetalningar och rättelser av dem.

Referensmaterialet kan levereras dagligen, veckovis (på veckans sista bankdag), 2 gånger per månad (den 15:e och sista dagen eller den sista bankdagen som föregår dessa), månatligen eller en gång per år.

Inkommande referensbetalningar

XML-referensförteckning