Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Kontorapportering

Andra kontoutdrag

MT940-kontoutdrag

MT940 är ett kontorapporteringsmeddelande som förmedlas i det internationella SWIFT-nätverket. I SWIFT-nätverket används internationella meddelandestandarder.

Avgående kontoutdrag MT940

Avgående kontoutdrag MT940 är en kontorapporteringstjänst avsedd för uppföljning av företagskundens kontotransaktioner och saldon. Med hjälp av Avgående kontoutdrag MT940-tjänsten kan kunden förmedla kontouppgifter till inhemska och utländska banker.

Inkommande kontoutdrag MT940

Inkommande kontoutdrag MT940 är en kontorapporteringstjänst avsedd för uppföljning av företagskundens kontotransaktioner och saldon. Med hjälp av Inkommande kontoutdrag MT940-tjänsten kan kunden ta emot kontouppgifter från inhemska och utländska banker.

För kontoutdrag uppbär vi en serviceavgift i enlighet med vår gällande prislista.

Service Description MT940 Customer Statement Message